Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/434

Bruselj, 15. aprila 2010

Potrošniki: letno poročilo RAPEX za leto 2009 razkriva učinkovitost sodelovanja EU pri odkrivanju nevarnih izdelkov

Evropska komisija v danes objavljenem letnem poročilu o sistemu Evropske unije za hitro obveščanje o nevarnih izdelkih splošne rabe (RAPEX) ugotavlja, da je bilo v letu 2009 prek sistema prijavljenih 7 % več nevarnih izdelkov kot v letu 2008. To povečanje s 1866 na 1993 prijav pomeni ponovno povečanje zmogljivosti sistema RAPEX zaradi izboljšanja učinkovitosti tržnega nadzora držav članic. Tudi evropska podjetja resneje prevzemajo odgovornost za varnost izdelkov in nevarne izdelke hitreje umikajo s trga. Vse bolj sistematično uporabljajo tudi namenski sistem za hitro obveščanje za podjetja („aplikacijo za podjetja“). V letu 2009 so bili najpogosteje prijavljeni igrače, obleke in motorna vozila. Poleg tega je bil danes predstavljen tudi izid preskusa tržnega nadzora v EU, v okviru katerega je 13 držav preverjalo varnost igrač. Okoli 20 % preverjenih igrač ni izpolnjevalo ustreznih varnostnih zahtev.

Evropski komisar za zdravje in potrošniško politiko John Dalli je dejal: „To poročilo nam omogoča letni vpogled v dejansko varnost izdelkov na potrošniškem trgu v EU. Varnost je ključnega pomena za države članice in v zadnjih šestih letih je sistem RAPEX postal zgled učinkovitosti sodelovanja v EU na tem področju.“

Število prijavljenih nevarnih izdelkov še vedno raste

Skupno število vseh prijav prek sistema RAPEX je postopno naraščalo od leta 2004, ko so države članice v nacionalno zakonodajo prenesle direktivo o splošni varnosti proizvodov. V šestih letih se je število prijav povečalo za več kot štirikrat, in sicer s 468 (leta 2004) na 1993 (leta 2009). V primerjavi z letom 2008 je bilo v letu 2009 za 7 % več prijav.

Vse številnejše prijave prek sistema RAPEX in povečanje njegove zmogljivosti so rezultat:

  • večje učinkovitosti nacionalnih organov pri uveljavljanju zahtev glede varnosti izdelkov,

  • učinkovitejše porabe virov,

  • večje ozaveščenosti podjetij o svojih obveznostih,

  • tesnejšega sodelovanja s tretjimi državami,

  • ukrepov in usposabljanj za razvoj mrež v državah članicah, ki jih usklajuje Evropska komisija.

Glede na državo porekla se je počasi povečevalo število prijav kitajskih izdelkov prek sistema RAPEX (1-odstotno povečanje s 59 % leta 2008 na 60 % leta 2009). Manj pa je bilo prijav brez navedbe države porekla prijavljenega izdelka.

Vse države dejavne v sistemu RAPEX

Vse države EU so dejavno sodelovale v sistemu RAPEX z odkrivanjem novih nevarnih izdelkov in obveščanjem o njih ter ustreznim ukrepanjem v skladu s prejetimi informacijami. Polovica držav je uporabo sistema še okrepila in prijavila več nevarnih izdelkov kot v letu 2008. Med državami z največ prijavami so bile Španija (220), Nemčija (187), Grčija (154), Bolgarija (122) in Madžarska (119). Iz teh držav izhaja 47 % vseh prijav izdelkov, ki pomenijo resno tveganje za potrošnike.

Na vrhu seznama igrače, tekstil in motorna vozila

Igrače (472), oblačila in tekstil (395) ter motorna vozila (146) so leta 2009 skupaj predstavljali 60 % vseh prijav izdelkov, ki pomenijo resno tveganje. Četrta najpogosteje prijavljena vrsta izdelkov so bile električne naprave (138).

Izid tržnega nadzora varnosti igrač v EU

V letu 2009 so organi za nadzor trga iz 131 držav opravili posebno preverjanje varnosti igrač, in sicer so za več kot 14 000 igrač preverili izpolnjevanje ustreznih varnostnih predpisov. Preverjanja so bila večinoma opravljena pri uvoznikih in trgovcih na drobno, v carinskih uradih pa so pregledali 160 prejetih pošiljk igrač.

Od vseh pregledanih igrač je bilo 830 vzorcev poslanih v laboratorij na testiranje mehanične varnosti (576) in vsebnosti težkih kovin (227). Pri preskusu mehaničnih lastnosti je bilo neuspešnih 200 vzorcev, le 17 pa jih ni izpolnjevalo zahtev glede vsebnosti težkih kovin. To je privedlo do številnih prijav prek sistema RAPEX, nacionalni organi pa so uvedli več korektivnih ukrepov v zvezi z odkritimi nevarnimi igračami.

Glavni namen tega projekta (ki ga je usklajevala evropska mreža nadzornih organov PROSAFE2) je bil zmanjšati količino nevarnih igrač na trgu EU. Prav tako je državam članicam omogočil, da so pridobile izkušnje s sodelovanjem za boljši nadzor in učinkovitejše uveljavljanje varnostnih predpisov. Nacionalni organi si bodo še močneje prizadevali za skladnost izdelkov z ustreznimi varnostnimi zahtevami ter za obveščanje in izobraževanje gospodarskih subjektov in potrošnikov.

Več informacij je na voljo v sporočilu za javnost:

MEMO/10/129

MEMO/10/130

in na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm.

1 :

Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Francija, Grčija, Italija, Latvija, Litva, Nemčija, Nizozemska, Norveška in Slovaška.

2 :

Evropski forum za uveljavljanje varnosti izdelkov je neprofitna organizacija, ki so jo ustanovili nadzorni organi različnih evropskih držav in ki jo podpira Evropska komisija. Njen namen je okrepiti tržni nadzor z uveljavljanjem najboljših praks. www.prosafe.org


Side Bar