Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/434

Brüsszel, 2010. április 15.

Fogyasztóvédelem – A 2009-es RAPEX-jelentés szerint hatékony az uniós együttműködés a veszélyes termékek területén

A nem élelmiszer jellegű veszélyes termékre létrehozott uniós gyorsriasztó rendszerben (RAPEX) bejelentett veszélyes fogyasztási termékek száma a Bizottság ma megjelent éves RAPEX-jelentése szerint 2009-ben 7%-kal nőtt 2008-hoz képest. 2008-ban 1866 bejelentés volt; a tavalyi évben ez 1993-ra nőtt, ami azt mutatja, hogy a RAPEX-rendszer kapacitása 2009-ben tovább bővült, a tagállamok intenzívebb piacfelügyeleti tevékenységének köszönhetően. Az európai vállalatok is komolyabban veszik a fogyasztási termékek biztonságosságáért viselt felelősségüket, és készségesebben vonják vissza nem biztonságos termékeiket a piacról. A kifejezetten a vállalatoknak szánt gyorsriasztó rendszert („Business Application”) is elkezdték szisztematikusabban használni. 2009-ben a legtöbb bejelentés játékokról, ruházati cikkekről és gépjárművekről érkezett. Ugyancsak ma hozták nyilvánosságra annak az uniós piacfelügyeleti akciónak az eredményeit, amelyben 13 ország részvételével játékok biztonságosságát ellenőrizték: mintegy 20%-uk nem felelt meg a vonatkozó biztonságossági előírásoknak.

John Dalli egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos elmondta: „A jelentés célja, hogy az uniós polgárok valós képet kapjanak az uniós piacon forgalmazott termékek biztonságosságáról. A biztonságosság az emberek biztonsága miatt különösen fontos a tagállamoknak számára, és az elmúlt hat évben a RAPEX ezen a területen az uniós együttműködés eredményességének példájává vált.”

A bejelentett veszélyes termékek száma továbbra is nő

A RAPEX-rendszeren keresztül érkező bejelentések száma 2004 óta (amikor a tagállamok az általános termékbiztonságról szóló irányelvet átültették a nemzeti jogba) fokozatosan növekszik. A mostani hatodik évre a 2004-es 468 esethez képest a bejelentések száma gyakorlatilag megnégyszereződött, 1993-ra emelkedett. 2009-ben ez a szám 2008-hoz képest 7%-kal növekedett.

A RAPEX-bejelentések száma és a rendszer nagyobb kapacitása az alábbiaknak köszönhető:

  • a nemzeti hatóságok eredményesebben érvényesítik a termékbiztonságossági jogszabályokat;

  • a források hatékonyabb felhasználása;

  • a vállalatok jobban odafigyelnek kötelezettségeikre;

  • jobb együttműködés harmadik országokkal;

  • az Európai Bizottság által koordinált hálózatépítés és képzés a tagállamokban.

A származási országokat tekintetve látható, hogy a RAPEX rendszeren keresztül a kínai termékekről érkező bejelentések száma lassan nőtt (1%-kal; 2008-ban 59% volt, 2009-ben pedig 60%). Csökkent az olyan bejelentések száma, amelyek nem tartalmaztak információt a bejelentett termék származási országáról.

Minden uniós ország hozzájárul a RAPEX működéséhez

Az összes uniós ország használta a RAPEX-rendszert; felkutatták és bejelentették a veszélyes termékeket, és a kapott információk alapján megfelelően eljártak. Az országok fele intenzívebben alkalmazta a rendszert és több veszélyes terméket jelentett be, mint 2008-ban. A legtöbb bejelentés a következő országokból származott: Spanyolország (220), Németország (187), Görögország (154), Bulgária (122) és Magyarország (119). A felsorolt országokból érkezett bejelentések a komoly veszélyt jelentő termékekről szóló, a rendszeren keresztül küldött összes bejelentés 47%-át teszik ki.

Játékok, ruházati cikkek, textíliák és gépjárművek vezetik a listát

2009-ben a játékok (472 bejelentés), a ruházati cikkek és textíliák (395 bejelentés), és a gépjárművek (146 bejelentés) adták a komoly veszélyt jelentő termékekről szóló összes bejelentés 60%-át. Az elektromos készülékek 138 bejelentéssel a 4. helyre kerültek.

A játékbiztonságot vizsgáló uniós piacfelügyeleti ellenőrzés eredményei

2009-ben 13 ország1 piacfelügyeleti hatóságai célzottan ellenőrizték a játékok biztonságosságát. Több, mint 14 000 játéknál vizsgálták, hogy megfelelnek-e a vonatkozó biztonságossági előírásoknak. Az ellenőrzést főleg az importőrök és kiskereskedők körében végezték, 160 belépő játékszállítmány vámellenőrzését végezték el.

Az ellenőrzött játékok közül 803 mintát küldtek laboratóriumi vizsgálatra, a mechanikai biztonságosság (576 minta) és a nehézfém-tartalom (227 minta) vizsgálata céljából. 200 minta nem felelt meg a mechanikai vizsgálatokon, a nehézfém-tartalomra vonatkozó előírásokat viszont csak 17 minta nem teljesítette. Ezek számos RAPEX-bejelentést eredményeztek és a nemzeti hatóságok intézkedtek a nem biztonságosnak talált játékok ügyében.

Az akció (amelyet a felügyeleti hatóságok uniós hálózata, a PROSAFE2 koordinált) fő célja az volt, hogy csökkentse a nem biztonságos játékok mennyiségét az EU piacán. Azt is lehetővé tette a részt vevő országoknak, hogy a közös munkában tapasztalatokat szerezzenek a piacfelügyelet eredményességének növelése és a biztonságossági előírások betartatása terén. A nemzeti hatóságok továbbra is mindent megtesznek, hogy biztosítsák a vonatkozó biztonságossági előírások érvényesülését, és hogy tájékoztassák, felvilágosítsák és segítsék a gazdasági szereplőket és a fogyasztókat.

További információk:

MEMO/10/129

MEMO/10/130

és http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

1 :

Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lettország, Litvánia, Németország, Norvégia, Olaszország és a Szlovák Köztársaság.

2 :

A PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe – Európai termékbiztonság-felügyeleti fórum) egy nonprofit szervezet, amelyet a különféle európai országok piacfelügyeleti tisztviselői hoztak létre, és amelyet támogat az Európai Bizottság – célja, hogy a „legjobb gyakorlat” révén erősítse a piacfelügyeletet. www.prosafe.org


Side Bar