Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL CS LV SK BG RO

IP/10/424

Bryssel den 14 april 2010

EU:s priser GreenLight och GreenBuilding – vinnarna sparar upp till 85 % av sin energiförbrukning

Dessa priser som EU-kommissionen lanserade år 2000 och 2005 främjar en minskad energiförbrukning i offentliga och privata organisationer på frivillig basis. En av de 12 vinnarna av GreenLight-priset 2010 är stadsfullmäktige i staden Dagda i Lettland, som efter att ha anslutit sig till initiativet 2007 minskade sin energiförbrukning för belysning med 85  %. I kategorin GreenBuilding har två av de bästa ombyggnadsprojekten, ett kontorshus i Österrike och en högstadieskola i Tyskland, lyckats åstadkomma energibesparingar på över 80  %. Initiativen har över 700 deltagare i hela Europa som sparar uppskattningsvis 545 GWh varje år. Detta motsvarar den energi som två medelstora europeiska städer förbrukar under samma tid.

– Vi vill gratulera prisvinnarna. Oavsett om man kommer från den offentliga eller privata sektorn så är de alla levande bevis för att organisationer som investerar i energieffektivitet och tänker nytt kan uppnå enorma fördelar för sig själva samtidigt som man går i bräschen för ett mer hållbart Europa, säger Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör forskning, innovation och vetenskap och Günther Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för energifrågor. För att Europa 2020-strategin ska leda till framgång såväl ekonomiskt som miljömässigt måste de bästa metoderna spridas, t.ex. genom utmärkelser som dessa.

EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (GFC) handhar GreenLight- och GreenBuilding-programmen, som är frivilliga program som syftar till att förmå privata och offentliga organisationer att minska energiförbrukningen i sina lokaler. GreenLight uppmuntrar de deltagande att installera energieffektiv belysning, medan GreenBuilding-initiativet främjar en förbättrad energieffektivitet i byggnader genom en rad åtgärder som t.ex. värmeisolering, effektiv uppvärmning och kylning, intelligenta kontrollsystem, solcellspaneler osv.

De två priserna delas ut vid ceremonier i Frankfurt den 13 och 14 april under konferensen ”Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings” (IEECB 10). Totalt 24 deltagare får priser 2010 för sina resultat eller innovativa projekt. Besluten grundar sig på vilka energibesparingar de har gjort, vilken teknik som använts och vilken sektor de tillhör (offentliga byggnader, detaljhandeln, kontorsbyggnader etc.)

GreenLight

Sedan GreenLight-programmet lanserades 2000 har man fått över 500 deltagare i hela Europa. Genom att ersätta äldre belysning med moderna lågenergilampor och genom att kontrollera användningen av belysning har man sparat totalt 241 GWh/år (se figur 1 nedan). Detta motsvarar en besparing på omkring 24 miljoner euro i driftskostnader och över 94 miljoner kg koldioxidutsläpp per år.

Vinnare av GreenLight-priset 2010

Organisation

Land

Energibesparingar – belysning

Águas do Cávado

Portugal

39,40 %

Dagdas stadsfullmäktige

Lettland

85 %

Decathlon

Spanien och Rumänien

Rumänien: 70 %

Spanien: 35;2 % (genomsnitt)

 

 

 

E-on (Tyskland)

Tyskland

71,92 %

ING Real Estate

Nederländerna

70 % (genomsnitt)

Le Centre de Dialyse du Bearn

Frankrike

53 %

Kommunen Dobrich

Bulgarien

50 %

NH Hotels – 1 hotell

Spanien

60,24 %

O.S.V.O Comp, a.s.

Slovakien

18 % (med fler armaturer och mer brinntid i timmar)

Marriott Hotel, Prag

Tjeckien

68 %

Den offentliga förvaltningen i staden Villingen-Schwenningen

Tyskland

58 %

Saule Birinius Pils SIA

Lettland

76 %

Bästa stöd (promotor): Infrax CVBA

Belgien

 

GreenBuilding

GreenBuilding-initiativet lanserades 2005 efter framgångarna med belysningsinitiativet och har nu över 185 deltagare. De 286 deltagande byggnaderna sparar uppskattningsvis 304 GWh/år i primärenergi (t.ex. el, naturgas och eldningsolja), vilket motsvarar en besparing på i genomsnitt 41 %.

Detta har åstadkommits genom en kombination av åtgärder (se figur 2 nedan), främst genom att man har installerat effektivare värme- och luftkonditioneringsanläggningar, isolerat klimatskalet (de delar av en byggnad som skiljer dess interiör från utomhusmiljön) bättre och installerat effektivare belysning. Användning av solenergi och geotermisk energi har också bidragit till energibesparingarna.

Viktiga resultat av detta program kan bidra till att främja åtgärder på området energieffektivitet:

För nya byggnader är de extra investeringskostnaderna för energieffektivitet låga (mindre än 10 % av investeringarna).

I de flesta projekt blev besparingarna högre än vad man ursprungligen räknat med.

Vinnare av GreenBuilding-priset 2010

Bästa företagspartner

Besparingar

Brostaden

Sverige

34 renoverade byggnader

35 % primär­energibesparing

Bästa ombyggnadsprojekt

Högstadieskolan Hengersberg

Tyskland

81 % av primärenergibehovet

Piraeus Bank Syggrou

Grekland

30 % av slutförbrukningen

NH Principe de la Paz

Spanien

49 % av elförbrukningen

48 % av gasförbrukningen

Kontorsbyggnaden Manschein – särskilt erkännande för innovation

Österrike

82 % av primärenergiförbrukningen

Bästa nya projekt

Phoenix Plaza

Kroatien

71 % av energibehovet för uppvärmning

ASILO Cologno Monzese

Italien

81 % av primärenergibehovet

Hamnkontoret i Gent – särskilt erkännande för möjligheterna att projektet får efterföljare

Belgien

67 % av primärenergibehovet

Kontorsbyggnaden ENERGYbase – särskilt erkännande för innovation

Österrike

72 % av energibehovet för uppvärmning

Juryns särskilda erkännande

AB Vasilopoulos

Grekland

32 % av elförbrukningen

SeaBridge Logistics

Belgien

73 % av primärenergibehovet

Bästa stödjande företag (GreenBuilding-promotor)

Levenger

Spanien

 

Bengt Dahlgren

Sverige

 

GFC utvärderar för närvarande resultaten från båda programmen och under EU:s ”Gröna vecka" i början på juni kommer man att publicera omfattande rapporter om de viktigaste energieffektiviseringsåtgärderna, besparingar, motiveringar och deltagarnas erfarenheter.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Mer information

Mer information om GreenLight- och GreenBuilding-programmen finns på: http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency.


Side Bar