Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT EL CS LV BG RO

IP/10/424

V Bruseli 14. apríla 2010

Ocenenia EÚ GreenLight a GreenBuilding: ocenení ušetria až 85 % svojej spotreby energie

Európska komisia zaviedla v roku 2000 cenu GreenLight a v roku 2005 cenu GreenBuilding s cieľom motivovať verejné a súkromné organizácie, aby dobrovoľne znížili spotrebu energie. Jedným z dvanástich víťazov programu GreenLight z roku 2010 je rada mesta Dagda v Lotyšsku, ktorá po svojom pripojení sa k iniciatíve v roku 2007 znížila spotrebu energie na osvetlenie o 85 %. V kategórii GreenBuilding dosiahli dva najlepšie projekty na rekonštrukciu – administratívna budova v Rakúsku a stredná škola v Nemecku – viac než 80 % úsporu energie. Do týchto iniciatív sa v celej Európe zapojilo vyše 700 účastníkov, ktorí každoročne ušetria približne 545 GWh. To zodpovedá energii, ktorú za rovnaké obdobie využijú dve stredne veľké európske mestá.

„Blahoželáme všetkým oceneným. Bez ohľadu na to, či ide o verejný alebo súkromný sektor, všetci sú živým dôkazom, že organizácie, ktoré investujú do zvýšenia energetickej účinnosti a využívajú inovačné postupy na jej dosiahnutie, môžu mať z toho obrovský prospech, no zároveň zásadne prispievajú aj k udržateľnejšiemu rozvoju. Šírenie osvedčených postupov, okrem iného prostredníctvom týchto systémov oceňovania, bude rozhodujúcim činiteľom úspešnosti stratégie EÚ 2020 v oblasti hospodárskeho rozvoja a ochrany životného prostredia," uviedli Máire Geoghegan-Quinn, európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu a Günther Oettinger, európsky komisár pre energetiku.

Obidva programy, GreenLight a GreenBuilding, ktoré spravuje Spoločné výskumné centrum (SVC) Európskej komisie, sú systémy založené na dobrovoľnosti, ktorých cieľom je motivovať súkromné a verejné organizácie na znižovanie spotreby energie vo svojich objektoch pracovísk. GreenLight podnecuje partnerov, aby inštalovali energeticky účinné osvetlenie, kým iniciatíva GreenBuilding podporuje dosiahnutie vyššej energetickej účinnosti v budovách prostredníctvom niekoľkých opatrení, ako napríklad tepelná izolácia, účinné vykurovanie a chladenie, inteligentné riadiace systémy, solárne fotovoltaické panely atď.

Slávnostné odovzdávanie oboch ocenení sa uskutoční vo Frankfurte 13. a 14. apríla počas konferencie „Zlepšovanie energetickej účinnosti v obchodných budovách" (IEECB’10). V roku 2010 dostane ocenenie za svoje výsledky alebo inovačné projekty celkovo 24 účastníkov. Rozhodnutia sa zakladajú na údajoch o ich úsporách energie, používaných technológiách a o odvetví, do ktorého patria (verejné budovy, maloobchod, úrady...).

Iniciatíva GreenLight

Od roku 200, kedy iniciatíva GreenLight vznikla, sa k nej pripojilo vyše 500 partnerov z celej Európy. Nahradením zastaraného osvetlenia modernými nízkoenergetickými svietidlami a kontrolovaním používania osvetlenia dosiahli celkovú úsporu 241 GWh za rok (pozri obr. 1 ďalej). To zodpovedá úspore približne 24 miliónov eur v priebežných nákladoch a vyše 94 miliónov kilogramov emisií CO2 ročne.

Ocenení cenou GreenLight v roku 2010

Organizácia

Krajina

Úspory energie v osvetlení

Águas do Cávado

Portugalsko

39,40%

Rada mesta Dagda

Lotyšsko

85%

Decathlon

Španielsko a Rumunsko

Rumunsko: 70%

Španielsko: 35,2 % (priemer)

 

 

 

E-on (Nemecko)

Nemecko

71,92%

ING Real Estate

Holandsko

70% (priemer)

Le Centre de Dialyse du Bearn

Francúzsko

53%

Obec Dobrich

Bulharsko

50%

NH Hotels – 1 hotel

Španielsko

60,24%

O.S.V.O Comp, a.s.

Slovensko

18% (s vyšším počtom svietidiel a dlhším časom prevádzky)

Prague Marriott Hotel

Česká republika

68%

Verejné služby mesta Villingen-Schwenningen

Nemecko

58%

Saule Birinius Pils SIA

Lotyšsko

76%

Najlepší sponzor (zadávateľ projektu): Infrax CVBA

Belgicko

 

Iniciatíva GreenBuilding

Do iniciatívy GreenBuilding, ktorá bola zriadená v roku 2005 a nadviazala na úspech iniciatívy GreenLight, sa zapojilo vyše 185 partnerov. Pokiaľ ide o primárnu energiu (napr. elektrinu, zemný plyn a vykurovací olej), odhadovaná ročná úspora dosiahnutá 286 budovami zapojenými do tejto súťaže je 304 GWh, čo zodpovedá priemerným úsporám vo výške 41 %.

Tieto výsledky sa dosiahli kombináciou opatrení (pozri obr. 2 ďalej), najmä vďaka inštalácii účinnejších vykurovacích a klimatizačných systémov, následne aj lepšou izoláciou obvodových plášťov budov (medzera medzi vnútorným a vonkajším prostredím) a účinnejším osvetlením. K úsporám prispieva aj využívanie slnečnej a geotermálnej energie.

Dôležité poznatky vyplývajúce z tohto programu môžu prispieť k podpore opatrení na zvyšovanie účinnosti:

V prípade nových budov sú dodatočné náklady súvisiace s investíciami do energetickej účinnosti nízke (menej než 10 % z investície).

Väčšina projektov priniesla viac úspor, než sa pôvodne odhadovalo.

Ocenení cenou GreenBuilding v roku 2010

Najlepší podnikový partner

Úspory

Brostaden

Švédsko

34 budov zrekonštruovaných

38 % úspor primárnej energie

Najlepšie projekty rekonštrukcie

Stredná škola Hengersberg

Nemecko

81% dopytu po primárnej energii

Piraeus Bank Syggrou

Grécko

30% konečnej spotreby energie

NH Principe de la Paz

Španielsko

49% spotreby elektrickej energie

48 % spotreby plynu

Administratívna budova Manschein – osobitné uznanie za inováciu

Rakúsko

82% spotreby primárnej energie

Najlepšie nové projekty

Phoenix Plaza

Chorvátsko

71% dopytu po energii na vykurovanie

ASILO Cologno Monzese

Taliansko

81% dopytu po primárnej energii

Administratívna budova prístavu Gent – osobitné uznanie za potenciál reprodukcie

Belgicko

67% dopytu po primárnej energii

Administratívna budova ENERGYbase – osobitné uznanie za inováciu

Rakúsko

72% dopytu po energii na vykurovanie

Osobitné uznanie od poroty

AB Vasilopoulos

Grécko

32% spotreby elektrickej energie

SeaBridge Logistics

Belgicko

73% dopytu po primárnej energii

Najlepší sponzor (zadávateľ projektu GreenBuilding)

Levenger

Španielsko

 

Bengt Dahlgren

Švédsko

 

V súčasnosti SVC vyhodnocuje celkové výsledky obidvoch programov a počas „Zeleného týždňa" EÚ, ktorý bude prebiehať na začiatku júna, zverejní podrobné správy, v ktorých budú zhrnuté hlavné opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti, úspory, spôsoby motivácie a skúsenosti partnerov.

Obr. 1: Úspory energie všetkých partnerov GreenLight podľa kategórie dosiahnuté do konca roku 2008

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Obr. 2: Typické pomerné využitie opatrení na energetickú účinnosť použitých v programe GreenBuilding

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o programoch GreenLight a GreenBuilding nájdete na adrese:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency.


Side Bar