Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT CS LV SK BG RO

IP/10/424

Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2010

Οι νικητές των βραβείων GreenLight και GreenBuilding της ΕΕ μειώνουν έως και κατά 85% την ενεργειακή τους κατανάλωση

Σκοπός αυτών των βραβείων, τα οποία αθλοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000 και το 2005, αντιστοίχως, είναι να προωθηθεί η προαιρετική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης Dagda, Λετονία, είναι ένας από τους 12 βραβευθέντες το 2010 στο πλαίσιο του προγράμματος GreenLight, επειδή μείωσε κατά 85% την κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό αφότου εντάχθηκε στην πρωτοβουλία αυτή, το 2007. Στην κατηγορία GreenBuilding, σε δύο από τα επιτυχέστερα έργα ανακαίνισης ― κτήριο γραφείων στην Αυστρία και γυμνάσιο στη Γερμανία ― έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας που υπερβαίνει το 80%. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 700 φορείς απ’ όλη την Ευρώπη, εξοικονομούνται περίπου 545 GWh ετησίως, δηλαδή ενέργεια που ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση δύο μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκών πόλεων.

«Συγχαίρουμε τους βραβευθέντες. Ανεξαρτήτως του εάν προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, αποδεικνύουν περίτρανα ότι οι οργανισμοί που επενδύουν και καινοτομούν σε ενεργειακή απόδοση μπορούν να αποκομίσουν τεράστια οφέλη, ενώ παράλληλα συμβάλλουν πρωτοποριακά στη ενίσχυση της αειφορίας στην Ευρώπη. Η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών αυτού του είδους - μεταξύ άλλων με προγράμματα επιβράβευσης όπως το GreenLight και το GreenBuilding - θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική και περιβαλλοντική επιτυχία της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020"» δήλωσαν οι Επίτροποι Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, και Günther Oettinger, αρμόδιος για την ενέργεια

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαχειρίζεται τα προγράμματα GreenLight και GreenBuilding, με τα οποία επιδιώκεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις των ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών που συμμετέχουν προαιρετικά. Με το πρόγραμμα GreenLight ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες σε αυτό να εγκαταστήσουν ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό, ενώ με την πρωτοβουλία GreenBuilding προωθείται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, μέσω διαφόρων μέτρων, όπως η θερμομόνωση, η αποδοτική θέρμανση και ψύξη, τα ευφυή συστήματα ελέγχου, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών κ.λπ.

Οι δύο τελετές απονομής των βραβείων πραγματοποιούνται στη Φραγκφούρτη στις 13 και 14 Απριλίου, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εμπορικών κτηρίων» ("Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings", IEECB'10). Τα συνολικώς 24 βραβεία που απονέμονται εφέτος αφορούν αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν ή καινοτομικά έργα. Οι αποφάσεις επιβράβευσης βασίζονται στην εξοικονόμηση ενέργειας, στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και στον κλάδο των συμμετεχόντων (δημόσια κτήρια, λιανικό εμπόριο, γραφεία κ.λπ.).

GreenLight

Περισσότεροι από 500 οργανισμοί απ’ όλη την Ευρώπη έχουν συμμετάσχει στην πρωτοβουλία GreenLight από το 2000, όταν εγκαινιάστηκε. Με την αντικατάσταση πεπαλαιωμένου φωτισμού από σύγχρονους, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης λαμπτήρες, καθώς και με τον έλεγχο της χρήσης του φωτισμού έχει επιτευχθεί συνολική εξοικονόμηση 241 GWh/έτος (βλ. διάγραμμα 1 κατωτέρω). Αυτή η ποσότητα ενέργειας ισοδυναμεί με ετήσια εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους περίπου 24 εκατ. ευρώ και άνω των 94 εκατομμυρίων χιλιογράμμων εκπομπών CO2.

Νικητές των βραβείων GreenLight 2010

Οργανισμός

Χώρα

Εξοικονόμηση ενέργειας για φωτισμό

Águas do Cávado

Πορτογαλία

39,40%

Δημοτικό συμβούλιο της πόλης Dagda

Λετονία

85%

Decathlon

Ισπανία και Ρουμανία

Ρουμανία: 70%

Ισπανία: 35;2% (κατά μέσο όρο)

 

 

 

E-on (Γερμανία)

Γερμανία

71,92%

ING Real Estate

Κάτω Χώρες

70% (κατά μέσο όρο)

Κέντρο αιμοδιάλυσης Bearn

Γαλλία

53%

Δήμος Dobrich

Βουλγαρία

50%

Αλυσίδα ξενοδοχείων NH – 1 ξενοδοχείο

Ισπανία

60,24%

Εταιρεία O.S.V.O, a.s.

Σλοβακία

18% (με αύξηση του αριθμού φωτιστικών σωμάτων και των ωρών λειτουργίας του φωτισμού)

Ξενοδοχείο Prague Marriott

Τσεχική Δημοκρατία

68%

Δημοτική υπηρεσία του Δήμου Villingen-Schwenningen

Γερμανία

58%

Saule Birinius Pils SIA

Λετονία

76%

Καλύτερος υποστηρικτής (φορέας προώθησης): Infrax CVBA

Βέλγιο

 

GreenBuilding

Περισσότερες από 185 είναι οι συμμετοχές στην πρωτοβουλία GreenBuilding από το 2005, όταν εγκαινιάστηκε μετά την επιτυχία της πρωτοβουλίας GreenLight. Στα 286 κτήρια που καλύπτουν αυτές οι συμμετοχές εξοικονομούνται κατά τις εκτιμήσεις περίπου 304 GWh πρωτογενούς ενέργειας/έτος (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης), ποσότητα που αντιστοιχεί σε μέσο ποσοστό εξοικονόμησης 41%.

Αυτά τα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί με συνδυασμό μέτρων (βλ. διάγραμμα 2 κατωτέρω), κυρίως με την εγκατάσταση του αποδοτικότερων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και, δευτερευόντως, με καλύτερη μόνωση του κελύφους των κτηρίων (διαχωρισμός ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον) και αποδοτικότερο φωτισμό. Έχει επίσης συμβάλει η αξιοποίηση της ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας.

Σημαντικά ευρήματα από αυτό το πρόγραμμα μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης:

Στα νέα κτήρια, οι πρόσθετες δαπάνες για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση είναι χαμηλές (λιγότερο από το 10% της επένδυσης).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εξοικονόμηση είναι υψηλότερη απ’ ό,τι είχε αρχικώς εκτιμηθεί.

Νικητές των βραβείων GreenBuilding 2010

Καλύτερη εταιρική συμμετοχή

Εξοικονόμηση

Brostaden

Σουηδία

34 ανακαινισθέντα κτήρια

38% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας

Καλύτερα έργα ανακαίνισης

Σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Hengersberg

Γερμανία

81% της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας

Υποκατάστημα Συγγρού της Τράπεζας Πειραιώς

Ελλάδα

30% της τελικής ζήτησης ενέργειας

Ξενοδοχείο NH Principe de la Paz

Ισπανία

49% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

48% της κατανάλωσης φυσικού αερίου

Γραφείο Manschein – ειδική μνεία για καινοτομία

Αυστρία

82% της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας

Καλύτερα νέα έργα

Phoenix Plaza

Κροατία

71% της ενεργειακής ζήτησης για θέρμανση

Νηπιαγωγείο Cologno Monzese

Ιταλία

81% της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας

Γραφείο λιμένα Ghent – ειδική μνεία για δυναμικό αναπαραγωγής

Βέλγιο

67% της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας

Office ENERGYbase – ειδική μνεία ανακαίνισης

Αυστρία

72% της ενεργειακής ζήτησης για θέρμανση

Ειδικός έπαινος της κριτικής επιτροπής

AB Βασιλόπουλος

Ελλάδα

32% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

SeaBridge Logistics

Βέλγιο

73% της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας

Καλύτερος υποστηρικτής (φορέας προώθησης GreenBuilding)

Levenger

Ισπανία

 

Bengt Dahlgren

Σουηδία

 

Το ΚΚΕρ αξιολογεί τώρα τα συνολικά αποτελέσματα και των δύο προγραμμάτων και κατά τη διάρκεια της «Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ», στις αρχές Ιουνίου, θα δημοσιευτούν λεπτομερείς εκθέσεις που θα συνοψίζουν τα κυριότερα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, την εξοικονόμηση, τα κίνητρα και την πείρα των συμμετεχόντων.

Διάγραμμα 1: Εξοικονόμηση ενέργειας από όλους τους συμμετέχοντες στο GreenLight, ανά κατηγορία, έως το τέλος του 2008

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Διάγραμμα 2. Τυπική ποσοστιαία αξιοποίηση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα GreenBuilding.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα GreenLight και GreenBuilding, ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency.


Side Bar