Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT EL LV SK BG RO

IP/10/424

V Bruselu dne 14. dubna 2010

Ocenění EU GreenLight a GreenBuilding: vítězové ušetřili až 85 % své spotřeby energie

V roce 2000 založila Evropská komise cenu GreenLight (ekologicky šetrné osvětlení) a v roce 2005 cenu GreenBuilding (ekologicky šetrná budova) s cílem podpořit snahy veřejných i soukromých organizací o snížení spotřeby elektrické energie na dobrovolném základě. Jedním z dvanácti vítězů programu GreenLight v roce 2010 je rada města Dagda v Lotyšsku, která po svém připojení k programu v roce 2007 snížila spotřebu energie na osvětlení o 85 %. V kategorii GreenBuilding dosáhly dva nejlepší projekty rekonstrukce, administrativní budova v Rakousku a střední škola v Německu, více než 80% úspory energie. Do těchto iniciativ se po celé Evropě zapojilo více než 700 účastníků, kteří každoročně ušetří přibližně 545 GWh. To odpovídá energii, kterou za stejné období spotřebují dvě středně velká evropská města.

„Blahopřejeme všem oceněným. Ať již z veřejného nebo soukromého sektoru, všichni jsou živým důkazem, že investice a inovační postupy směřující ke zvýšení energetické účinnosti jsou nejen nesmírným přínosem pro organizace samé, ale přispívají zásadním způsobem i k udržitelnějšímu rozvoji Evropy. Šíření osvědčených postupů, například prostřednictvím těchto programů oceňování, se stane rozhodujícím faktorem úspěšnosti strategie EU 2020 v oblasti hospodářského rozvoje a ochrany životního prostředí,“ uvedli ve svém prohlášení Máire Geoghegan-Quinn, komisařka EU pro výzkum, inovace a vědu, a Günther Oettinger, komisař EU pro energetiku.

GreenLight a GreenBuilding jsou programy řízené Společným výzkumným střediskem (JRC) Evropské komise, založené na dobrovolnosti a jejich cílem je motivovat soukromé i veřejné organizace ke snižování spotřeby energie v jejich objektech. GreenLight podněcuje partnery k instalaci energeticky účinného osvětlení, zatímco iniciativa GreenBuilding podporuje snahy o dosažení vyšší energetické účinnosti v budovách díky některým opatřením, jako je např. tepelná izolace, účinné vytápění a chlazení, inteligentní kontrolní systémy, solární fotovoltaické panely atd.

Předání obou ocenění se uskuteční ve Frankfurtu 13. a 14. dubna v průběhu konference o zvyšování energetické účinnosti v obchodních budovách (IEECB’10). V roce 2010 obdrží ocenění za své výsledky nebo inovační projekty celkem 24 účastníků. Rozhodnutí vycházejí z údajů o jejich energetických úsporách, používaných technologiích a odvětví, do něhož patří (veřejné budovy, maloobchod, kanceláře …)

GreenLight

Od jejího vzniku v roce 2000 se k iniciativě GreenLight připojilo více než 500 partnerů z celé Evropy. Nahrazením zastaralého osvětlení moderními nízkoenergetickými svítidly a kontrolou používání osvětlení dosáhli celkových úspor 241 GWh za rok (viz graf 1 níže). To odpovídá zhruba úsporám 24 milionů eur v provozních nákladech a více než 94 milionům kilogramů emisí CO2 ročně.

Ocenění GreenLight v roce 2010

Organizace

Země

Úspory energie v osvětlení

Águas do Cávado

Portugalsko

39,40 %

Rada města Dagda

Lotyšsko

85 %

Decathlon

Španělsko a Rumunsko

Rumunsko: 70 %

Španělsko: 35,2 % (průměr)

 

 

 

E.ON (Německo)

Německo

71,92 %

ING Real Estate

Nizozemsko

70 % (průměr)

Le Centre de Dialyse du Bearn

Francie

53 %

Obec Dobrich

Bulharsko

50 %

NH Hotels – 1 hotel

Španělsko

60,24 %

O.S.V.O Comp, a.s.

Slovensko

18 % (s vyšším počtem svítidel a delší dobou provozu)

Prague Marriott Hotel

Česká republika

68 %

Veřejné služby města Villingen-Schwenningen

Německo

58 %

Saule Birinius Pils SIA

Lotyšsko

76 %

Nejlepší sponzor: Infrax CVBA

Belgie

 

GreenBuilding

Iniciativa GreenBuilding, založená v roce 2005, navázala na úspěch iniciativy GreenLight a přilákala více než 185 partnerů. 286 budov přihlášených do soutěže ušetří, pokud jde o primární energie (např. elektřinu, zemní plyn a topný olej), 304 GWh ročně, což odpovídá průměrným úsporám ve výši 41 %.

Těchto výsledků bylo dosaženo kombinací opatření (viz graf 2 níže), zejména díky instalaci účinnějších topných a vzduchotechnických systémů, následně i lepší izolací plášťů budov (oddělení vnitřního a vnějšího prostředí) a účinnějším osvětlením. K úsporám přispívá i využívání sluneční a geotermální energie.

Důležité poznatky, které z tohoto programu vyplývají, mohou přispět k prosazování opatření ke zvyšování účinnosti.

U nových budov jsou dodatečné náklady související s investicemi do energetické účinnosti nízké (méně než 10 % investic).

Většina projektů přinesla více úspor, než se původně odhadovalo.

Ocenění GreenBuilding v roce 2010

Nejlepší podnikoví partneři

Úspory

Brostaden

Švédsko

34 budov zrekonstruováno

38 % úspor primární energie

Nejlepší projekty rekonstrukce

Střední škola Hengersberg

Německo

81 % požadavku primární energie

Piraeus Bank Syggrou

Řecko

30 % konečné spotřeby energie

NH Principe de la Paz

Španělsko

49 % spotřeby elektrické energie

48 % spotřeby plynu

Office Manschein – zvláštní uznání za inovaci

Rakousko

82 % spotřeby primární energie

Nejlepší nové projekty

Phoenix Plaza

Chorvatsko

71 % požadavku energie na vytápění

ASILO Cologno Monzese

Itálie

81 % požadavku primární energie

Administrativní budova přístavu Gent – zvláštní uznání za potenciál reprodukce

Belgie

67 % požadavku primární energie

Office ENERGYbase – zvláštní uznání za inovaci

Rakousko

72 % požadavku energie na vytápění

Zvláštní uznání poroty

AB Vasilopoulos

Řecko

32 % spotřeby elektrické energie

SeaBridge Logistics

Belgie

73 % požadavku primární energie

Nejlepší sponzor (garant projektu GreenBuilding)

Levenger

Španělsko

 

Bengt Dahlgren

Švédsko

 

Společné výzkumné středisko v současné době vyhodnocuje výsledky obou programů a během „Zeleného týdne“, který EU uspořádá na počátku června, zveřejní podrobné zprávy, v nichž budou shrnuty hlavní opatření ke zvýšení energetické účinnosti, úspory, motivace a zkušenosti partnerů.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Další informace

Další informace o programech GreenLight a GreenBuilding naleznete na adrese: http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency.


Side Bar