Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/420

Bryssel den 13 april 2010

EU-kommissionen satsar 35 miljoner euro på förslag som omvandlar miljöutmaningar till nya affärsmöjligheter

EU-kommissionen lanserar idag en ansökningsomgång värd 35 miljoner euro för innovativa miljöprojekt som finansieras inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP). Till årets ansökningsomgång för innovativa miljöprojekt har man inom CIP avsatt medel för nya projekt inom materialåtervinning, hållbara byggprojekt, livsmedelssektorn och miljövänliga affärsmetoder. Särskilt välkomnas projektansökningar från små företag som erbjuder miljövänliga produkter eller tjänster och som är i behov av hjälp för att komma in på marknaden. Ansökningstiden inleds idag och löper fram till den 9 september 2010. Cirka 50 projekt kan komma att beviljas bidrag.

”Denna inbjudan till förslag till innovativa miljöprojekt utgör ett enastående tillfälle för företagarbegåvningar att presentera nya idéer för att minska våra ekologiska fotavtryck. Det innovativa miljöprogrammet inom CIP visar att miljöinsatser är lönsamma. Det finns ett stort antal produkter och tjänster som utgör exempel på att konkurrensinriktad tillväxt och miljöskydd kan gå hand i hand”, säger Janez Potočnik, kommissionär med ansvar för miljön.

Denna ansökningsomgång är inriktad på fyra områden:

  • Materialåtervinning

  • Hållbara byggprodukter

  • Livsmedelssektorn

  • Miljövänliga företag.

Upp till 50 % av projektkostnaderna kan täckas

Denna ansökningsomgång riktar sig främst till små företag som utvecklat en miljövänlig produkt, process eller tjänst som är tekniskt utprovad men som har svårt att komma in på marknaden. Genom denna ansökningsomgång erbjuds samfinansiering med bidrag som täcker upp till 50 % av den totala projektkostnaden. De 35 miljoner euro som satsas 2010 förväntas få igång 45–50 nya projekt.

Projekten väljs ut på grundval av hur pass innovativa de är, deras marknadsintroduktionspotential och deras bidrag till EU:s miljöpolitik, framför allt resurseffektivitet.

För närvarande pågår 44 projekt inom ramen för detta program och ytterligare 45 kommer att startas under årets gång. Som exempel kan nämnas: Omvandling av uttjänta däck till värdefullt isoleringsmaterial, bambuplantering för att rena BDT-vatten, och ny laserteknik som ersätter vanliga pappersetiketter.

Årets ansökningsomgång kommer att presenteras i samband med informationsdagen för miljöinnovation som anordnas i Charlemagnebyggnaden i Bryssel. Sista anmälningsdagen är den 9 september.

Bakgrund: Miljöinnovationsprogrammet

Med en total budget på cirka 200 miljoner euro för perioden 2008–2013 stöder miljöinnovationsprogrammet inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) den första projektansökan för och marknadslanseringen av hållbara lösningar som syftar till att på ett bättre sätt använda Europas naturresurser. Programmet för innovativa miljöprojekt utgör miljöinslaget i CIP och ett viktigt bidrag i handlingsplanen för miljöteknik.

Ytterligare uppgifter

Alla relevanta dokument finns på

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

Flera nationella informationsdagar kommer att anordnas runt om i Europa. Uppgifter om datum och platser finns på

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm


Side Bar