Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/420

Bruselj, 13. april 2010

Komisija objavlja razpis v višini 35 milijonov EUR za projekte, ki okoljske izzive spreminjajo v poslovne priložnosti

Evropska komisija je danes objavila razpis v višini 35 milijonov EUR za ekološke inovativne projekte, ki se bodo financirali iz programa za konkurenčnost in inovativnost. Znotraj razpisa za ekološke inovativne projekte v okviru programa za konkurenčnost in inovativnost za leto 2010 so na voljo sredstva za nove projekte na področju recikliranja materialov, trajnostnih gradbenih proizvodov, na področju prehrane in pijače ter okolju prijaznih poslovnih praks. Posebej so zaželene vloge malih podjetij, ki proizvajajo okolju prijazne proizvode ali storitve in potrebujejo pomoč za prodor na trge. Razpis je objavljen danes in bo odprt do 9. septembra 2010. Za financiranje bo izbranih približno 50 projektov.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Ta razpis za inovativne projekte je izjemna priložnost za evropske podjetniške talente, da predstavijo nove zamisli za zmanjšanje našega ekološkega odtisa. Program za ekološke inovacije znotraj programa za konkurenčnost in inovativnost kaže, da je pomoč okolju smiselna tudi v poslovnem svetu, saj številni proizvodi in storitve dokazujejo, da lahko rast konkurenčnosti in varstvo okolja potekata vzporedno.“

Razpis zajema štiri glavna področja:

  • Recikliranje materialov

  • Trajnostni gradbeni proizvodi

  • Sektor prehrane in pijač

  • Okolju prijazna podjetja

Pokritih je do 50 % stroškov projekta

Razpis je namenjen predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki so razvila okolju prijazne proizvode, procese ali storitve, za katere je tehnično dokazano, da imajo še vedno težave pri uveljavljanju na trgu. Razpis ponuja neposredno sofinanciranje s subvencijami, ki pokrivajo do 50 % vseh stroškov projekta. Sredstva v višini 35 milijonov EUR, ki so namenjena za razpis v letu 2010, naj bi omogočila približno 45 do 50 novih projektov.

Projekti se izberejo na podlagi njihovega inovativnega pristopa, potenciala za uveljavitev na trgu in prispevka k evropskim okoljskim politikam, zlasti v smislu učinkovitosti virov.

Trenutno znotraj sheme poteka približno 44 projektov, v tem letu pa naj bi se začelo še 45 projektov. Med njimi so: predelava izrabljenih gum v dragocene izolacijske materiale, uporaba bambusovih nasadov za čiščenje „sive“ vode, ter zamenjava tradicionalnih oznak iz papirja z inovativnimi laserskimi tehnologijami.

Razpis za zbiranje predlogov za leto 2010 bo predstavljen danes v okviru informativnega dne o programu za ekološke inovacije znotraj programa za konkurenčnost in inovativnost, ki poteka v zgradbi Charlemagne v Bruslju. Rok za oddajo vlog je 9. september.

Ozadje: program za ekološke inovacije znotraj programa za konkurenčnost in inovativnost

S skupnim proračunom približno 200 milijonov EUR za obdobje 2008–2013 program za ekološke inovacije znotraj programa za konkurenčnost in inovativnost podpira prvo uporabo trajnostnih rešitev, ki omogočajo boljšo uporabo evropskih naravnih virov, in njihovo nadaljnje uveljavljanje na trgu. Program za ekološke inovacije znotraj programa za konkurenčnost in inovativnost je ekološki del okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost ter dinamično prispeva k akcijskemu načrtu za okoljske tehnologije.

Dodatne informacije:

Vsa zadevna dokumentacija v zvezi z razpisom je na voljo na strani: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

Po Evropi bo potekalo več nacionalnih informativnih dni. Ključni datumi in lokacije so objavljeni na strani: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm


Side Bar