Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/420

Brusel, 13. apríla 2010

Komisia vyčlenila 365 miliónov EUR na výzvu na predloženie projektov, vďaka ktorým sa problémy v oblasti životného prostredia premenia na obchodné príležitosti

Európska komisia dnes vyčlenila 365 miliónov EUR na výzvu na predloženie projektov ekologických inovácií, ktoré majú byť spolufinancované z Programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (PKI). V rámci výzvy na predloženie návrhov týkajúcich sa ekologických inovácií v PKI na rok 2010 sú k dispozícii finančné prostriedky na nové projekty v oblasti recyklácie materiálov, udržateľných stavebných výrobkov, v sektore potravín a nápojov, ako aj v oblasti ekologických obchodných postupov. Komisia uvíta najmä žiadosti malých podnikov, ktoré ponúkajú ekologické výrobky alebo služby a ktoré potrebujú finančnú pomoc, aby mohli preniknúť na trh. Výzva sa vyhlasuje dnes a je otvorená do 9. septembra 2010. Financovanie by mohlo získať až 50 víťazných projektov.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Táto výzva na predloženie inovačných projektov je obrovskou príležitosťou pre talentovaných európskych podnikateľov prezentovať nové nápady, ako obmedziť našu „ekologickú stopu“. Program pre ekologické inovácie v rámci PKI potvrdzuje, že pomoc životnému prostrediu je výhodná aj z ekonomického hľadiska, keďže mnohé výrobky a služby sú v súčasnosti dôkazom toho, že konkurencieschopný rast môže ísť ruka v ruke s ochranou životného prostredia.“

Výzva sa vzťahuje na štyri hlavné oblasti:

  • recykláciu materiálov

  • udržateľné stavebné výrobky

  • sektor potravín a nápojov

  • ekologické podnikanie

Pokrytie nákladov na projekty až do výšky 50 %

Výzva je zameraná najmä na MSP, ktoré vyvinuli ekologický výrobok, proces alebo službu, ktorá sa technicky osvedčila, ale ešte si nenašla svoje miesto na trhu. Výzva ponúka priame spolufinancovanie prostredníctvom grantov pokrývajúcich celkové náklady na projekt až do výšky 50 %. Očakáva sa, že vďaka finančným prostriedkom v hodnote 35 miliónov EUR vyčlenených na výzvu na rok 2010 by malo uzrieť svetlo sveta 45 až 50 nových projektov.

Pri výbere projektov sa zohľadňuje ich inovačný prístup, potenciál ich trhového uplatnenia a ich príspevok k európskym politikám životného prostredia, a to najmä z hľadiska efektívnosti využívania zdrojov.

V rámci tejto schémy sa v súčasnosti realizuje približne 44 projektov a v priebehu tohto roka sa počíta s realizáciou ďalších 45. Ako príklady možno uviesť konverziu použitých pneumatík na hodnotný izolačný materiál, využívanie bambusových plantáží na čistenie „sivej“ vody", a nahrádzanie tradičných papierových štítkov inovačnými laserovými technológiami.

Výzva na predloženie návrhov na rok 2010 sa predstaví dnes v budove Komisie Charlemagne v Bruseli pri príležitosti Informačného dňa pre ekologické inovácie v rámci PIK. Konečným termínom na predloženie návrhov je 9. september.

Kontext: Ekologické inovácie v rámci PIK

S rozpočtom v celkovej výške približne 200 miliónov EUR na obdobie rokov 2008 až 2013 sa v rámci Ekologických inovácii v PIK podporuje prvé uplatnenie udržateľných riešení, ktoré umožňujú lepšie využívanie prírodných zdrojov v Európe, a ich ďalšie prijímanie na trhu. Ekologické inovácie PIK sú „zeleným“ prvkom Rámcového programu pre konkukrencieschopnosť a inovácie (PIK) a dynamicky prispievajú k plneniu Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP).

Ďalšie informácie:

Kompletný súbor dokumentácie potrebný pre túto výzvu možno nájsť na stránke: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

V celej Európe sa bude konať niekoľko národných informačných dní. Kľúčové informácie o dátumoch a miestach konania sú k dispozícii na stránke: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm


Side Bar