Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/420

Briselē, 2010. gada 13. aprīlī

Komisija izsludina 35 miljonus eiro vērtu uzaicinājumu iesniegt projektus, lai vides problēmas pārvērstu par uzņēmējdarbības iespējām

Šodien Eiropas Komisija izsludināja 35 miljonus eiro vērtu uzaicinājumu iesniegt ekojauninājumu projektus, kas tiks finansēti atbilstīgi Konkurences un jauninājumu programmai (KJP). Saskaņā ar 2010. gada KJP ekojauninājumu programmas ietvaros izsludināto uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ir pieejams finansējums jauniem projektiem materiālu pārstrādes, ilgtspējīgu celtniecības materiālu, pārtikas un dzērienu rūpniecības un videi nekaitīgas uzņēmējdarbības jomā. Pieteikumi ir jo īpaši gaidīti no maziem uzņēmumiem, kas piedāvā videi nekaitīgus produktus un pakalpojumus, kam vajadzīgs atbalsts, lai iekļūtu tirgos. Uzaicinājums tika publiskots šodien, un tas būs spēkā līdz 2010. gada 9. septembrim. Finansējumam varētu tikt izraudzīti aptuveni 50 projekti.

Eiropas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Šis uzaicinājums iesniegt novatoriskus projektus ir lieliska iespēja Eiropas talantīgajiem uzņēmējiem nākt klajā ar jaunām idejām, lai mazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. KJP ekojauninājumu programma parāda, ka vides aizsardzība sniedz ekonomiskus ieguvumus, un daudzi produkti un pakalpojumi šobrīd pierāda, kā konkurētspējīga izaugsme un vides aizsardzība var būt cieši saistīti jēdzieni."

Uzaicinājums aptver četras galvenās jomas:

  • materiālu pārstrāde,

  • ilgtspējīgi celtniecības materiāli,

  • pārtikas un dzērienu rūpniecība,

  • videi nekaitīga uzņēmējdarbība.

Līdz pat 50 % apmērā segtas projektu izmaksas

Uzaicinājums jo īpaši ir paredzēts maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ir izstrādājuši videi nekaitīgu produktu, procesu vai pakalpojumu, kas ir pierādīts no tehniskā viedokļa, bet kuriem joprojām ir grūtības atrast vietu tirgū. Uzaicinājums nodrošina tiešu līdzfinansējumu ar dotācijām, kas sedz līdz pat 50 % kopējo projekta izmaksu. Plānots, ka 2010. gada uzaicinājumam piešķirtais finansējums 35 miljonu eiro apmērā ļaus īstenot 45–50 jaunus projektus.

Projekti tiek izraudzīti, ņemot vērā to novatoriskumu, iespējas tos ieviest tirgū un to, kā tie veicina Eiropas vides politiku, jo īpaši resursu efektīvas izmantošanas ziņā.

Atbilstīgi shēmai tiek īstenoti aptuveni 44 projekti, un šā gada laikā paredzēts uzsākt vēl 45 projektus. Nolietotu riepu pārvēršana vērtīgos izolācijas materiālos, bambusu plantāciju izmantošana, lai attīrītu "pelēkos" ūdeņus, un parasto papīra etiķešu aizstāšana ar novatoriskām lāzertehnoloģijām ir daži no piemēriem.

Ar 2010. gada uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus iepazīstinās šodien KJP ekojauninājumu programmai veltītajā informācijas dienā, kas norisināsies Briselē, Charlemagne ēkā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 9. septembris.

Pamatinformācija par KJP ekojauninājumu programmu

Ar kopējo budžetu aptuveni 200 miljoni eiro laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam KJP ekojauninājumu programma atbalsta tādu ilgtspējīgu risinājumu pirmo ieviešanu un turpmāku virzību tirgū, kas palīdz labāk izmantot Eiropas dabas resursus. KJP ekojauninājumu programma ir Konkurences un jauninājumu pamatprogrammas (KJP) ekoloģiskā sadaļa, kas sniedz būtisku ieguldījumu Vides tehnoloģiju rīcības plāna (ETAP) īstenošanā.

Papildinformācija

Ar uzaicinājumu saistītos dokumentus skatīt http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

Eiropā tiks organizētas vairākas informācijas dienas. Norises datumus un vietas skatīt http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm


Side Bar