Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/420

Briuselis, 2010 m. balandžio 13 d.

Komisija skelbia 35 mln. EUR vertės kvietimą teikti projektus, kuriuos įgyvendinant aplinkos apsaugos uždaviniai virsta verslo galimybėmis

Europos Komisija šiandien paskelbė 35 mln. EUR vertės kvietimą teikti ekologinių inovacijų projektus, finansuotinus pagal Konkurencijos ir inovacijų programą (KIP). Pagal 2010 m. KIP ekologinių inovacijų programos kvietimą teikti pasiūlymus skiriama lėšų naujiems antrinio medžiagų perdirbimo, tvarių statybos produktų, maisto ir gėrimų sektoriaus, taip pat ekologiško verslo projektams. Paraiškas teikti ypač raginamos ekologiškus gaminius gaminančios ar ekologiškas paslaugas teikiančios mažosios įmonės, kurioms reikalinga parama skverbtis į rinkas. Pasiūlymus galima teikti nuo šiandien iki 2010 m. rugsėjo 9 d. Tikėtina, kad finansavimas bus skirtas apie 50 projektų.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Sumaniems Europos verslininkams šis kvietimas teikti inovacinius projektus – puiki galimybė siūlyti naujus būdus mažinti mūsų ekologinį pėdsaką. KIP ekologinių inovacijų programos įgyvendinimas leidžia teigti, kad rūpinimasis aplinka gali būti naudingas verslui – šiuo metu siūloma daug gaminių ir paslaugų, kurie yra geras pavyzdys, kaip suderinti konkurencinį augimą ir aplinkos apsaugą.“

Kvietimas taikomas keturioms pagrindinėms sritims:

  • medžiagų antrinio perdirbimo,

  • tvarių statybos produktų,

  • maisto ir gėrimų sektoriaus,

  • ekologiško verslo.

Finansuojama iki 50 proc. projektų išlaidų

Kvietimas visų pirma skirtas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, sukūrusioms techniškai pagrįstą, tačiau rinkoje dar neįsitvirtinusį ekologišką gaminį, procesą ar paslaugą. Kvietime siūlomas tiesioginis bendras finansavimas iki 50 proc. visų projekto išlaidų padengti. 2010 m. numatyti 35 mln. EUR gali būti skirti nuo 45 iki 50 naujų projektų įgyvendinti.

Projektai atrenkami atsižvelgiant į jų naujoviškumą, produktų pateikimo į rinką galimybes ir indėlį į Europos aplinkos politiką, visų pirma efektyvaus išteklių naudojimo srityje.

Šiuo metu pagal programą vykdomi 44 projektai, dar 45 projektus numatyta pradėti vykdyti šiemet. Minėtini šie projektai: vertingų izoliacinių medžiagų gamyba iš naudotų padangų, bambukų plantacijų naudojimas buitinėms nuotekoms, valyti, ir naujoviškų lazerių technologijų naudojimas vietoj tradicinių popierinių etikečių.

2010 m. kvietimas teikti pasiūlymus šiandien bus pateiktas Informavimo apie KIP ekologines inovacijas dienos renginyje, vyksiančiame Charlemagne pastate (Briuselis). Pasiūlymo pateikimo terminas – rugsėjo 9 d.

Pagrindiniai faktai. KIP ekologinių inovacijų programa

Įgyvendinant KIP ekologinių inovacijų programą (bendras 2008–2013 m. biudžetas – apie 200 mln. EUR), remiamas tvarių sprendimų, dėl kurių galima geriau naudoti Europos gamtos išteklius, diegimas ir sklaida rinkoje. KIP ekologinių inovacijų programa yra Konkurencijos ir inovacijų pagrindų programos ekologinė atšaka ir svarbi Aplinkosaugos technologijų veiksmų plano (ETAP) dalis.

Papildoma informacija

Visus su kvietimu susijusius dokumentus galima rasti:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

Įvairiose Europos šalyse bus surengtos nacionalinės informavimo dienos. Datos ir vietos nurodytos tinklalapyje

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm


Side Bar