Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/420

Brüssel, 13. aprill 2010

Komisjon käivitab 35 miljonit eurot maksva konkursi uusi ärivõimalusi pakkuvate keskkonnaprojektide saamiseks

Euroopa Komisjon käivitas täna 35 miljonit eurot maksva konkursi, et selgitada välja konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi raames rahastatavad ökoinnovatsiooniprojektid. Konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi raames 2010. aastal käivitatava ökoinnovatsioonialase projektikonkursiga eraldatakse raha projektidele, mis on seotud materjalide ringlussevõtuga, säästvate ehitusmaterjalidega, toiduainete- ja joogisektoriga ning keskkonnasäästliku ettevõtlusega. Eelkõige oodatakse taotlusi keskkonnasäästlikke tooteid valmistavatelt või keskkonnasäästlikke teenuseid osutavatelt väikeettevõtjatelt, kes vajavad toetust turule tulekuks. Konkurss käivitub täna ja taotlusi saab esitada kuni 9. septembrini 2010. Rahastamiseks võidakse valida kuni 50 projekti.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Selline innovaatiliste projektide konkurss on Euroopa andekate ettevõtjate jaoks tohutult hea võimalus tulla lagedale uute ideedega, kuidas meie ökoloogilist jalajälge vähendada. Konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi raames käivitatav ökoinnovatsiooniprogramm annab tunnistust sellest, et keskkonnakaitsest saab tulu ka ettevõtlus, ning arvukad tooted ja teenused osutavad sellele, et konkurentsil põhinev majanduskasv ja keskkonnakaitse võivad käia käsikäes.”

Konkurss hõlmab nelja põhivaldkonda:

  • materjalide ringlussevõtt;

  • säästvad ehitusmaterjalid;

  • toiduainete- ja joogisektor;

  • keskkonnasäästlik ettevõtlus.

Kaetakse kuni 50% projekti kuludest

Konkurss on suunatud eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes on välja töötanud mõne sellise keskkonnasäästliku toote, tehnoloogia või teenuse, mis on tehniliselt end õigustanud, ent ei ole suutnud turul veel endale kohta kätte võidelda. Konkurss pakub võimalust taotleda otse kaasrahastamist. Toetustega võib katta kuni 50% projekti kogumaksumusest. 2010. aasta konkursi jaoks eraldatud 35 miljoni euroga loodetakse käivitada 45–50 uut projekti.

Projektide valimisel võetakse arvesse nende innovaatilisust ja turustuspotentsiaali ning seda, missugune on nende panus Euroopa keskkonnapoliitikasse eelkõige ressursside tõhusama kasutamise seisukohast.

Praegu on programmi raames käimas umbes 44 projekti ja sel aastal on seatud eesmärgiks käivitada veel 45 projekti. Näiteks võib tuua järgmised projektid: kasutatud rehvidest väärtusliku isolatsioonimaterjali saamine, bambuseistanduste kasutamine nn halli reovee, puhastamiseks ning tavapäraste pabersiltide asendamine uuendusliku lasertehnoloogiaga.

2010. aasta projektikonkurssi tutvustatakse täna Brüsselis Charlemagne hoones toimuval konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi ökoinnovatsioonialasel infopäeval. Taotlusi saab esitada 9. septembrini.

Taustteave: ökoinnovatsioon konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi raames

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi alusel eraldatakse aastatel 2008–2013 ökoinnovatsiooni jaoks kokku ligikaudu 200 miljonit eurot, millega toetatakse Euroopa loodusressursse paremini ärakasutavate säästvate lahenduste esmakordset turuletoomist ja nende turuosa edasist suurendamist. Ökoinnovatsioon on konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi keskkonnaosa, mis aitab kaasa keskkonnatehnoloogia tegevuskava tõhusale rakendamisele.

Täiendav teave:

Kõik projektikonkursiga seotud dokumendid on saadaval järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

Paljudes Euroopa riikides toimuvad infopäevad. Teavet nende toimumise aja ja asukoha kohta leiab veebilehelt:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm


Side Bar