Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/420

Bruxelles, den 13. april 2010

Kommissionen offentliggør indkaldelse af forslag til en værdi af 35 mio. EUR til projekter, der vender miljømæssige udfordringer til forretningsmuligheder

Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag en indkaldelse af forslag til økoinnovationsprojekter til en værdi af 35 mio. EUR, der vil blive finansieret med midler fra rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP). I forbindelse med indkaldelsen af forslag til økoinnovationsprojekter under CIP for 2010 kan der afsættes midler til nye projekter inden for materialegenvinding, bæredygtige byggematerialer, føde- og drikkevareindustrien og miljøvenlig forretningspraksis. Særligt velkomne er ansøgninger fra små virksomheder med grønne produkter eller tjenester, der har brug for hjælp til at komme ind på markedet. Indkaldelsen offentliggøres i dag og løber frem til den 9. september 2010. Cirka 50 projekter vil kunne blive udvalgt til finansiering.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik udtalte herom, at: "Denne indkaldelse af forslag til innovative projekter er en enestående mulighed for Europas iværksættertalenter til at præsentere nye ideer til at få reduceret vores økologiske fodspor. Økoinnovationsprogrammet under CIP-rammeprogrammet viser, at det giver god forretningsmæssig mening at beskytte miljøet. Der er nu et væld af produkter og tjenester, som viser, at konkurrencebaseret vækst kan kombineres med miljøbeskyttelse".

Forslagsindkaldelsen omfatter følgende fire områder:

  • Materialegenvinding

  • Bæredygtige byggematerialer

  • Føde- og drikkevareindustrien

  • Miljøvenlig forretningspraksis.

Op til 50 % af projektomkostningerne dækkes

Indkaldelsen retter sig først og fremmest mod smv'er, der har udviklet et miljøvenligt produkt, en miljøvenlig proces eller en miljøvenlig tjeneste, der er teknisk godkendt, men har problemer med at komme ind på markedet. Indkaldelsen tilbyder direkte medfinansiering med tilskud, der dækker op til 50 % af projektets samlede omkostninger. Med de 35 mio. EUR, der er afsat til 2010-indkaldelsen, forventes opstartet mellem 45 og 50 nye projekter.

Projekterne udvælges på grundlag af deres innovative tilgang, deres markedsintroduktionspotentiale og deres bidrag til EU's miljøpolitikker, især hvad angår ressourceeffektivitet.

I øjeblikket er der 44 projekter i gang under ordningen, og 45 andre forventes opstartet i løbet af året. Som eksempler kan nævnes: Omdannelse af udtjente dæk til værdifulde isoleringsmaterialer, anvendelse af bambusplanter til rensning af gråt spildevand, og udskiftning af konventionelle papiretiketter med innovativ laserteknologi.

Forslagsindkaldelsen for året 2010 offentliggøres i dag i forbindelse med afholdelsen af informationsdagen om økoinnovation under CIP, der finder sted i Charlemagne-bygningen i Bruxelles. Fristen for indsendelsen af ansøgninger er den 9. september.

Baggrund: Økoinnovation under CIP

Med et samlet budget på ca. 200 mio. EUR i perioden 2008-2013 støtter økoinnovationsprogrammet under CIP den første anvendelse og videre markedsintroduktion af bæredygtige løsninger, der sikrer bedre anvendelse af Europas naturressourcer. CIP-programmet for økoinnovation er den grønne del af rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) og et aktivt bidrag til handlingsplanen for miljøteknologi (ETAP).

Yderligere oplysninger:

Alle relevante dokumenter findes på webstedet:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm.

Der vil blive afholdt informationsdage i en række medlemsstater. Vigtige datoer og adresser findes på webstedet:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm.


Side Bar