Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/420

V Bruselu dne 13. dubna 2010

Komise vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v hodnotě 35 milionů eur, které přemění problémy v oblasti životního prostředí na obchodní příležitosti

Evropská komise dnes vyhlásila výzvu v hodnotě 35 milionů eur k předkládání projektů ekologických inovací, které budou financovány z programu pro konkurenceschopnost a inovace. V rámci výzvy k předkládání nabídek týkající se ekologických inovací v programu pro konkurenceschopnost a inovace jsou pro rok 2010 k dispozici finanční prostředky pro nové projekty v oblasti recyklace materiálů, udržitelných stavebních výrobků, v odvětví potravin a nápojů a v oblasti ekologických obchodních postupů. Komise vítá zejména žádosti od malých podniků nabízejících ekologické produkty nebo služby, které potřebují podporu, aby mohly proniknout na trhy. Výzva začíná dneškem a potrvá do 9. září 2010. Na konci výzvy by mohlo být k financování vybráno až 50 projektů.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Tato výzva zaměřená na inovativní projekty je pro evropské podnikatelské talenty jedinečnou příležitostí, aby představily nové nápady, jak omezit naši „ekologickou stopu“. Program ekologické inovace v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace poukazuje na to, že pečovat o životní prostředí má smysl i z podnikatelského hlediska. Dosvědčuje to řada výrobků a služeb, které jsou známkou toho, že konkurenceschopný růst a ochrana životního prostředí mohou jít ruku v ruce.“

Výzva se týká čtyř hlavních oblastí:

  • recyklace materiálů,

  • udržitelné stavební výrobky,

  • odvětví potravin a nápojů a

  • ekologické podnikání.

Krytí až 50 % nákladů na projekt

Výzva se zaměřuje zejména na malé a střední podniky, které vyvinuly ekologický produkt, postup nebo službu, jež jsou sice technicky ověřené, ale zatím nenašly své místo na trhu. Výzva nabízí přímé spolufinancování formou dotací, které pokryjí až 50 % celkových nákladů na projekt. Očekává se, že finanční prostředky ve výši 35 milionů eur vyčleněné na výzvu v roce 2010 podpoří vznik 45 až 50 nových projektů.

Projekty se vybírají na základě svého inovativního přístupu, potenciálu tržní replikace a toho, do jaké míry přispívají k evropským environmentálním politikám, zejména pokud jde o efektivní využívání zdrojů.

V současné době v rámci režimu probíhá asi 44 projektů a dalších 45 má být v průběhu tohoto roku zahájeno. Patří mezi ně: přeměna použitých pneumatik v hodnotné izolační materiály, využívání bambusových porostů k čištění „šedé“ vody, a nahrazování tradičních papírových štítků inovativními laserovými technologiemi.

Výzva k předkládání nabídek pro rok 2010 bude představena dnes během informačního dne k ekologickým inovacím v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace, který se koná v Bruselu v budově Charlemagne. Nabídky je možno předkládat do 9. září.

Souvislosti: Ekologické inovace v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace

S celkovým rozpočtem okolo 200 milionů eur pro období 2008–2013 přispívají ekologické inovace v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace k tomu, aby se začala používat udržitelná řešení, která lépe využívají evropské přírodní zdroje, a aby byla tato řešení dále zaváděna na trh. Ekologické inovace programu pro konkurenceschopnost a inovace tvoří „zelený prvek“ rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a hrají aktivní úlohu v akčním plánu pro environmentální technologie.

Další informace:

Veškerou relevantní dokumentaci k výzvě naleznete na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

V několika členských státech EU proběhnou informační dny. Data a místa konání najdete na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm


Side Bar