Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/419

Bruselj, 12. aprila 2010

Kakšno kmetijstvo potrebuje Evropa v prihodnosti? Poziv k javni razpravi

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloş je danes začel javno razpravo o prihodnosti skupne kmetijske politike (SKP) v Evropski uniji. SKP se je od svojega začetka stalno prilagajala izzivom časa. V zadnjih letih so se izvedle pomembne reforme, zlasti v letu 2003 in med pregledom stanja SKP v letu 2008, s katerimi naj bi se sektor posodobil in postal bolj tržno usmerjen. Strategija „Evropa 2020“ odpira novo perspektivo. V zvezi s tem bi lahko SKP s svojim odzivom na nove izzive v družbi, zlasti na gospodarske, družbene, okoljske, podnebne in tehnološke, bolj prispevala k razvoju pametne, vse vključujoče in trajnostne rasti. Poleg tega bi morala v večji meri upoštevati raznovrstnost in bogastvo kmetijstva v sedemindvajsetih državah članicah EU. Razprava, ki se začenja, bo obravnavala prihodnje cilje SKP v novi perspektivi strategije „Evropa 2020“. Razprava o instrumentih za dosego ciljev ji bo sledila.

„Skupna kmetijska politika ni samo stvar strokovnjakov, ampak je politika vseh Evropejcev. Prisluhniti moramo evropskim državljanom ter si vzeti čas za zbiranje zamisli in pričakovanj vseh zainteresiranih strani,“ je dejal komisar Cioloş. „Pričakujem odziv in mnenja kmetov kot tudi okoljevarstvenih skupin, potrošnikov in društev za dobrobit živali. To razpravo je treba čim bolj razširiti. Od te skupne evropske politike ima prek prehranjevanja, prostorskega načrtovanja in varstva okolja koristi celotna družba. Zato morajo imeti državljani pravico in čas, da izrazijo svoje mnenje,“ je še dodal.

Evropska komisija bo konec leta predstavila sporočilo o prihodnosti SKP po letu 2013. Pred predložitvijo prvih političnih smernic za ta strateški sektor pa je komisar Cioloş začel javno razpravo o prihodnosti skupne kmetijske politike, njenih ciljih, načelih in prispevku k strategiji „Evropa 2020“, da bi se spodbudile priprave na proces odločanja.

Dacian Cioloş je napovedal vzpostavitev spletne strani (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate), na kateri se bodo do junija 2010 zbirali prispevki k javni razpravi. Neodvisen organ bo nato pripravil povzetek teh prispevkov. Julija 2010 bo Evropska komisija organizirala konferenco o povzetku javne razprave. Pričakuje, da bo iz tega povzetka dobila konstruktivne zamisli, ki ji bodo pomagale pri pripravi sporočila o SKP po letu 2013, napovedanega za konec leta 2010.

Poleg možnega prispevka SKP k razvoju strategije „Evropa 2020“ se bo javna razprava osredotočila na štiri glavne teme:

  • Zakaj je potrebna skupna evropska kmetijska politika?

  • Kakšne cilje zastavlja družba kmetijstvu v vsej njegovi raznolikosti?

  • Zakaj je potrebna reforma SKP in kako bi se ta lahko bolje odzivala na pričakovanja družbe?

  • Kakšni instrumenti so potrebni za prihodnjo SKP?

Komisar Cioloș je v svojem govoru pred Odborom Evropskega parlamenta za kmetijstvo (COMAGRI) poleg omenjenih glavnih tem poudaril vrsto podrobnejših vprašanj o težavah pri preskrbi s hrano v Evropi in po svetu, zaposlovanju v podeželskih območjih, trajnostnem upravljanju z naravnimi viri, podnebnih spremembah, nestabilnosti cen, razumevanju pomoči s strani državljanov, ravnovesju v prehranjevalni verigi in konkurenčnosti evropskega kmetijstva.

Dodatne informacije so na voljo na:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate (od 17:00 danes)


Side Bar