Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/419

V Bruseli 12. apríla 2010

Aké má byť poľnohospodárstvo pre Európu zajtrajška? Výzva na verejnú diskusiu

Dacian Cioloş, člen Európskej komisie zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, dnes otvoril verejnú diskusiu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v Európskej únii. SPP sa od svojho vytvorenia neustále prispôsobovala, aby zodpovedala súdobým požiadavkám. V uplynulých rokoch, najmä v roku 2003 a pri príležitosti preskúmania stavu SPP v roku 2008, sa uskutočnili dôležité reformy s cieľom modernizovať toto odvetvie a viac ho orientovať na trh. Stratégia s názvom Európa 2020 otvára novú perspektívu. V tomto kontexte musí SPP viac prispieť k rozvoju inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a zodpovedať pritom novým výzvam našej spoločnosti, najmä výzvam týkajúcim sa hospodárstva, spoločnosti, životného prostredia, klímy a technológií. SPP musí lepšie zohľadňovať aj rozmanitosť a bohatstvo poľnohospodárstiev 27 členských štátov EÚ. Otvorená diskusia sa týka budúcich cieľov SPP v novej perspektíve stratégie Európa 2020 a diskusia o prostriedkoch príde na rad neskôr.

„Spoločná poľnohospodárska politika nie je len záležitosťou odborníkov. Je to politika všetkých Európanov. a je potrebné ich počúvať. Treba venovať čas získavaniu nápadov a zisťovaniu očakávaní všetkých aktérov spoločnosti,“ vyhlásil komisár Cioloş. „Očakávam reakcie, úvahy od poľnohospodárov, ale aj od združení na ochranu životného prostredia, spotrebiteľov, či od združení dbajúcich na dobré životné podmienky zvierat. Túto diskusiu treba začať čo najskôr. Výhody tejto spoločnej európskej politiky využíva celá spoločnosť v oblasti potravín, územnej správy a ochrany životného prostredia. Preto je prirodzené, že občania majú mať právo a čas vyjadriť svoj názor,“ dodal.

Európska komisia vydá koncom roka Oznámenie o budúcnosti SPP po roku 2013. Avšak skôr než sa predložia prvé politické usmernenia pre toto strategické odvetvie, komisár Cioloş otvára verejnú diskusiu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky, jej cieľoch, zásadách a o jej príspevku k stratégii „Európa 2020“, pričom táto diskusia má slúžiť ako základ pre práce, ktoré predchádzajú rozhodovaciemu procesu.

Na zhromažďovanie príspevkov verejnej diskusie bude slúžiť internetová lokalita (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate), vytvorenie ktorej oznámil Dacian Cioloş a ktorá bude k dispozícii do júna 2010. Zhrnutie príspevkov potom pripraví nezávislý subjekt. Európska komisia zorganizuje v júli 2010 konferenciu o záveroch verejnej diskusie a dúfa, že z nich bude môcť čerpať podnetné myšlienky na vypracovanie svojho oznámenia o SPP po roku 2013, ktoré by mala vydať koncom roku 2010.

Okrem príspevku SPP k rozvoju stratégie Európa 2020 sa verejná diskusia zameria na štyri hlavné témy:

  • Prečo je potrebná spoločná európska poľnohospodárska politika?

  • Aké ciele prisudzuje spoločnosť poľnohospodárstvu v celej jeho rozmanitosti?

  • Prečo treba reformovať SPP a ako dosiahnuť, aby zodpovedala očakávaniam spoločnosti?

  • Aké nástroje sú potrebné pre SPP zajtrajška?

Komisár Cioloș vo svojom prejave vo Výbore pre poľnohospodárstvo (COMAGRI) Európskeho parlamentu vyzdvihol okrem týchto základných tém aj celý rad podrobnejších otázok týkajúcich sa problémov potravinového zásobovania v Európe a vo svete, zamestnanosti vo vidieckych oblastiach, udržateľného riadenia prírodných zdrojov, zmeny klímy, výkyvov cien, zrozumiteľnosti pomoci pre občanov, rovnováhy v rámci potravinového reťazca a konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate (dnes od 17.00 hod.).


Side Bar