Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/419

Bruksela, dnia 12 kwietnia 2010 r.

Rolnictwo Europy jutra - zaproszenie do publicznej debaty

Dacian Cioloş, komisarz odpowiedzialny za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, rozpoczyna dzisiaj publiczną debatę na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) w Unii Europejskiej. Od samego początku WPR była zawsze dostosowywana do bieżących wyzwań. W ostatnich latach – w szczególności w 2003 r. oraz w trakcie oceny funkcjonowania reformy WPR w 2008 r. – przeprowadzono szereg znaczących reform, mających na celu modernizację tego sektora i jego prorynkowe ukierunkowanie. Strategia Europa 2020 otwiera nowe perspektywy. W tym świetle WPR może wnieść większy wkład w inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, jednocześnie będąc w stanie sprostać nowym wyzwaniom naszych czasów – w szczególności wyzwaniom ekonomicznym, społecznym, środowiskowym, klimatycznym i technologicznym. Musi także bardziej uwzględniać różnorodność i bogactwo rolników z 27 państw członkowskich UE. Otwierająca się debata dotyczy przyszłych celów WPR w nowej perspektywie strategii Europa 2020. Czas na dyskusję o środkach przyjdzie później.

Wspólna polityka rolna to nie tylko sprawa ekspertów, to polityka wszystkich Europejczyków. Trzeba słuchać co obywatele UE mają do powiedzenia. Trzeba poświęcić czas na zebranie pomysłów i wysłuchanie oczekiwań wszystkich partnerów społecznych. – powiedział Dacian Cioloş. Czekam na reakcje, na przemyślenia rolników, ale również organizacji ds. ochrony środowiska, ds. konsumentów lub ds. dobrostanu zwierząt. Debata musi mieć możliwie szeroki zasięg. Całe społeczeństwo korzysta z tej europejskiej wspólnej polityki – poprzez konsumpcję żywności, poprzez zarządzanie obszarami i poprzez ochronę środowiska. Jest zatem oczywiste, że obywatele muszą mieć prawo i czas wyrazić swoje zdanie. – dodał jeszcze.

Z końcem roku Komisja Europejska przedstawi komunikat na temat przyszłości WPR po 2013 r. Zanim jednak zacznie nakreślać pierwsze kierunki polityki dla tego strategicznego sektora, komisarz Cioloş otwiera publiczną debatę nad przyszłością wspólnej polityki rolnej, jej celami, zasadami i wkładem w strategię Europa 2020, tak aby zgromadzić materiał, nad którym będzie można pracować w trakcie procedury decyzyjnej.

Aby zebrać wkład w debatę publiczną, komisarz Cioloş zapowiedział otwarcie strony internetowej (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate), która będzie działać do czerwca 2010 r. Niezależny podmiot dokona następnie analizy i streszczenia nadesłanych opinii. W lipcu 2010 r. Komisja Europejska zorganizuje konferencję poświęconą podsumowaniu całej debaty publicznej, mając nadzieję na uzyskanie dobrych pomysłów, na których oprze swój komunikat na temat przyszłości WPR po 2013 r., który zgodnie z planem przedstawi z końcem 2010 r.

Poza wkładem jaki WPR może mieć w rozwój strategii Europa 2020, debata będzie podzielona na cztery główne zagadnienia:

  • Po co istnieje wspólna polityka rolna UE?

  • Jakie zadania pełni rolnictwo z całą swoją różnorodnością zdaniem społeczeństwa?

  • Po co reformować WPR i jak to zrobić, żeby sprostać oczekiwaniom społecznym?

  • Jakich narzędzi potrzebuje przyszła WPR?

W trakcie swojego wystąpienia przed komisją Parlamentu Europejskiego ds. rolnictwa (COMAGRI) poza wymienionymi głównymi zagadnieniami komisarz Cioloş podniósł cały szereg bardziej szczegółowych kwestii dotyczących zaopatrzenia w żywność w Europie i na świecie, zatrudnienia na obszarach wiejskich, zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi, zmiany klimatu, zmienności cen, zrozumienia przez obywateli różnego rodzaju udzielanej pomocy, równowagi w łańcuchu żywieniowym i konkurencyjności rolnictwa europejskiego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate (od godziny 17.00 w dniu dzisiejszym).


Side Bar