Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/419

Briuselis, 2010 m. balandžio 12 d.

Europos žemės ūkio politikos ateitis. Raginimas pradėti viešas diskusijas

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloșas šiandien pradeda viešas diskusijas apie Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateitį. BŽŪP nuo pat jos suformavimo buvo nuolat keičiama, kad padėtų spręsti tuo laiku buvusias problemas. Pastaraisiais metais, ypač 2003 ir 2008 m. atliekant BŽŪP būklės vertinimą, įgyvendinta reikšmingų reformų, kuriomis siekta šį sektorių modernizuoti ir labiau orientuoti į rinką. Strategijoje „Europa 2020 m.“ formuojama nauja vizija. Taip BŽŪP indėlis į pažangų, integracinį ir tvarų augimą gali būti dar didesnis; ji gali sudaryti sąlygas spręsti naujus mūsų visuomenei kylančius uždavinius, ypač ekonominius, socialinius, aplinkos, klimato ir technologijų. Formuojant BŽŪP taip būtina labiau atsižvelgti į 27 Europos Sąjungos valstybių narių žemės ūkio sistemų įvairovę ir gausą. Pradedamos diskusijos dėl BŽŪP ateities tikslų pagal naują strategijos „Europa 2020 m.“ viziją. Apie konkrečias priemones bus diskutuojama vėliau.

„Bendroji žemės ūkio politika nėra tik specialistų rūpestis. Ši politikos sritis svarbi visiems Europos gyventojams, todėl būtina įsiklausyti į jų nuomonę. Būtina rasti laiko išklausyti visų visuomenės narių idėjas ir lūkesčius, – sakė Dacianas Cioloșas. – Laukiu ūkininkų, taip pat vartotojų apsaugos, aplinkosaugos ir gyvūnų gerove besirūpinančių organizacijų nuomonės ir pastabų. Būtina, kad šiose diskusijose dalyvautų kuo daugiau suinteresuotų šalių. Ši bendroji Europos politika per maisto produktus, teritorijų tvarkymą ir aplinkos apsaugą daro poveikį visai visuomenei. Todėl visai normalu, kad gyventojams turėtų būti suteikta teisė pareikšti nuomonę ir tam skiriama laiko.“

Šių metų pabaigoje Europos Komisija pateiks komunikatą dėl BŽŪP ateities po 2013 m. Kad būtų kuo geriau pasiruošta priimti sprendimą, prieš pateikiant pirmąsias šio strateginio sektoriaus gaires, Komisijos narys Cioloşas pradeda viešas diskusijas dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities, tikslų, principų ir svarbos strategijoje „Europa 2020 m.“

Dacianas Cioloşas paskelbė, kad pastabos, skirtos viešoms diskusijoms, gali būti teikiamos naujoje interneto svetainėje (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate), kuri veiks iki 2010 m. birželio mėnesio. Vėliau nepriklausoma organizacija pastabas apibendrins. 2010 m. liepą Europos Komisija surengs konferenciją, kurioje apibendrintai pristatys pastabas, gautas per viešas diskusijas. Komisija tikisi, kad apibendrintos pastabos jai suteiks gerų idėjų, kurias reikėtų įtraukti į komunikatą dėl BŽŪP po 2013 m.; jis turėtų būti paskelbtas 2010 m. pabaigoje.

Be to, kad viešos diskusijos prisidės nustatant, koks galėtų būti BŽŪP indėlis į strategiją „Europa 2020 m.“, jos bus skirtos keturioms pagrindinėms temoms:

  • Kam reikalinga ES bendroji žemės ūkio politika?

  • Kokius tikslus visuomenė kelia įvairove pasižyminčiam žemės ūkio sektoriui?

  • Kodėl BŽŪP reikia pertvarkyti ir kaip pasiekti, kad ji atitiktų visuomenės lūkesčius?

  • Kokių priemonių reikėtų imtis įgyvendinant BŽŪP ateityje?

Komisijos narys Cioloșas Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete pasakytoje kalboje greta šių bendrųjų klausimų iškėlė kelis konkretesnius klausimus dėl aprūpinimo maistu Europoje ir visame pasaulyje, užimtumo kaimo vietovėse, tausaus gamtos išteklių valdymo, kainų svyravimo, piliečių žinių apie teikiamą pagalbą, maisto tiekimo grandinės pusiausvyros ir Europos žemės ūkio konkurencingumo problemų.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate (nuo šio vakaro 17.00 val.).


Side Bar