Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/419

Brüssel, 12. aprill 2010

Millist põllumajandust vajab homne Euroopa? Üleskutse avalikuks aruteluks

Dacian Cioloş, Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik, avab täna avaliku arutelu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku üle Euroopa Liidus. Alates ÜPP loomisest on seda alati ajastu nõuetele vastavalt kohendatud. Viimastel aastatel on aga tehtud olulisi ümberkorraldusi, eriti 2003. aastal ja 2008. aastal ÜPP läbivaatamise käigus, et põllumajandussektorit moderniseerida ja muuta ta rohkem turule orienteerituks. Euroopa 2020. aasta strateegia avab uue perspektiivi. Selle kontekstis saab põllumajandus anda suurema panuse aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamisesse, et paremini vastata uutele majanduslikele, sotsiaalsetele, keskkonda, kliimat ja tehnoloogiaid puudutavatele väljakutsetele, millega meie ühiskond silmitsi seisab. Samal ajal peab ÜPP rohkem arvestama ELi 27 liikmesriigi põllumajanduse eripära ja rikkust. Nüüd algav arutelu puudutabki ÜPP tulevikueesmärke Euroopa 2020. aasta strateegia uues perspektiivis ning hiljem järgneb arutelu ÜPP-le nende eesmärkide saavutamiseks vajalike vahendite üle.

„Ühine põllumajanduspoliitika ei ole vaid erialaasjatundjate pärusmaa. See on kõikide eurooplaste ühine poliitika. Tuleb kuulata Euroopa kodanike arvamusi. Tuleb võtta aega, et koguda kokku kõikide ühiskonnas osalejate ideed ja ootused,” teatas volinik Cioloş. „Ma ootan mõtteid ja vastukaja muidugi põllumeestelt, aga ka keskkonnakaitsjatelt, tarbijaorganisatsioonidelt, loomade heaolu eest seisjatelt. See arutelu peab olema võimalikult laialdane. Tagades toiduvaru, majandades maad ja kaitstes keskkonda, teenib see Euroopa ühine poliitika ühtaegu kogu ühiskonda. Seepärast on enesestmõistetav, et kodanikel on õigus ja ka aeg oma arvamust avaldada,” lisas volinik.

Euroopa Komisjon esitab aasta lõpuks teatise ÜPP 2013. aasta järgse tuleviku kohta. Kuid enne selle strateegiliselt olulise sektori esmaste poliitiliste suundade määramist avab volinik Cioloş otsustamisprotsessi ettevalmistamiseks avaliku arutelu ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta ning selle eesmärkide, põhimõtete ja rolli kohta Euroopa 2020. aasta strateegias.

Dacian Cioloş on teatanud, et avaliku arutelu käigus saadud arvamuste kogumiseks tehakse eraldi internetilehekülg (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate), mis jääb avatuks kuni 2010. aasta juunikuuni. Seejärel teeb sõltumatu organisatsioon arvamustest kokkuvõtte. 2010. aasta juulis korraldab Euroopa Komisjon konverentsi, et arutada avaliku arutelu tulemuste üle. Komisjon loodab sealt saada ideid oma teatise jaoks, mis käsitleb ÜPP 2013. aasta järgset tulevikku ja mis peab avalikkuse ette jõudma 2010. aasta lõpuks.

Avalikus arutelus selgitatakse üldiselt, kuidas saab ÜPP Euroopa 2020. aasta strateegiat edendada, kuid lisaks sellele on arutelul neli põhiteemat:

  • Miks on vaja Euroopa ühist põllumajanduspoliitikat?

  • Millised eesmärgid seab ühiskond põllumajandusele kogu selle mitmekesisuses?

  • Miks reformida ÜPP-d ja kuidas saaks ÜPP ühiskonna ootustele paremini vastata?

  • Milliseid vahendeid kasutab tuleviku ÜPP?

Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjonile peetud kõnes tõstatas volinik Cioloș lisaks eespool loetletud põhiteemadele ka detailsemaid küsimusi: toiduga kindlustatus Euroopas ja maailmas, tööhõive maapiirkondades, loodusvarade jätkusuutlik majandamine, kliimamuutus, hinnakõikumine, üldine arusaam toetustest, toiduahela tasakaalustatus ning Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate (täna õhtul alates kl 17.00).


Side Bar