Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/419

Bruxelles, den 12. april 2010

Hvilken fremtid for europæisk landbrug? Indbydelse til offentlig debat

Dacian Cioloş, EU-kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikterne, starter i dag en offentlig debat om den fælles landbrugspolitiks fremtid i EU. Denne politik er, siden den blev iværksat, flere gange blevet tilpasset for at tage hensyn til nye udfordringer. I de senere år er der gennemført omfattende reformer, navnlig i 2003 og i forbindelse med sundhedstjekket af landbrugspolitikken i 2008, for at modernisere denne sektor og gøre den mere markedsorienteret. Europa-2020-strategien åbner nye perspektiver. Den fælles landbrugspolitik kan i den sammenhæng i højere grad bidrage til udviklingen af en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst ved at tage højde for de nye økonomiske, sociale, miljømæssige, klimatiske og teknologiske udfordringer. Landbrugspolitikken skal også tage større hensyn til landbrugenes diversitet og rigdom i EUs syvogtyve medlemsstater. Den kommende debat vedrører den fælles landbrugspolitiks fremtidige mål i de nye perspektiver for Europa-2020-strategien. Drøftelserne om midlerne vil finde sted senere.

"Den fælles landbrugspolitik er ikke kun en opgave for specialister. Den er en politik for alle europæere. Det er nødvendigt at lytte til de europæiske borgere. Der skal være tid til at indsamle idéer og forventninger fra alle samfundets aktører", sagde Dacian Cioloş. "Jeg forventer at modtage reaktioner og overvejelser fra landbrugere, men også fra miljøbeskyttelses-, forbruger- og dyreværnsorganisationer. Denne debat skal åbnes så hurtigt som muligt. Hele samfundet drager fordel af den fælles landbrugspolitik gennem fødevarer, arealforvaltning og miljøbeskyttelse. Derfor er det normalt, at borgerne får tid og lejlighed til at udtale sig", tilføjede kommissæren.

Europa-Kommissionen vil sidst på året fremlægge en meddelelse om den fælles landbrugspolitiks fremtid efter 2013. Men inden de første politiske retningslinjer for denne strategiske sektor fremlægges for at give input arbejdet forud for beslutningsprocessen, starter kommissær Cioloş en offentlig debat om den fælles landbrugspolitiks fremtid og dens målsætninger, principper og bidrag til Europa-2020-strategien.

Bidrag til den offentlige debat kan sendes til et websted (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate), der vil være åbent til juni 2010. Et uafhængigt organ vil derpå udarbejde en syntese af bidragene. I juli 2010 vil Europa-Kommissionen afholde en syntesekonference om den offentlige debat. Den håber af denne syntese at kunne uddrage nogle stærke idéer til udformningen af dens meddelelse om den fælles landbrugspolitik efter 2013, der skal fremlægges i slutningen af 2010.

Foruden det bidrag, som den fælles landbrugspolitik kan yde til udviklingen af Europa-2020-strategien, vil den offentlige debat koncentrere sig om fire hovedtemaer:

  • Hvorfor en fælles EU-landbrugspolitik?

  • Hvilke mål opstiller samfundet for landbruget i al dets diversitet?

  • Hvorfor reformere den fælles landbrugspolitik, og hvordan kan den opfylde samfundets forventninger?

  • Hvilke redskaber skal fremtidens fælles landbrugspolitik råde over?

Kommissær Cioloș fremhæver i sin tale til Europa-Parlamentets landbrugsudvalg (COMAGRI), foruden disse hovedtemaer, en række mere detaljerede spørgsmål i forbindelse med fødevareforsyningen i Europa og verden som helhed, beskæftigelsen i landdistrikterne, den bæredygtige forvaltning af naturressourcerne, klimaforandringerne, de ustabile priser, borgernes forståelse for landbrugsstøtte, fødevarekædens ligevægt og EU-landbrugets konkurrenceevne.

Flere oplysninger på denne adresse:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate (fra kl. 17.00 i dag).


Side Bar