Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/419

V Bruselu dne 12. dubna 2010

Jaké zemědělství čeká budoucí Evropu? Výzva k veřejné diskusi

Dacian Cioloş, člen Evropské komise pověřený zemědělstvím a rozvojem venkova, dnes zahájil veřejnou diskusi o budoucnosti společné zemědělské politiky (SZP) v Evropské unii. SZP byla od svého vzniku vždy upravována tak, aby reagovala na problémy své doby. V posledních letech byly provedeny významné reformy, zejména v roce 2003 a během kontroly stavu reformy SZP v roce 2008, s cílem modernizovat odvětví a více je orientovat na trh. Strategie Evropa 2020“ otevírá nové příležitosti. V jejím rámci bude SZP moci lépe přispět k rozvoji inteligentního a udržitelného růstu bez sociálního vyloučení a reagovat na nové výzvy naší společnosti, především výzvy ekonomické, sociální, environmentální, klimatické a technologické. SZP musí rovněž více zohledňovat rozmanitost a bohatství zemědělství dvaceti sedmi členských států EU. Diskuze, která byla nyní zahájena, je věnována budoucím cílům SZP v rámci nové perspektivy strategie „Evropa 2020“. Diskuze o jejích nástrojích bude následovat později.

„Společná zemědělská politika není jen záležitostí odborníků. Je politikou všech Evropanů. Evropským občanům je třeba naslouchat. Musíme věnovat čas tomu, abychom ode všech členů společnosti získali nějaké nápady a zjistili, jaká mají očekávání,“ uvedl komisař Cioloş. „Reakce a úvahy čekám nejen od zemědělců, ale i od sdružení pro ochranu životního prostředí, spotřebitelů a dobrých životních podmínek zvířat. Tuto diskusi je třeba co nejvíce otevřít. Společná zemědělská politika přináší výhody v oblasti potravinářství, správy území a ochrany životního prostředí pro celou společnost. Je proto přirozené, že se občanům dává právo a prostor k vyjádření názoru,“ dodal.

Evropská komise zveřejní koncem roku sdělení o budoucnosti SZP po roce 2013. Avšak dříve než budou pro toto strategické odvětví předloženy první politické směry a aby bylo možné čerpat v procesu rozhodování inspiraci k počáteční práci, komisař Cioloş zahajuje veřejnou diskusi o budoucnosti společné zemědělské politiky, o jejích cílech, zásadách a o jejím přínosu pro strategii „Evropa 2020“.

Aby bylo možné příspěvky do veřejné diskuse shromáždit, komisař Dacian Cioloş oznámil, že byly spuštěny internetové stránky (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate), které budou k dispozici až do konce června 2010. Nezávislý subjekt následně provede syntézu těchto příspěvků. V červenci 2010 Evropská komise uspořádá k syntéze výsledků veřejné diskuse konferenci. Komise doufá, že z této syntézy získá podnětné myšlenky k vypracování svého sdělení o SZP po roce 2013, které by mělo být předloženo koncem roku 2010.

Vedle přínosu, který pro rozvoj strategie „Evropa 2020“ může SZP nabídnout, vychází struktura veřejné diskuse ze čtyř hlavních témat:

  • Proč potřebujeme společnou evropskou zemědělskou politiku?

  • Jaké úkoly společnost přisuzuje zemědělství ve všech jeho rozmanitých podobách?

  • Proč je třeba SZP reformovat a jak docílit toho, aby naplnila očekávání společnosti?

  • Jaké nástroje jsou třeba pro budoucí SZP?

Ve svém projevu před zemědělským výborem (COMAGRI) Evropského parlamentu komisař Cioloș nadnesl kromě těchto zásadních témat i řadu podrobnějších otázek, které se týkaly problémů se zásobováním potravinami v Evropě a ve světě, zaměstnanosti ve venkovských oblastech, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, změny klimatu, výkyvů cen, srozumitelnosti podpor pro občany, rovnováhy v potravinovém řetězci a konkurenceschopnosti evropského zemědělství.

Pro více informací se obraťte na:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate (od 17 hodin dnes večer)


Side Bar