Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/416

Bruxelles, 12 aprilie 2010

Atragerea atenției mijloacelor media asupra sărăciei în Europa

Sub egida Anului european 2010 pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, Comisia Europeană a lansat astăzi un concurs pentru jurnaliștii care scriu articole pe teme care fac obiectul Anului european. Premiul Anului european pentru jurnalism se adresează jurnaliștilor din presa scrisă, din presa online și din domeniul audiovizual, iar premiile vor fi acordate la nivel național (800 EUR sau suma echivalentă) și european (4 500EUR, 3 000EUR și 2 000 EUR) pentru reportajele cele mai originale și mai edificatoare. Câștigătorii concursului european vor fi anunțați în cursul unei ceremonii care va avea loc la Bruxelles pe data de 17 decembrie 2010.

László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Pentru a combate sărăcia, trebuie să îi lăsăm să se exprime pe cei care fac parte din categorii sociale supuse excluziunii și trebuie să înțelegem cauzele sărăciei. În același timp, trebuie să propunem soluții practice, care să funcționeze. Jurnaliștii dețin un rol cheie în această dezbatere și din acest motiv am creat acest concurs pentru reportajele cele mai originale și mai edificatoare privind probleme legate de sărăcie.”

Concursul a fost lansat acum iar jurnaliștii își pot trimite reportajele online prin intermediul site-ului dedicat Anului european 2010 până la data de 31 august 2010. Articolele și reportajele audiovizuale eligibile trebuie să fi fost publicate sau difuzate de o societate media din unul dintre cele 27 de state membre, Islanda sau Norvegia între 1 octombrie 2009 și 31 august 2010. Toate articolele și reportajele primite vor fi evaluate mai întâi de un juriu de experți naționali, fiind ales un câștigător pentru fiecare categorie. Câștigătorii naționali se vor califica apoi pentru concursul european, care se va încheia cu o ceremonie găzduită de președinția belgiană, la Bruxelles, la sfârșitul anului 2010.

Concursul pentru jurnalism este una dintre activitățile cheie la nivel european din cadrul Anului european și are drept scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele legate de sărăcie și excluziunea socială. Printre alte evenimente cheie din cadrul Anului european se numără un concurs la nivel european în domeniul artelor, conferințe ample pe teme specifice precum sărăcia în rândul copiilor și lipsa domiciliului fix, precum și o serie de evenimente planificate în jurul Zilei internaționale de combatere a sărăciei, care va avea loc în luna octombrie.

Pentru mai multe detalii privind concursul pentru jurnalism, vă rugăm să consultați site-ul internet dedicat Anului european 2010: http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=ro și să vizitați secțiunea dedicată Premiului pentru jurnalism.

Cadru

Anul european 2010 are drept obiectiv sensibilizarea față de cauzele și consecințele sărăciei în Europa, atât a actorilor cheie, cum sunt guvernele și partenerii sociali, cât și a publicului larg. În plus, se dorește mobilizarea acestor parteneri diferiți în lupta împotriva sărăciei, promovarea integrării sociale și a incluziunii și încurajarea adoptării de obiective clare în elaborarea de politici UE și naționale pentru lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale.

84 de milioane de europeni – sau 17% dintre cetățenii din întreaga UE – trăiesc la ora actuală sub pragul sărăciei. Conform unui sondaj Eurobarometru recent privind modul de percepere a sărăciei, marea majoritate a europenilor (73%) consideră că sărăcia este o problemă larg răspândită în țara lor, în timp ce 89% doresc acțiuni urgente din partea guvernelor lor pentru a soluționa această problemă. În timp ce majoritatea oamenilor consideră că guvernul lor este principalul responsabil în această privință, 74% dintre cetățeni așteaptă în același timp ca Uniunea Europeană să își asume un rol important.

Pentru mai multe informații privind sondajul Eurobarometru menționat:IP/09/1585


Side Bar