Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/416

Bruksela, dnia 12 kwietnia 2010 r.

Kierowanie uwagi mediów na ubóstwo w Europie

Pod szyldem Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010 r.) Komisja Europejska rozpoczęła dziś konkurs dla dziennikarzy zajmujących się kwestiami dotyczącymi tej tematyki. Dziennikarski Konkurs Europejskiego Roku jest otwarty dla dziennikarzy prasowych, internetowych oraz telewizyjnych i radiowych. Nagrody za najbardziej oryginalne i wartościowe pod względem informacyjnym reportaże zostaną przyznane na szczeblu krajowym (800 € lub równowartość tej kwoty) oraz szczeblu europejskim (4 500 €, 3 000 € i 2 000 €). Lista zwycięzców konkursu na poziomie europejskim zostanie ogłoszona podczas uroczystości, która odbędzie się dnia 17 grudnia 2010 r. w Brukseli.

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „Aby walczyć z ubóstwem, należy udzielić głosu tym, którzy są wykluczeni, i zrozumieć jego przyczyny. Jednocześnie musimy przedstawić praktyczne i skuteczne rozwiązania tego problemu. Dziennikarze odgrywają kluczową rolę w tej debacie. Z tego względu stworzyliśmy konkurs na najbardziej oryginalne i wartościowe pod względem informacyjnym reportaże dotyczące kwestii ubóstwa”.

Konkurs jest już otwarty, a dziennikarze mogą nadsyłać swoje zgłoszenia online poprzez stronę Europejskiego Roku najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2010 r. Do konkursu zakwalifikowane zostaną artykuły oraz reportaże radiowe i telewizyjne opublikowane lub wyemitowane w środkach masowego przekazu w jednym z 27 państw członkowskich UE, Islandii lub Norwegii między 1 października 2009 r. a 31 sierpnia 2010 r. Wszystkie zgłoszenia zostaną najpierw ocenione na szczeblu krajowym przez jury, składające się z ekspertów, które wyłoni jednego zwycięzcę w każdej z kategorii. Zwycięzcy krajowi wezmą następnie udział w konkursie na poziomie europejskim, a zakończy się on uroczystością zorganizowaną w Brukseli pod koniec roku 2010, której gospodarzem będzie prezydencja belgijska.

Konkurs dziennikarski jest jednym z kluczowych działań na szczeblu europejskim w ramach Europejskiego Roku i ma na celu podniesienie świadomości opinii publicznej w zakresie kwestii ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. Inne istotne wydarzenia wokół tego Roku obejmują konkurs artystyczny na poziomie europejskim, ważne konferencje poświęcone zagadnieniom ubóstwa wśród dzieci i kwestii bezdomności oraz szereg wydarzeń planowanych na październik w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Więcej informacji na temat konkursu dziennikarskiego można uzyskać na stronie internetowej Europejskiego roku 2010: http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=pl po przejściu do zakładki „Konkurs dla dziennikarzy”.

Kontekst

Europejski Rok 2010 ma na celu zwrócenie większej uwagi na przyczyny i konsekwencje ubóstwa w Europie. Kampania będzie skierowana zarówno do kluczowych graczy, takich jak rządy czy partnerzy społeczni, jak i do ogółu społeczeństwa. Jej zadaniem jest również mobilizacja wszystkich stron w walce z ubóstwem, promowanie integracji społecznej i włączenia społecznego oraz zachęcanie do zdecydowanego podejmowania zobowiązań w zakresie przygotowywania unijnej i krajowej polityki dotyczącej problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

84 milionów Europejczyków – czyli 17% społeczności UE – żyje obecnie poniżej progu ubóstwa. Według niedawnego badania Eurobarometru dotyczącego postaw wobec ubóstwa znacząca większość Europejczyków (73%) uważa, że bieda dotyka ogromną część społeczeństwa w ich kraju, a 89% oczekuje od swoich rządów szybkich działań wobec tego problemu. Mimo że większość respondentów uważa, że główna odpowiedzialność spoczywa na rządzie krajowym, 74% oczekuje także działań na poziomie unijnym.

Więcej informacji na temat badania Eurobarometru: IP/09/1585


Side Bar