Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/416

Brussel, 12 april 2010

Armoede in Europa in het vizier van de media

In het kader van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010) heeft de Europese Commissie vandaag het startschot gegeven voor een wedstrijd voor journalisten die verslag doen van kwesties op het gebied van de thema's van het Europees Jaar. De Journalistenprijs van het Europees Jaar staat open voor journalisten van de gedrukte, online- en audiovisuele media en er worden prijzen uitgereikt op nationaal niveau (800 euro of het equivalent daarvan) en Europees niveau (4 500, 3 000 en 2 000 euro) voor de meest originele en belangwekkende berichtgeving. De winnaars van deze Europese wedstrijd worden op 17 december 2010 bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in Brussel.

László Andor, EU-commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, zei: "Om armoede aan te pakken moeten we een stem geven aan buitengesloten groepen en de oorzaken van armoede leren begrijpen. Tegelijkertijd moeten we voorstellen doen voor praktische en doeltreffende oplossingen. Journalisten spelen een belangrijke rol bij de discussie hierover en daarom hebben wij deze wedstrijd georganiseerd voor de meest belangwekkende en originele berichtgeving over armoedekwesties."

De wedstrijd is nu van start gegaan en journalisten kunnen hun inzendingen tot 31 augustus 2010 online indienen via de website van het Europees Jaar 2010. Artikelen en audiovisuele reportages die tussen 1 oktober 2009 en 31 augustus 2010 zijn gepubliceerd of uitgezonden door een communicatiemedium in een of meer van de 27 lidstaten, IJsland of Noorwegen kunnen worden ingezonden. Alle inzendingen worden eerst op nationaal niveau door een deskundige jury beoordeeld, waarna per categorie één winnaar wordt aangewezen. De nationale winnaars worden vervolgens genomineerd voor de Europese wedstrijd, die wordt afgesloten met een prijsuitreiking die eind 2010 door het Belgische voorzitterschap wordt georganiseerd.

De journalistenwedstrijd is een van de belangrijkste activiteiten op EU-niveau tijdens het Europees Jaar en heeft tot doel het publiek meer bewust te helpen maken van kwesties rond armoede en sociale uitsluiting. Andere belangrijke evenementen dit jaar zijn een Europese kunstwedstrijd, belangrijke conferenties over specifieke vraagstukken als armoede onder kinderen en dak- en thuisloosheid, en een reeks activiteiten die zijn gepland rond de Internationale Dag tegen armoede in oktober.

Meer informatie over de journalistenwedstrijd is beschikbaar op de website van het Europees Jaar 2010: http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=nl , onder het kopje "Journalistenwedstrijd".

Achtergrond

Met het Europees Jaar 2010 wordt beoogd zowel belangrijke spelers zoals regeringen en sociale partners als het grote publiek bewuster te maken van de oorzaken en gevolgen van armoede in Europa. De bedoeling van het Jaar is ook deze verschillende partners in de strijd tegen armoede te mobiliseren, sociale integratie en insluiting te bevorderen, en ervoor te zorgen dat er duidelijke toezeggingen komen voor EU- en nationale maatregelen ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

84 miljoen Europeanen – ofwel 17% van de mensen in de EU – leven vandaag de dag onder de armoedegrens. Volgens een recente Eurobarometer-enquête over de houding ten aanzien van armoede ziet een grote meerderheid van de Europeanen (73%) armoede als een in hun land wijd verspreid probleem, terwijl 89% snelle maatregelen van hun regering vraagt om het probleem aan te pakken. De meeste mensen vinden dat de bestrijding van de armoede eerst en vooral een verantwoordelijkheid is van hun nationale regering, maar 74% verwacht ook dat de EU een belangrijke rol speelt.

Meer informatie over de Eurobarometer-enquête is beschikbaar op: IP/09/1585


Side Bar