Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/416

Bryssel 12. huhtikuuta 2010

Medianäkyvyyttä eurooppalaiselle köyhyydelle

Euroopan komissio on tänään käynnistänyt kilpailun, joka on tarkoitettu Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden 2010 aiheista raportoiville toimittajille. Teemavuoden toimittajakilpailuun voivat osallistua painettujen, verkko- ja audiovisuaalisten viestinten toimittajat. Omintakeisimmat ja uutisarvoltaan parhaimmat raportit palkitaan osallistujamaissa (palkintosumman suuruus 800 euroa) ja Euroopan tasolla (4 500, 3 000 ja 2 000 euroa). Euroopan laajuisen kilpailun voittajat julkistetaan palkintojenjakotilaisuudessa, joka pidetään 17. joulukuuta 2010 Brysselissä.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor kertoi kilpailun taustasta seuraavaa: ”Voidaksemme torjua köyhyyttä meidän on kuultava syrjäytyneitä ja tiedostettava köyhyyden syyt. Meidän on samalla esitettävä toimivia käytännön ratkaisuja. Toimittajat ovat avainasemassa tässä keskustelussa, ja siksi olemme julistaneet tämän kilpailun, jossa etsitään omintakeisimpia ja uutisarvoltaan parhaita köyhyysaiheisia raportteja.”

Kilpailu on nyt avattu, ja toimittajat voivat lähettää kilpailutöitään teemavuoden 2010 internetsivuston kautta 31. elokuuta 2010 saakka. Kilpailuun voi esittää artikkeleita ja audiovisuaalisia raportteja, jotka on julkaistu tai lähetetty viestimissä 27 jäsenvaltiossa, Islannissa tai Norjassa 1. lokakuuta 2009 ja 31. elokuuta 2010 välisenä aikana. Kaikki kilpailutyöt arvostellaan ensin kunkin osallistujamaan asiantuntijaraadissa, joka julistaa yhden voittajan kutakin kilpailusarjaa kohden. Kansalliset voittajat osallistuvat sitten eurooppalaiseen kilpailuun, joka huipentuu puheenjohtajavaltio Belgian Brysselissä järjestämään palkintojenjakotilaisuuteen vuoden 2010 lopulla.

Toimittajakilpailu kuuluu teemavuoden tärkeimpiin EU:n tason toimiin, ja sen tarkoituksena on tiedottaa köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyvistä kysymyksistä. Muita merkittäviä teemavuoden tapahtumia ovat Euroopan laajuinen taidekilpailu, erityisaiheita kuten lasten köyhyyttä ja kodittomuutta käsittelevät isot konferenssit sekä kansainvälisen köyhyydenvastaisen päivän yhteydessä lokakuussa järjestettävät lukuisat tapahtumat.

Euroopan teemavuoden 2010 sivustolla http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=fi on toimittajakilpailua käsittelevä osio, josta saa lisätietoja kilpailusta.

Taustaa

Euroopan teemavuodella 2010 pyritään lisäämään sekä tärkeimpien toimijoiden, kuten hallitusten ja työmarkkinaosapuolten, että suuren yleisön tietoisuutta Euroopassa esiintyvän köyhyyden syistä ja seurauksista. Lisäksi pyrkimyksenä on herättää eri osapuolet toimimaan köyhyyden torjumiseksi, edistää sosiaalista integraatiota ja osallisuutta sekä rohkaista selkeään sitoutumiseen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevien politiikkojen laatimiseksi sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa.

Yhteensä 84 miljoonaa eurooppalaista – 17 prosenttia koko EU:n väestöstä – elää tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella. Äskettäisen köyhyyteen liittyviä asenteita koskevan eurobarometrikyselyn mukaan useimmat eurooppalaiset (73 %) pitävät köyhyyttä laajalle levinneenä ongelmana kotimaassaan, ja 89 prosenttia toivoo hallitukselta kiireellisiä toimia ongelman ratkaisemiseksi. Vaikka suurin osa ihmisistä katsoo asian olevan heidän oman maansa hallituksen vastuulla, silti 74 prosenttia odottaa myös EU:lta merkittävää panosta.

Lisätietoja eurobarometrikyselystä: IP/09/1585


Side Bar