Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/416

Brüssel, 12. aprill 2010

Ajakirjanike tähelepanu juhtimine vaesusele Euroopas

Euroopa Komisjon käivitas täna vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta 2010 egiidi all võistluse aasta teemasid kajastavatele ajakirjanikele. Euroopa aasta ajakirjandusvõistlusel võivad osaleda trükiväljaannete, elektroonilise ja audiovisuaalse meedia ajakirjanikud. Kõige originaalsemaid ja huvipakkuvamaid reportaaže autasustatakse riiklikul tasandil (800 eurot või samaväärne summa muus vääringus) ja Euroopa tasandil (4500, 3000 ja 2000 eurot). Üleeuroopalise võistluse võitjad kuulutatakse välja Brüsselis 17. detsembril 2010 toimuval tseremoonial.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles: „Vaesuse vastu võitlemiseks on vaja teha kuuldavaks tõrjutute hääl, mõista vaesuse põhjuseid ning pakkuda välja praktilisi lahendusi. Ajakirjanikel on selles mõttevahetuses oluline ülesanne ning seepärast kuulutasime välja võistluse kõige huvipakkuvamatele ja originaalsematele vaesuseteemalistele reportaažidele.”

Võistlus on nüüd avatud ja ajakirjanikud saavad esitada oma töid elektrooniliselt Euroopa aasta 2010 veebisaidi kaudu kuni 31. augustini 2010. Võistlusel võivad osaleda 27 liikmesriigi, Islandi ja Norra meedias 1. oktoobrist 2009 kuni 31. augustini 2010 avaldatud artiklid ja audiovisuaalsed reportaažid. Kõigepealt hindab kandidaate eksperdižürii riiklikul tasandil ning igas kategoorias kuulutatakse välja üks võitja. Liikmesriikides valitud võitjad esitatakse seejärel Euroopa võistlusele, mis kulmineerub 2010. aasta lõpus eesistujariigi Belgia korraldatava tseremooniaga Brüsselis.

Ajakirjandusvõistlus on üks Euroopa aasta peamisi algatusi ELi tasandil ja selle eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust vaesusega seotud probleemidest ja sotsiaalsest tõrjutusest. Muud selle aasta tähtsündmused on üleeuroopaline kunstivõistlus, konverentsid vaesuses elavate laste ja kodutute teemal ning oktoobris rahvusvahelise vaesuse vastu võitlemise päevaga seoses toimuvad mitmesugused üritused.

Ajakirjanike võistluse kohta leiab üksikasjalikumat teavet Euroopa aasta 2010 veebisaidilt http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=et (rubriik „Ajakirjanike võistlus”).

Taustateave

Euroopa aasta 2010 eesmärk on suurendada teadlikkust Euroopas esineva vaesuse põhjustest ja tagajärgedest nii kaalukamate osaliste (valitsused ja sotsiaalpartnerid) kui ka laiema üldsuse seas. Lisaks on kampaania eesmärk haarata need erinevad partnerid vaesusevastasesse võitlusse, edendada sotsiaalset integratsiooni ja kaasamist ning õhutada poliitikakujundajaid võtma liidu ja liikmesriikide tasandil konkreetseid kohustusi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse väljajuurimiseks.

84 miljonit eurooplast ehk 17% ELi rahvastikust elab praegu allpool vaesusläve. Vastavalt hiljutisele vaesuseteemalisele Eurobaromeetri uuringule peab valdav enamus (73%) eurooplasi vaesust oma riigis laialt levinud probleemiks ning 89% peab vajalikuks, et valitsus probleemi lahendamiseks kiiresti samme astuks. Kuigi enamik inimesi peab esmavastutajaks oma riigi valitsust, ootab 74% kodanikest, et ka EL täidaks seejuures olulist rolli.

Eurobaromeetri uuringu kohta leiab üksikasjalikumat teavet aadressil: IP/09/1585


Side Bar