Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/416

Bruxelles, den 12. april 2010

Mediefokus på fattigdom i Europa

Inden for rammerne af det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 2010 har Europa-Kommissionen i dag lanceret en konkurrence for journalister, der rapporterer om forhold, der vedrører det europæiske års temaer. Journalister, som arbejder for trykte, online og audiovisuelle medier, kan deltage i journalistkonkurrencen inden for rammerne af det europæiske år, og der vil blive uddelt priser på nationalt plan (800 EUR eller et tilsvarende beløb i den nationale valuta) og på europæisk plan (4 500, 3 000 og 2 000 EUR) for de reportager, som er mest originale og har størst nyhedsværdi. Vinderne af den europæiske konkurrence vil blive udråbt ved en ceremoni i Bruxelles den 17. december 2010.

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, udtalte: "Hvis vi skal bekæmpe fattigdom, skal vi lade de personer, der er ramt af social udstødelse, komme til orde, og vi skal også forstå årsagerne til fattigdom. Samtidig må vi foreslå praktiske løsninger, som virker. Journalister spiller en væsentlig rolle i denne debat, og derfor har vi lanceret denne konkurrence for de reportager om fattigdom, som er mest originale og har størst nyhedsværdi".

Konkurrencen er åben nu, og journalisterne kan indsende deres bidrag online på webstedet for det europæiske år indtil den 31. august 2010. Artikler og audiovisuelle reportager, der offentliggøres eller udsendes i en af de 27 medlemsstater, Island eller Norge mellem den 1. oktober 2009 og den 31. august 2010 kan være med i konkurrencen. En ekspertjury vil først vurdere alle bidragene på nationalt plan, og der vil blive udpeget en vinder i hver kategori. De nationale vindere vil derefter deltage i den europæiske konkurrence, som kulminerer med en ceremoni i Bruxelles under det belgiske formandskab i slutningen af 2010.

Journalistkonkurrencen er en af de centrale aktiviteter på EU-plan i løbet af det europæiske år og har til formål at øge offentlighedens kendskab til problemerne vedrørende fattigdom og social udstødelse. De øvrige centrale arrangementer i løbet af året omfatter en kunstkonkurrence på europæisk plan, store konferencer om specifikke emner som f.eks. fattigdom og hjemløshed blandt børn og en række arrangementer i forbindelse med den internationale dag for udryddelse af fattigdom i oktober.

Yderligere oplysninger om journalistkonkurrencen kan findes på webstedet for det europæiske år 2010: http://www.2010againstpoverty.eu (under "Journalistkonkurrence").

Baggrund

Et af formålene med det europæiske år 2010 er at øge opmærksomheden omkring årsagerne til og følgerne af fattigdom i Europa, både blandt de vigtigste aktører, f.eks. regeringer og arbejdsmarkedets parter, og i den brede offentlighed. Et andet formål er at mobilisere disse forskellige parter i kampen mod fattigdom, at fremme social integration og rummelighed og at opnå en klar forpligtelse til, at der udarbejdes en EU-politik og en national politik for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

84 mio. europæere eller 17 % af befolkningen i Europa lever i dag under fattigdomsgrænsen. Ifølge en Eurobarometerundersøgelse, der er blevet gennemført for nylig, siger langt størstedelen af europæerne (73 %), at fattigdom er et udbredt problem i deres eget land, og 89 % ønsker, at deres regering yder en indsats for at løse problemet med det samme. De fleste mener, at deres egen regering bør være hovedansvarlig for denne opgave, mens 74 % forventer, at også EU yder en afgørende indsats.

Yderligere oplysninger om Eurobarometerundersøgelsen: IP/09/1585


Side Bar