Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/416

V Bruselu dne 12. dubna 2010

Zájem sdělovacích prostředků se obrací k tématu chudoby v Evropě

Evropská komise dnes pod hlavičkou Evropského roku 2010 vyhlásila soutěž pro novináře, kteří se zabývají tématy boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Novinářská cena Evropského roku je určena novinářům z tištěných, internetových a audiovizuálních médií. Ceny za nejoriginálnější a nejpřínosnější příspěvky budou uděleny na vnitrostátních úrovních (ve výši 800 EUR nebo v rovnocenné částce v národní měně) a na evropské úrovni (ve výši 4 500 EUR, 3 000 EUR a 2 000 EUR). Vítěz celoevropského kola soutěže bude vyhlášen dne 17. prosince 2010 na slavnostním setkání v Bruselu.

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění László Andor uvedl: „Chceme-lil zvítězit nad chudobou, musíme nechat promluvit ty, kteří jsou sociálně vyloučeni. Musíme porozumět příčinám chudoby a zároveň přijít s novým a účinným řešením. Novináři zastávají v této debatě klíčovou úlohu a z tohoto důvodu jsme vyhlásili novinářskou soutěž o nejpřínosnější a nejoriginálnější příspěvek na téma chudoby.“

Soutěž již byla zahájena a novináři mohou zasílat své příspěvky elektronicky prostřednictvím internetové adresy Evropského roku 2010 do 31. srpna 2010. Do soutěže mohou být zasílány články, videa a zvukové nahrávky, které byly zveřejněny sdělovacími prostředky v jednom z 27 členských států, na Islandu nebo v Norsku v období mezi 1. říjnem 2009 a 31. srpnem 2010. Všechny příspěvky budou nejdříve hodnoceny odbornou porotou na vnitrostátních úrovních. Z každé kategorie bude vybrán jeden vítězný příspěvek. Vítězové vnitrostátních kol soutěže pak postoupí do evropského kola, jehož vrcholem bude slavnostní udílení cen pořádané belgickým předsednictvím v Bruselu na konci roku 2010.

Novinářská soutěž je jednou z klíčových aktivit Evropského roku na úrovni EU: jejím cílem je zvýšit informovanost veřejnosti v otázkách týkajících se chudoby a sociálního vyloučení. Dalšími klíčovými událostmi roku budou celoevropská umělecká soutěž, velké konference zaměřené na specifická témata jako dětská chudoba nebo bezdomovectví; celá řada programů je plánována na říjen, k příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě.

Více informací o této novinářské soutěži lze nalézt na internetové stránce Evropského roku 2010:

http://www.2010againstpoverty.eu/journalistaward/index/?langid=en.

Souvislosti

Cílem Evropského roku 2010 je zvýšit povědomí o příčinách a důsledcích chudoby v Evropě, a to jak u rozhodujících činitelů, jako jsou vlády a sociální partneři, tak u široké veřejnosti. Dalším úkolem je mobilizovat tyto různé partnery k boji proti chudobě, podporovat sociální integraci a začleňování a podněcovat k jasným závazkům v oblasti tvorby politik na úrovni EU a na vnitrostátních úrovních, jejichž cílem bude boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Pod hranicí chudoby dnes žije 84 milionů Evropanů, tedy 17 % obyvatel EU. Podle průzkumu Eurobarometru o postoji k chudobě se převážná většina (73 %) Evropanů domnívá, že chudoba je v jejich zemi rozšířená, a 89 % dotazovaných lidí si přeje, aby jejich vláda začala tento problém ihned řešit. Přestože je většina lidí přesvědčena, že kroky proti chudobě by měla podnikat zejména jejich vlastní vláda, 74 % obyvatel očekává, že důležitou úlohu bude hrát také EU.

Další informace o průzkumu Eurobarometru lze nalézt na internetové stránce:

IP/09/1585


Side Bar