Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/416

Брюксел, 12 април 2010 г.

Бедността в Европа в центъра на медийното внимание

Под логото на 2010 г. – Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване, днес Европейската комисия обяви конкурс за журналисти, чиито материали са посветени на тази тематика. Журналистическата награда на Европейската година е предназначена за журналисти от печатни и онлайн издания и аудио-визуални медии, като най-оригиналните и интересни материали ще бъдат отличени на национално (с награда от 800 евро или тяхната равностойност) и на европейско ниво (с награди от 4500 евро, 3000 евро и 2000 евро). Победителите в европейския конкурс ще бъдат обявени на церемония, която ще се състои в Брюксел на 17 декември 2010 г.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „За да се справим с бедността трябва да дадем гласност на проблемите на отхвърлените от обществото и да разберем причините за бедността. Същевременно трябва да предложим практически решения, които да дадат резултат. Журналистите имат ключова роля в този дебат и затова организирахме този конкурс за най-интересни и оригинални материали по въпросите на бедността.“

Сега конкурсът е обявен и журналистите могат да изпращат своите материали онлайн чрез уебсайта на Европейска година 2010 до 31 август 2010 г. В конкурса могат да участват статии и аудио-визуални репортажи, публикувани или излъчени от медиите в някоя от 27-те държави-членки, Исландия или Норвегия между 1 октомври 2009 г. и 31 август 2010 г. Първо всички материали ще бъдат оценени от експертно жури на национално ниво и ще бъде обявен по един победител за всяка категория. След това материалите на националните победители ще бъдат изпратени за европейския конкурс, който ще бъде закрит с церемония под патронажа на белгийското председателство в Брюксел в края на 2010 г.

Журналистическият конкурс е една от основните прояви през тази Европейска година и има за цел да повиши осведомеността на обществото по въпросите, свързани с бедността и социалното изключване. Сред останалите основни мероприятия през годината са европейски конкурс в областта на изкуството, конференции по конкретни въпроси като детската бедност и бездомничеството, както и редица прояви във връзка с международния ден за борба с бедността през месец октомври.

За повече информация относно конкурса за журналисти, моля, посетете уебсайта на Европейска година 2010: http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=bg и разгледайте раздела „Журналистическа награда“.

История на досието

С Европейска година 2010 се цели повишаване на осведомеността относно причините и последиците от бедността в Европа, както сред основните участници като правителствата и социалните партньори, така и сред широката общественост. Сред целите са също и мобилизирането на различните партньори в борбата с бедността, насърчаването на социалната интеграция и социалното приобщаване и на ясната ангажираност за изготвянето на политики на равнище ЕС и на национално равнище за борба с бедността и социалното изключване.

84 милиона европейци, или 17 % от гражданите в целия ЕС, понастоящем живеят под прага на бедността. Според неотдавнашно изследване на Евробарометър за нагласите към бедността по-голямата част (73 %) от европейските граждани смятат, че бедността е широко разпространен проблем в страната, в която живеят, а 89 % искат правителството им да вземе спешни мерки за неговото разрешаване. Въпреки че повечето граждани смятат, че отговорността за справянето с посочените проблеми лежи най-вече върху правителството на страната им, 74 % от запитаните очакват дейно участие и от страна на ЕС.

За повече информация относно изследването на Евробарометър: IP/09/1585


Side Bar