Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/411

Bruselj, 9. aprila 2010

Eurobarometer: Evropejci slabo obveščeni o izgubi biotske raznovrstnosti. Evropska komisija začela s kampanjo za boljšo ozaveščenost

Evropska komisija je objavila raziskavo Eurobarometra, ki je pokazala, da mnogo Evropejcev ne razume pojma biotske raznovrstnosti in se ne čuti dovolj obveščenih o njeni izgubi. Obenem je Komisija sprožila kampanjo, katere namen je obvestiti javnost o izgubi biotske raznovrstnosti v Evropski uniji.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je izjavil: „Biotska raznovrstnost je naravno pogonsko sredstvo za našo prihodnost in naučiti se moramo, da je treba z njo skrbno ravnati. Upam, da bo ta kampanja k temu pripomogla in okrepila ozaveščenost o nujnosti, da smo prijaznejši do naravnega sveta, od katerega smo odvisni.“

Nove raziskave o ozaveščenosti glede biotske raznovrstnosti

Nedavna raziskava Eurobarometra je pokazala, da večina Evropejcev meni, da ni dovolj obveščena o biotski raznovrstnosti. Nova raziskava z naslovom „Odnos do biotske raznovrstnosti“ je razkrila, da le 38 % Evropejcev pozna pomen strokovnega izraza, 28 % pa jih je za termin že slišalo, vendar ne pozna njegovega pomena. Večina meni, da je izguba biotske raznovrstnosti resen problem, vendar misli, da jih njen upad ne bo osebno prizadel; le 17 % vprašanih priznava, da že čuti njene posledice. Ob vprašanju, kaj najbolj ogroža biotsko raznovrstnost, je 27 % najprej navedlo onesnaženost, 26 % pa je za to krivilo nesreče, ki jih povzroči človek. Vprašani so kot glavni razlog za svoj premajhen trud za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti navajali slabo ozaveščenost glede možnih ukrepov.

Kampanja Komisije za boljšo ozaveščenost

Namen kampanje, ki naj bi zajela vso Evropsko unijo in sovpada z razglasitvijo Združenih narodov, da je leto 2010 mednarodno leto biotske raznovrstnosti, je poglobiti ozaveščenost o zadevnem problemu s spletno stranjo, video posnetkom, dejavnostmi obveščanja javnosti, ulično umetnostjo in mediji, tudi socialnimi. Glavni poudarek kampanje bo ljudem prikazati resnične posledice, ki jih bo izguba biotske raznovrstnosti imela za njihovo vsakdanje življenje, v ospredju pa bodo ukrepi, ki jih lahko sami izvajajo, da bi preprečili takšno izgubo. Kampanja temelji na sloganu „Vsi smo v istem čolnu“.

Glavni cilj kampanje je pojem biotske raznovrstnosti približati ljudem in poskrbeti, da bodo razumeli možne posledice njene izgube in se zavedeli, da lahko sami pomagajo preprečiti njen upad.

Kampanja je zasnovana na sloganu „Biotska raznovrstnost. Vsi smo v istem čolnu“. Obsegala bo izobraževalne vsebine o prednostih biotske raznovrstnosti, predvsem pa bodo v njih poudarjeni pojem ekosistemskih storitev in nevarnosti njihove izgube. Namen kampanje bo državljane ozavestiti o vlogi, ki jo lahko imajo pri upočasnitvi in preprečevanju take izgube. Ponavljajoča tema bo zamisel o povezljivosti in medsebojni odvisnosti.

Ozadje: v čem je problem biotske raznovrstnosti?

Svetovna biotska raznovrstnost je resno ogrožena, saj je izginjanje vrst od 100 do 1 000-krat hitrejše, kot bi bilo običajno. Več kot tretjini ocenjenih vrst grozi izumrtje in približno 60 % ekosistemskih storitev na zemlji je v zadnjih 50 letih začelo propadati. To izgubo povzročajo človeške dejavnosti s spreminjanjem rabe zemljišč in njihovim čezmernim izkoriščanjem, z netrajnostnimi praksami, onesnaževanjem in vnosom invazivnih vrst, kar vodi v uničevanje, razdrobljenost ter propadanje habitatov in vrst. Pomemben dejavnik so tudi podnebne spremembe.

Ministri za okolje Evropske unije so sredi marca razpravljali o novem cilju v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in se dogovorili, da je treba do leta 2020 zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in propadanje ekosistemskih storitev ter jih v čim večji možni meri ponovno vzpostaviti. Izdelali so tudi dolgoročno vizijo za leto 2050, in sicer naj bi bila do takrat biotska raznovrstnost zaščitena, visoko cenjena in primerno povrnjena; poudarili so tudi, da morajo biti cilji glede biotske raznovrstnosti jasneje vključeni v številne politike in strategije EU. Voditelji EU so sklepe Sveta podprli 26. marca.

Nadaljnje informacije:

spletna stran kampanje:

www.weareallinthistogether.eu

zadnji Eurobarometer o biotski raznovrstnosti:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

sklepi Sveta o biotski raznovrstnosti:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07536.en10.pdf

politika Evropske unije o naravi:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar