Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/411

Bruxelles, 9 aprilie 2010

Eurobarometru: Europenii nu sunt bine informați în ceea ce privește pierderea biodiversității. Comisia Europeană lansează o campanie de sensibilizare

Comisia Europeană a publicat un sondaj Eurobarometru care arată că mulți europeni nu înțeleg semnificația termenului biodiversitate și nu cred că sunt bine informați în ceea ce privește pierderea biodiversității. Comisia a lansat în paralel o campanie de informare a publicului în legătură cu pierderea biodiversității în UE.

Comisarul european pentru mediu Janez Potočnik a declarat: „Biodiversitatea este motorul natural al viitorului nostru, trebuie să învățăm s-o tratăm cu atenție. Sper ca această campanie să ne vină în ajutor și să sensibilizeze publicul cu privire la necesitatea de a fi mai buni cu mediul natural de care depindem cu toții.”

Noi cercetări privind nivelul de informare în materie de biodiversitate

Recentul sondaj Eurobarometru arată că majoritatea europenilor nu se consideră bine informați în ceea ce privește biodiversitatea. Noul sondaj intitulat „Atitudini față de biodiversitate” arată că doar 38% dintre europeni cunosc semnificația termenului, în timp ce alte 28%, deși au venit deja în contact cu el, nu-i cunosc semnificația. Deși sunt de părere că pierderea biodiversității este o problemă importantă, cei mai mulți dintre respondenți nu consideră că ea îi va afecta în mod direct; dintre persoanele chestionate, doar 17% admit că resimt deja acest declin. La întrebarea „Care sunt principalele amenințări la adresa biodiversității?”, 27% au pus pe primul plan poluarea, iar 26% au considerat că vina o poartă dezastrele provocate de om. Motivul principal invocat de cetățeni pentru lipsa de inițiative personale de stopare a pierderii biodiversității a fost gradul redus de informare cu privire la acțiunile concrete care ar putea fi întreprinse în acest scop.

Campania de sensibilizare a Comisiei

Campania la nivelul întregii Uniuni Europene, care coincide cu desemnarea de către ONU a anului 2010 drept anul biodiversității, are ca scop mărirea gradului de informare al publicului prin intermediul unui website, al unui videoclip, cu ajutorul acțiunilor de PR, al artei străzii și al mijloacelor de informare stradale, inclusiv serviciile media sociale. Motorul principal al campaniei va fi explicarea impactului pe care pierderea biodiversității îl va avea asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor, cu accent pe acțiunile pe care cetățenii le pot întreprinde pentru a împiedica această pierdere. În centrul campaniei se află sloganul „o problemă a tuturor” (we are all in this together).

Principalul obiectiv al campaniei este familiarizarea cetățenilor cu problema/chestiunea biodiversității, asigurându-se că aceștia înțeleg consecințele pierderii biodiversității și sunt conștienți că pot face ceva pentru a opri declinul.

Campania este articulată în jurul sloganului „Biodiversitatea – o problemă a tuturor” (Biodiversity – we are all in this together). Ea va avea o componentă educativă, care va prezenta beneficiile aduse de biodiversitate, punând accentul mai ales pe ideea de servicii ecosistemice și pe pericolele generate de dispariția lor. Scopul va fi acela de a sensibiliza cetățenii cu privire la rolul pe care îl pot juca în încetinirea și oprirea acestui declin. Tema recurentă a campaniei gravitează în jurul conceptelor de conectivitate și interdependență.

Context: ce se întâmplă cu biodiversitatea?

Biodiversitatea mondială este grav amenințată, rata dispariției speciilor fiind de 100 până la 1000 de ori mai mare decât cea normală. Peste o treime din speciile evaluate sunt amenințate cu dispariția și se estimează că 60% din serviciile ecosistemice ale Terrei au fost degradate în cursul ultimilor 50 de ani. La originea acestei situații se află activitățile umane, în special schimbarea destinației terenurilor, exploatarea excesivă, practicile nesustenabile, poluarea și introducerea de specii invadatoare. Aceste activități conduc la distrugerea, fragmentarea și degradarea habitatelor, precum și la dispariția speciilor din aceste habitate. Schimbările climatice constituie un alt factor.

Ministerele mediului din UE au stabilit la jumătatea lunii martie un nou obiectiv privind biodiversitatea și au convenit în ceea ce privește stoparea pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice, precum și refacerea acestora în măsura posibilului până în 2020. Ministerele mediului din UE au elaborat o perspectivă pe termen lung pentru 2050, dată până la care biodiversitatea ar trebui să fie protejată, valorizată și restabilită în mod adecvat; s-a făcut un apel în favoarea integrării cu mai mare claritate a obiectivelor de biodiversitate într-o serie de politici și de strategii ale UE. Concluziile Consiliului au fost aprobate de liderii UE la 26 martie.

Pentru informații suplimentare:


Side Bar