Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/411

Briuselis. 2010 m. balandžio 9 d.

„Eurobarometro“ tyrimo duomenimis, europiečiai nėra pakankamai informuoti apie biologinės įvairovės nykimą. Europos Komisija pradeda visuomenės informavimo kampaniją.

Europos Komisija paskelbė „Eurobarometro“ tyrimą, iš kurio aiškėja, kad daugelis europiečių nežino, kas yra biologinė įvairovė, ir mano, kad jiems nepakanka informacijos apie biologinės įvairovės nykimą. Be to, Komisija pradėjo kampaniją, kuria siekiama informuoti visuomenę apie biologinės įvairovės nykimą Europos Sąjungoje.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Biologinė įvairovė yra mūsų ateities pagrindas, todėl privalome išmokti jį tausoti. Tikiuosi, kad kampanija prisidės prie šio tikslo įgyvendinimo ir suteiks galimybę geriau informuoti visuomenę apie būtinybę saugoti gamtą, nuo kurios esame priklausomi.“

Naujas informuotumo apie biologinę įvairovę tyrimas

Neseniai atlikto „Eurobarometro“ tyrimo duomenimis, dauguma europiečių mano neturintys pakankamai informacijos apie biologinę įvairovę. Atlikus tyrimą „Požiūris į biologinę įvairovę“ paaiškėjo, kad tik 38 proc. europiečių žino, ką ši sąvoka reiškia, 28 proc. yra apie ją girdėję, tačiau nežino, kas tai. Dauguma sutinka, kad biologinės įvairovės nykimas yra rimta problema, tačiau nemano, kad tas nykimas paveiks juos pačius; tik 17 proc. respondentų pripažįsta, kad tai juos jau veikia. Į klausimą apie tai, kokia didžiausia grėsmė kyla biologinei įvairovei, 27 proc. respondentų pirmiausiai nurodė taršą, o 26 proc. – žmogaus sukeltas nelaimes. Pagrindinė priežastis, dėl kurios piliečiai nurodė nekovojantys su biologinės įvairovės nykimu, yra ta, kad jie neturi pakankamai informacijos apie veiksmus, kurių būtų galima imtis.

Komisijos visuomenės informavimo kampanija

ES masto kampanija įgyvendinama 2010 m., kuriuos Jungtinės Tautos paskelbė Biologinės įvairovės metais. Siekiant geriau informuoti visuomenę apie biologinės įvairovės nykimo problemą, per kampaniją ketinama sukurti interneto svetainę, parengti vaizdo klipą, imtis viešųjų ryšių veiksmų, įgyvendinti gatvės meno ir medijų, įskaitant socialinės medijos, projektus. Pagrindinis kampanijos tikslas – atskleisti piliečiams, kokį poveikį jų kasdieniam gyvenimui turės biologinės įvairovės nykimas, ir atkreipti dėmesį į tai, ko jie gali imtis, kad tokį nykimą padėtų stabdyti. Informavimo apie biologinę įvairovę kampanija remiasi nuostata, kad tai „mūsų bendras turtas“.

Pagrindinis kampanijos tikslas – geriau supažindinti piliečius su biologinės įvairovės problema ir užtikrinti, kad jie suprastų galimus šio nykimo padarinius ir žinotų, kad jie taip pat gali kovoti su nykimu.

Kampanija grindžiama šūkiu „Biologinė įvairovė – mūsų bendras turtas“. Kampanijoje numatyta mokomoji dalis, kuria siekiama pristatyti biologinės įvairovės teikiamą naudą ir visų pirma atkreipti dėmesį į ekosistemų funkcijas ir dėl jų nykimo kylantį pavojų. Taip siekiama piliečius geriau informuoti apie tai, ko jie gali imtis, kad padėtų tokį nykimą sulėtinti ir sustabdyti. Kampanijos leitmotyvas – mintis, kad viskas yra susiję.

Pagrindiniai faktai. Kodėl biologinei įvairovei kyla pavojus?

Pasaulio biologinei įvairovei kyla labai didelė grėsmė – rūšys nyksta nuo 100 iki 1 000 kartų greičiau nei įprasta. Daugiau kaip trečdaliui vertintų rūšių gresia išnykimas, o per pastaruosius 50 metų susilpnėjo maždaug 60 % Žemės ekosistemų funkcijų. Šį nykimą lemia žmogaus veikla: žemės naudojimo pokyčiai, pernelyg intensyvus išteklių naudojimas, netausumas, tarša ir invazinių rūšių diegimas; todėl buveinės ir rūšys nyksta, skaidosi ir silpsta. Klimato kaita – taip pat svarbus veiksnys.

ES aplinkos ministrai kovo viduryje aptarė naujus biologinės įvairovės tikslus ir susitarė iki 2020 m. kuo aktyviau stabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų funkcijų silpnėjimą, taip pat kiek įmanoma jas atkurti. Be to, jie parengė ilgalaikę viziją laikotarpiui iki 2050 m. – iki tol biologinė įvairovė turėtų būti apsaugota, vertinama ir reikiamu mastu atkurta; jie taip pat paragino siekti, kad biologinės įvairovės tikslai būtų aiškiau įtraukti į įvairias ES politikos kryptis ir strategijas. Kovo 26 d. Tarybos išvadoms pritarė ES vadovai.

Daugiau informacijos

- Kampanijos svetainė www.weareallinthistogether.eu

- Naujausi biologinei įvairovei skirto „Eurobarometro“ tyrimo duomenys: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

- Tarybos išvados apie biologinę įvairovę:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07536.en10.pdf

- ES gamtos politika: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar