Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/411

Brüsszel, 2010. április 9.

Eurobarométer: Az európaiak nem eléggé tájékozottak a biodiverzitás csökkenésével kapcsolatban. Az Európai Bizottság figyelemfelkeltő kampányt indít

Az Európai Bizottság nemrég megjelentetett Eurobarométer-felmérése szerint sok európai nincs tisztában azzal, mit jelent a biológiai sokféleség, és nincsenek információi a biodiverzitás csökkenéséről sem. A Bizottság ezzel párhuzamosan kampányt indított azzal a céllal, hogy tájékoztassa a közvéleményt a biológiai sokféleség csökkenéséről az EU-ban.

Janez Potočnik európai környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: A biológiai sokféleség jövőnk természetes mozgatórugója, és kötelességünk megóvni azt. Remélem, hogy a most indult kampány segíteni fog ebben, és képesek leszünk felhívni a figyelmet annak szükségességére, hogy jobban bánjunk a természettel, amelytől mind függünk.”

Új kutatás a biológiai sokféleséggel kapcsolatos ismeretekről

A legutóbbi Eurobarométer-felmérés kimutatta, hogy sok európai úgy véli, nem rendelkezik megfelelő tájékozottsággal a biodiverzitással kapcsolatban. A legújabb, „A biodiverzitással kapcsolatos attitűdök („Attitudes towards biodiversity”) címmel megjelent felmérés alapján csupán az európaiak 38%-a ismeri a fogalom jelentését, és 28%-uk nyilatkozott úgy, hogy bár már hallotta a kifejezést, a jelentésével nincs tisztában. A többség szerint a biológiai sokféleség csökkenése komoly probléma, de úgy gondolja, hogy a veszteség személyesen nem fogja érinteni; ezzel szemben a válaszadók alig 17%-a vélte úgy, hogy máris érzi annak hatását. Arra a kérdésre, hogy mi veszélyezteti leginkább a biológiai sokféleséget, 27% a környezetszennyezést, míg 26% az ember okozta katasztrófákat jelölte meg. A kérdésre, hogy miért nem lépnek fel a biodiverzitás megőrzéséért, a polgárok elsősorban azt a választ adták, hogy nincsenek tisztában azzal, mit is tehetnének.

A Bizottság figyelemfelkeltő kampányt indít

Az egész Európai Unióra kiterjedő kampánynak – amely egybeesik azzal, hogy az ENSZ 2010-et a biológiai sokféleség világévének nyilvánította – az a célja, hogy felhívja a figyelmet a problémára az interneten, videóklipeken, PR-akciókon, utcai művészeti eseményeken és a médián keresztül, beleértve a közösségi portálokat is. A kampány fő célkitűzése, hogy megmutassa a biodiverzitás csökkenésének a mindennapi életre gyakorolt hatásait, középpontban a megelőzés módjaival. A kampány vezérszlogenje: „Közösen kell cselekednünk!”.

A kampány elsődleges célja, hogy a biodiverzitás témakörét beemelje a köztudatba, valamint hogy biztosítsa, hogy a polgárok tisztában legyenek a veszteségek lehetséges következményeivel és azzal, hogy ők mit tehetnek a folyamat megállítása érdekében.

A kampány a „Biodiverzitás - Közösen kell cselekednünk!” szlogenre épül. Pedagógiai célkitűzése, hogy rávilágítson a biodiverzitás által biztosított előnyökre, és különösen az ökoszisztéma-szolgáltatásokra, valamint az azok megszűnése okozta veszélyekre. A fő cél, hogy a polgárokban tudatosodjon, hogyan járulhatnak hozzá a veszteségek csökkentéséhez, illetve megelőzéséhez. A kampány rendszeresen visszatérő vezérmotívumai az összekapcsolódás, és a kölcsönös függőség lesznek.

Előzmények: mi a baj a biodiverzitással?

A Föld biodiverzitását komoly veszély fenyegeti, hiszen a fajok a normálisnál 100−szor, vagy akár 1000-szer nagyobb sebességgel halnak ki. A vizsgált fajok több mint egyharmadát a kihalás fenyegeti, és becslések szerint a Föld ökoszisztéma-szolgáltatásainak 60%-ában pusztulás tapasztalható az utóbbi 50 évben. Ezt a pusztulást az emberi tevékenység okozza a megváltozott földhasználaton, az erőforrások túlzott kiaknázásán, a nem fenntartható tevékenységeken, a környezetszennyezésen és a nem őshonos fajok betelepítésén keresztül, amelyek az élőhelyek és a fajok pusztulásához, elaprózódásához és károsodásához vezetnek. Ebben a folyamatban az éghajlatváltozás is szerepet játszik.

Az európai környezetvédelmi miniszterek március közepén új biodiverzitási célkitűzésben állapodtak meg, és megegyeztek, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének, valamint az ökoszisztéma-rendszerek pusztulásának véget kell vetni, és legkésőbb 2020-ig helyreállítani őket. Hosszú távú terveik között szerepel, hogy 2050-ig a biodiverzitást meg kell védeni, fel kell becsülni és teljes egészében helyre kell állítani, és kérték, hogy a biodiverzitás megőrzésére irányuló célkitűzés egyértelműen kapjon helyet az EU különböző szakpolitikáiban és stratégiáiban. A tanácsi következtetéseket az EU vezetői március 26-án hagyták jóvá.

További információk:


Side Bar