Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

41IP/10/410

Bryssel den 9 april 2010

Miljö: Sex finalister tävlar om att bli Europas miljöhuvudstad 2012 och 2013

Barcelona, Malmö, Nantes, Nürnberg, Reykjavík och Vitoria-Gasteiz har av utvärderingspanelen för priset Europas miljöhuvudstad utsetts till finalister i tävlingen om denna prestigefulla utmärkelse på miljöområdet.

Tävlingen om priset som Europas miljöhuvudstad 2012 och 2013 har gått in i sitt slutskede, och av de sjutton kandidatstäderna återstår nu sex. Finalisterna är Barcelona och Vitoria-Gasteiz i Spanien, Malmö i Sverige, den franska staden Nantes, Nürnberg i Tyskland och Reykjavík, huvudstaden i Island som är kandidatland för anslutning till EU. Utvärderingspanelen började gå igenom ansökningarna den 1 februari 2010, och ett beslut har nu fattats. Städerna utvärderas i förhållande till en omfattande lista över miljökriterier för bland annat det lokala bidraget till kampen mot klimatförändringarna, transportmöjligheter, grönområden i staden, hållbar markanvändning, natur och biologisk mångfald, luftkvalitet lokalt, buller, produktion och hantering av avfall, vattenförbrukning, rening av avloppsvatten, och kommunens miljöförvaltning.

Fler uppgifter behövs

Kandidatstäderna har uppmanats att tillhandahålla information om en rad indikatorer avseende deras aktuella status och resultat på miljöområdet, vad de gör för att förbättra levnadsförhållandena i städerna, framtida initiativ och spridningsplaner. Under de kommande månaderna ska de sex finalisterna lämna ytterligare upplysningar till stöd för ansökningarna. När utvärderingspanelen har bedömt de sex finalisterna i en andra utvärderingsomgång kommer den att lägga fram sina rekommendationer inför juryn, som därefter fattar det slutgiltiga beslutet. Vilka som blir Europas miljöhuvudstäder 2012 och 2013 kommer att tillkännages vid en ceremoni i Stockholm i slutet av oktober 2010. För närvarande är Stockholm Europas miljöhuvudstad, och följs av Hamburg 2011.

Bakgrund: Priset som Europas miljöhuvudstad

Priset, som delas ut varje år, är ett nytt initiativ och överlämnas till en stad som är föregångare på miljöområdet. Panelen använder 11 miljöindikatorer där städerna bedöms efter hur väl de lyckas uppfylla stränga miljönormer, sitt engagemang för löpande och ambitiösa mål för ytterligare miljöförbättringar och hållbar utveckling, och i vilken utsträckning de lyckas vara förebild för andra städer och främja bästa praxis i andra europeiska städer. Juryn som utser vinnarna består av företrädare för Europeiska kommissionen, Europeiska miljöbyrån, ICLEI (lokala myndigheter för hållbar utveckling), borgmästarförsamlingens kontor, European Environmental Bureau och Regionkommittén.

Mer information finns på

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm


Side Bar