Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/407

Bruxelles, 7 aprilie 2010

Comisia Europeană cheamă la incluziunea socială a romilor

Comunitățile de romi, cea mai mare minoritate etnică din Uniunea Europeană, continuă să sufere discriminări și segregare persistente. Comisia Europeană cheamă statele membre, într-un raport dat publicității astăzi, să folosească fonduri europene pentru integrarea socială și economică a romilor. Raportul arată că asigurarea accesului la locuri de muncă și educație nesegregată, precum și la locuințe și servicii medicale reprezintă un element vital pentru integrarea socială a acestor comunități. Integrarea celor 10-12 milioane de romi, cifră estimată, care desemnează o populație la fel de mare ca cea a Belgiei sau a Greciei, reprezintă responsabilitatea comună a statelor membre și a instituțiilor UE. Un raport separat a evaluat progresele înregistrate în integrare pe parcursul ultimilor doi ani. Participanții la cea de-a doua reuniune europeană la nivel înalt privind romii, care urmează să se desfășoare la Córdoba în zilele de 8 și 9 aprilie vor trece în revistă aceste rapoarte.

„Ca Uniune fundamentată pe valori puternice, trebuie să ne asigurăm că drepturile fundamentale ale romilor sunt respectate. Discriminarea împotriva acestei minorități etnice nu este acceptabilă,” a declarat vicepreședinta Comisiei, Viviane Reding, comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Rezolvarea problemelor lor aduce beneficii societăților și economiilor noastre. Numai prin acțiuni susținute și coordonate putem schimba în profunzime situația romilor în întreaga Europă.”

László Andor, comisar UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a subliniat: „Eforturile de integrare a romilor trebuie să cuprindă întregul ciclu de viață, începând de la primii ani de grădiniță, continuând cu educație integrată pentru copii, locuri de muncă pentru adulți și îngrijirea bătrânilor. Comunitățile rome reprezintă o parte integrantă a luptei noastre împotriva sărăciei și a lipsei de locuri de muncă.” El a adăugat: „Romii nu au nevoie de o piață separată a forței de muncă, nu au nevoie de școli care continuă segregarea copiilor romi și nu doresc ghetouri renovate pentru romi. Obiectivul nostru este acceptarea romilor în condiții de egalitate, integrarea lor în societate. Fondul Social European reprezintă un instrument puternic de susținere a acestei abordări tranșante”.

În comunicarea sa politică, adoptată astăzi, Comisia schițează un program ambițios pe termen mediu pentru rezolvarea celor mai mari probleme de integrare a romilor, inclusiv:

  • mobilizarea fondurilor structurale, inclusiv Fondul Social European – care reprezintă împreună aproape jumătate din bugetul UE – în sprijinul incluziunii romilor;

  • luarea în considerare a problemelor romilor în toate domeniile politice relevante la nivel național și european, de la ocuparea forței de muncă la dezvoltarea urbană și de la sănătatea publică la extinderea UE;

  • valorificarea potențialului comunităților de romi de a susține o creștere incluzivă ca parte a strategiei Europa 2020.

Cu toate că situația multor romi din Europa rămâne dificilă, s-au înregistrat progrese importante la nivel european și național. În ultimii doi ani, UE și statele membre s-au concentrat asupra întăririi eficienței legislației antidiscriminare și a finanțării UE în promovarea incluziunii romilor. Aceasta include lupta împotriva discriminării, segregării și violenței rasiste, precum și susținerea programelor de combatere a cercului vicios format de sărăcie, marginalizare socială, rezultatele slabe la învățământ și condițiile proaste de locuit și sănătate.

De exemplu, Comisia a lansat acțiuni în justiție împotriva a 24 de state membre pentru a se asigura că legislația UE antidiscriminare pe motiv de rasă este corect transpusă în legislația națională. Din aceste cazuri, 12 sunt încă în curs, în timp ce celelalte 12 s-au încheiat cu succes. Pentru încurajarea utilizării eficace a fondurilor structurale de către statele membre, Comisia realizează două studii care vor identifica proiecte, programe și politici de succes pentru incluziunea romilor – unul dintre ele consacrat fondurilor în general și cel de-al doilea sprijinului primit de romi prin intermediul Fondului Social European.

Comunicarea și raportul privind progresele înregistrate vor fi discutate în cadrul celei de-a doua reuniuni europene la nivel înalt privind romii, organizată împreună cu președinția spaniolă a UE. Evenimentul reunește reprezentanți la nivel înalt ai instituțiilor UE, statele membre și societatea civilă pentru a se trece în revistă progresele înregistrate de la prima reuniune la nivel înalt, din 2008.

Context

Comunitățile de romi suferă adesea discriminări economice, sociale și politice. Bogăția pe care aceste comunități ar putea-o aduce societății europene este adesea trecută cu vederea și pătată de stereotipuri și prejudecăți.

La cererea liderilor UE, Comisia a publicat un raport cuprinzător privind instrumentele UE, politicile și progresele înregistrate în incluziunea romilor, care a fost prezentat la prima reuniune la nivel înalt privind romii din septembrie 2008. Liderii UE au confirmat în decembrie 2008 angajamentul guvernelor lor de a folosi instrumentele disponibile pentru a susține incluziunea romilor. În 2009, Comisia a lansat o Platformă europeană pentru incluziunea romilor care să aducă alături experți și responsabili politici. Platforma a stabilit 10 principii comune de bază pentru incluziunea romilor pentru a oferi responsabililor politici orientări în elaborarea de acțiuni eficace și în punerea în aplicare a acestora.

UE posedă un cadru juridic solid de combatere a discriminării. Acesta folosește fonduri structurale europene și abordează problema discriminării romilor în cadrul inițiativelor sale de sensibilizare. Mai mult, prin intermediul său se coordonează mai multe domenii politice esențiale, care au o relevanță specială pentru incluziunea romilor, precum educația, ocuparea locurilor de muncă și incluziunea socială.

Informații suplimentare

UE și romii : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=ro

Cea de-a doua reuniune la nivel înalt privind romii

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=234&furtherEvents=yes

Europa 2020 : http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm

Comunicat video: Îi cunoaștem cu adevărat pe romi?

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=14dd891ef3e6ee4b9e6b&title=Do+we+really+know+the+Roma%3F++International+Roma+Day+raises+the+question&titleleft=Employment


Side Bar