Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/404

Bruselj, 31. marec 2010

Nov zagon na področju zanesljive preskrbe s hrano: EU se bori proti lakoti v državah v razvoju

Evropska komisija je danes sprejela dva nova okvira politik EU za pomoč državam v razvoju pri reševanju vprašanja zanesljive preskrbe s hrano. Pri tem gre tako za izredne razmere kot dolgoročne vidike. Namen je zagotoviti napredek pri doseganju razvojnega cilja novega tisočletja v zvezi z odpravo revščine in lakote (razvojni cilj št. 1). Poleg tega je treba čim bolj izboljšati učinkovitost humanitarne pomoči v krizah, ko so zaradi nezanesljive preskrbe s hrano ogrožena človeška življenja. Zanesljiva preskrba s hrano pomeni razpoložljivost in kakovost hrane ter dostop do nje. Komisija spodbuja model okolju prijaznega in trajnostnega kmetijstva, ki ustreza državam in trgom v razvoju ter zagotavlja razpoložljivost, dostopnost in primerno prehransko kakovost živil. Zato se Komisija osredotoča na spodbujanje produktivnosti malih kmetov in sposobnosti podeželskih skupnosti za preživetje, izboljšanje upravljanja zanesljivosti preskrbe s hrano ter krepitev mehanizmov pomoči za najbolj ranljive skupine prebivalstva.

Andris Piebalgs, evropski komisar za razvoj, je dejal: „Izboljšanje zanesljivosti preskrbe s hrano je za EU še naprej ključnega pomena. Zanesljiva preskrba s hrano ter trajnostno kmetijstvo in razvoj podeželja sta v središču našega pristopa v odnosih s partnerskimi državami v razvoju. Ni sprejemljivo, da leta 2010 ena milijarda ljudi še vedno trpi zaradi lakote in podhranjenosti. Zato danes predstavljam našo vizijo, kako lahko EU bolj strukturno podpira države v razvoju v njihovi bitki proti začaranemu krogu lakote in revščine, da bomo dosegli razvojne cilje novega tisočletja.“

Novi okvir za humanitarno pomoč v hrani dopolnjuje okvir za zanesljivo preskrbo s hrano. V njem so določeni cilji, načela in pristopi, na katerih temeljijo prizadevanja EU v boju proti akutni nezanesljivosti preskrbe s hrano in podhranjenosti, ki je posledica kriznih razmer. Pomagati je treba ljudem, ki so v naravnih nesrečah najbolj ogroženi zaradi nezadostne prehrane, zlasti ženskam in otrokom. Prizadevanja so namenjena tudi varovanju virov preživljanja in ohranjanju sposobnosti skupnosti, ki jih je prizadela kriza, da same tako kratkoročno kot dolgoročno zadostijo svojim potrebam po hrani.

Kristalina Georgieva, evropska komisarka za humanitarno pomoč, je razložila: „Celo v krizi je ljudem mogoče pomagati bolj učinkovito kot samo z razdeljevanjem hrane. Kmetom, ki jih je prizadela nesreča, lahko na primer s semeni in orodji pomagamo, da se postavijo nazaj na svoje noge. Izplačamo lahko nujno denarno pomoč, da si ljudje lahko sami kupijo potrebna živila, kar hkrati koristi lokalnim proizvajalcem. Naš odziv želimo prikrojiti posebnim potrebam, zato moramo razširiti orodja za boj proti lakoti v kriznih razmerah.“

Komisarja Georgieva in Piebalgs sta na zajtrku s predstavniki Evropskega parlamenta in nevladnih organizacij v New Yorku, ki sta se ga udeležila pred mednarodno donatorsko konferenco za Haiti, imela možnost razpravljati o udejanjanju zamisli iz sprejetih sporočil o pomoči v hrani in zanesljivi preskrbi s hrano na enem od območij, kjer je pomoč najbolj potrebna ­– na Haitiju.

Lakota in podhranjenost sta se v zadnjih letih po vsem svetu povečali, kar je ogrozilo človeški razvoj ter socialno in politično stabilnost. Poleg tega je zaviralo napredek pri doseganju razvojnih ciljev novega tisočletja (povzročilo pa je tudi veliko trpljenja in izgubljenih življenj). Rast cen hrane v letih 2007 in 2008 ter finančna kriza sta prav tako močno prizadeli države v razvoju.

Nova politika EU bo prispevala k temu, da bodo države v razvoju okrepile štiri stebre zanesljive preskrbe s hrano tako z vidika dolgoročnega razvoja kot v izrednih razmerah: (i) povečanje razpoložljivosti hrane; (ii) izboljšanje dostopa do hrane; (iii) izboljšanje kakovosti hrane in zagotavljanje njene primerne prehranske vrednosti; ter (iv) izboljšanje učinkovitosti preprečevanja in obvladovanja kriz. EU si bo prizadevala tudi za učinkovitejšo organizacijo zanesljive preskrbe s hrano na svetovni ravni. Komisija zato predlaga:

  • poudarek na podpori malim kmetom, zlasti ženskam, na področju ekološko učinkovite intenzifikacije kmetijstva,

  • bistveno povečanje podpore za raziskave in razvoj inovacij v kmetijstvu, ki temeljijo na povpraševanju, s ciljem povečanja te podpore za 50 % do leta 2015,

  • skupno pobudo z Afriško unijo, da bi se pospešilo izvajanje smernic glede afriške zemljiške politike,

  • podporo vzpostavitvi ali razširitvi ciljno usmerjenih in prožnih mrež socialne varnosti, prilagojenih lokalnim razmeram,

  • spodbujanje boljše vključenosti vidika prehrane v razvojne politike, vključno z izobraževanjem in zdravjem, ter krepitve s tem povezanih zmogljivosti,

  • podporo reformi Odbora za svetovno zanesljivost preskrbe s hrano, da bi postal ključna svetovna institucija na področju zanesljive preskrbe s hrano.

Glede ukrepanja v kriznih razmerah si bo EU prizadevala krepiti sposobnosti mednarodnega humanitarnega sistema za učinkovito, ustrezno in pravočasno odzivanje.

Evropska komisija bo v obdobju 2010–2012 prispevala skoraj 3 milijarde evrov v okviru pobude o zanesljivosti svetovne preskrbe s hrano, kakor je bilo dogovorjeno na vrhu voditeljev držav G8 leta 2009.

O danes sprejetih sporočilih bosta razpravljala Svet ministrov in Evropski parlament.

Več informacij:

Okvir politike EU za pomoč državam v razvoju pri reševanju vprašanja zanesljive preskrbe s hrano:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Sporočilo Komisije o humanitarni pomoči v hrani:

splošna stran o humanitarni pomoči v hrani:

http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_en.htm

neposredni povezavi do dokumentov:

– sporočilo o humanitarni pomoči v hrani:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf

– delovni dokument služb Komisije o humanitarni pomoči v hrani:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_SWD_220310.pdf


Side Bar