Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/404

Bruxelles, 31 martie 2010

Nou impuls în domeniul securității alimentare: UE luptă împotriva foametei în țările în curs de dezvoltare

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat două noi cadre de politică a UE pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare în eforturile acestora de a soluționa problema securității alimentare, atât în situații de urgență, cât și pe termen lung. Obiectivele urmărite sunt asigurarea progresele necesare în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului legate de eliminarea sărăciei și foametei (ODM 1) și maximizarea eficacității sprijinului umanitar în timpul crizelor, atunci când insecuritatea alimentară amenință vieți. Securitatea alimentară implică disponibilitatea alimentelor, accesul la acestea, precum și calitatea alimentelor. Comisia promovează viziunea unui model de agricultură ecologică și durabilă, adaptată realităților țărilor în curs de dezvoltare și piețelor acestora și care să poată asigura disponibilitatea și accesibilitatea alimentelor, precum și o calitate corespunzătoare din punct de vedere nutritiv a acestora. În consecință, își concentrează eforturile asupra creșterii productivității micilor agricultori și a capacității de rezistență a comunităților rurale, prin sprijin în vederea îmbunătățirii guvernanței în ceea ce privește securitatea alimentară și prin consolidarea mecanismelor de asistență destinate grupurilor populațiilor extrem de vulnerabile.

Andris Piebalgs, comisarul european pentru dezvoltare, a declarat: „Creșterea securității alimentare rămâne o chestiune de primă importanță pentru UE. Am plasat securitatea alimentară, agricultura durabilă și dezvoltarea rurală în centrul politicii noastre vizavi de partenerii în curs de dezvoltare. Este inacceptabil ca, în anul 2010, un miliard de oameni să sufere încă de foame și de malnutriție. De aceea fac astăzi cunoscută viziunea noastră cu privire la modul în care UE poate ajuta mai mult din punct de vedere structural țările în curs de dezvoltare, pentru ca acestea să lupte împotriva dublului flagel al foametei și al sărăciei pentru a putea îndeplini Obiectivele de dezvoltare ale mileniului.”

Noul cadru pentru asistență alimentară umanitară, care vine în completarea celui pentru securitate alimentară, stabilește obiectivele, principiile și abordările care să susțină eforturile UE de a soluționa problema insecurității alimentare și a malnutriției acute în timpul crizelor. Atenția principală se îndreaptă asupra acordării de ajutor persoanelor celor mai vulnerabile, pe plan alimentar, în caz de catastrofe, în special femeilor și copiilor, precum și asupra protecției mijloacelor de trai, menținând capacitatea comunităților lovite de criză de a își asigura singure hrana, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Kristalina Georgieva, comisar european pentru ajutor umanitar, a explicat: „chiar și în timpul unei crize, există căi mai eficiente de a ajuta oamenii decât simpla distribuire de alimente. De exemplu, putem pune la dispoziție semințe și unelte pentru a ajuta fermierii afectați de catastrofă să își revină. Putem oferi ajutoare nerambursabile de urgență în numerar, astfel încât oamenii să își poată cumpăra alimentele de care au nevoie, ajutându-i astfel, indirect, pe producătorii locali. Scopul nostru este de a ne adapta răspunsul la nevoile specifice, printr-o serie largă de instrumente de combatere a foametei în situații de urgență.”

La un mic dejun cu membri ai Parlamentului European și ai ONG-urilor în New York, desfășurat înaintea conferinței internaționale a donatorilor pentru Haiti, comisarii Piebalgs și Georgieva au avut ocazia să discute aplicarea în practică a ideilor exprimate în aceste comunicate privind asistența și securitatea alimentară, în unul din locurile unde este cea mai mare nevoie de acestea - în Haiti.

Foametea și malnutriția la nivel global au crescut în ultimii ani, afectând dezvoltarea umană, stabilitatea socială și politică, precum și progresele în vederea îndeplinirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (și cauzând, de asemenea, multe suferințe și pierderi de vieți omenești). Creșterea prețului alimentelor din 2007-2008 și criza financiară au avut, de asemenea, un impact negativ semnificativ asupra țărilor în curs de dezvoltare.

Noua politică a UE va ajuta țările în curs de dezvoltare în vederea consolidării celor patru piloni ai securității alimentare, atât în contextul dezvoltării, cât și în situații de urgență: (i) creșterea disponibilității alimentelor, (ii) îmbunătățirea accesului la alimente, (iii) îmbunătățirea calității și asigurarea unui aport nutrițional adecvat, precum și (iv) creșterea eficacității prevenirii și gestionării crizelor. UE va urmări, de asemenea, o mai mare eficacitate a organizării la nivel mondial în domeniul securității alimentare. Drept urmare, Comisia propune următoarele:

  • concentrarea asupra sprijinului acordat micilor agricultori, în special femeilor, în vederea intensificării practicilor agricole eficiente din punct de vedere ecologic;

  • o creștere substanțială – de 50% până în 2015, a sprijinului, acordat cercetării, extinderii și inovării în domeniul agricol în funcție de cerere;

  • o inițiativă comună cu Uniunea Africană în vederea accelerării punerii în aplicare a orientărilor privind politica funciară în Africa;

  • sprijin pentru stabilirea sau extinderea unor sisteme de securitate socială focalizate și flexibile, adaptate contextelor locale;

  • promovarea unei mai bune integrări a aspectelor de nutriție în politicile de dezvoltare, inclusiv în domeniile educației, sănătății și consolidării capacităților aferente;

  • sprijinirea reformării Comitetului pentru securitate alimentară la nivel mondial pentru ca acesta să devină instituția - pivot, la nivel mondial, în materie de securitate alimentară.

În ceea ce privește reacția în situații de urgență, UE va urmări, de asemenea, consolidarea capacității sistemului umanitar internațional de a oferi un răspuns eficace și adecvat, la timp și eficient.

Comisia Europeană va contribui, de asemenea, cu aproape 3 miliarde € în perioada 2010-2012 la inițiativa privind securitatea alimentară la nivel mondial asupra căreia s-a convenit la summitul G8 al liderilor mondiali, din 2009.

Comunicatele de astăzi vor fi discutate de Consiliul de Miniștri și de Parlamentul European.

Informații suplimentare:

Un cadru de politică al UE în vederea asistării țărilor în curs de dezvoltare în eforturile acestora de a răspunde problemelor pe care le ridică securitatea alimentară

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Comunicarea Comisiei cu privire la asistența umanitară alimentară

Pagina generală privind asistența umanitară alimentară:

http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_en.htm

Linkuri directe la documente:

- comunicarea privind asistența umanitară alimentară:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf

- document de lucru privind asistența umanitară alimentară:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_SWD_220310.pdf


Side Bar