Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/404

Brussel, 31 maart 2010

Nieuwe stimulans voor voedselzekerheid: EU pakt honger in ontwikkelingslanden aan

De Europese Commissie heeft vandaag twee nieuwe beleidskaders goedgekeurd om ontwikkelingslanden te helpen bij het oplossen van problemen met de voedselzekerheid, zowel in noodgevallen als op langere termijn. Enerzijds wil Europa een stap in de goede richting zetten om de millenniumdoelstelling inzake armoede en honger te bereiken (MDG1). Anderzijds moet zo doeltreffend mogelijk humanitaire hulp worden verleend in geval van levensbedreigende voedselschaarste. Voedselzekerheid betekent dat voedsel beschikbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit is. De Commissie stimuleert milieuvriendelijke en duurzame landbouw, aangepast aan de realiteit van ontwikkelingslanden en –markten, die genoeg voedsel kan produceren dat toegankelijk is en voldoende voedingswaarde levert. De Commissie legt zich daarom toe op het verhogen van de productiviteit van kleine landbouwbedrijven en de veerkracht van plattelandsgemeenschappen. Ze steunt bestuursaanpassingen die de voedselzekerheid verbeteren en versterkt hulpmechanismen voor de kwetsbaarste bevolkingsgroepen.

"De voedselzekerheid verbeteren blijft heel belangrijk voor de EU. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling vormen de kern van ons beleid tegenover ontwikkelingslanden. Het is onaanvaardbaar dat in 2010 nog altijd een miljard mensen honger heeft en ondervoed is. Daarom geef ik vandaag onze visie over hoe we ontwikkelingslanden structureler kunnen helpen in hun strijd tegen honger en armoede, zodat we de millenniumdoelstellingen kunnen bereiken," aldus Andris Piebalgs, EU-commissaris voor Ontwikkeling.

Het beleidskader voor voedselzekerheid wordt aangevuld met het nieuwe beleidskader voor humanitaire voedselhulp, waarin de doelstellingen, de beginselen en de benaderingen worden geschetst die de fundamenten vormen van de Europese aanpak van acute voedselonzekerheid en ondervoeding in crisissituaties. De klemtoon ligt op het bereiken van mensen die op het vlak van voedsel het kwetsbaarst zijn bij rampen, in het bijzonder vrouwen en kinderen. De EU wil in crisissituaties ook de bestaansmiddelen beschermen, zodat door rampen getroffen gemeenschappen zichzelf kunnen blijven voeden, zowel op korte als op langere termijn.

Kristalina Georgieva, EU-commissaris voor Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding: "Zelfs tijdens een crisis kunnen er betere manieren zijn om mensen te helpen dan gewoon voedsel uitdelen. We kunnen de getroffen boeren zaden en gereedschap geven om hen er weer bovenop te helpen, bijvoorbeeld. We kunnen noodsubsidies verlenen zodat mensen het nodige voedsel kunnen kopen, waarmee we tegelijk de plaatselijke producenten helpen. We willen onze hulp afstemmen op specifieke behoeften met behulp van een ruimer pakket instrumenten om honger te bestrijden in noodgevallen."

Commissaris Piebalgs en commissaris Georgieva hadden in New York een ontbijtontmoeting met Europees parlementsleden en ngo's, net voor de International Donors Conference voor Haïti. Daar hebben ze gepraat over de praktische uitvoering van de ideeën in de mededelingen over voedselhulp en voedselzekerheid, op een van de plaatsen waar dat het meeste nodig is: Haïti.

De jongste jaren zijn honger en ondervoeding wereldwijd toegenomen, met negatieve gevolgen voor de menselijke ontwikkeling, de sociale en politieke stabiliteit en het bereiken van de millenniumdoelstellingen. Het veroorzaakt ook menselijk lijden en het kost levens. Ook de voedselprijzencrisis in 2007-2008 en de financiële crisis hebben een ernstige impact gehad op ontwikkelingslanden.

Het nieuwe EU-beleid zal ontwikkelingslanden helpen de vier pijlers van de voedselzekerheid te versterken, zowel in ontwikkelings- als in noodsituaties: (i) de beschikbaarheid van voedsel verhogen, (ii) de toegang tot voedsel verbeteren, (iii) ervoor zorgen dat voedsel van betere kwaliteit en voedzaam genoeg is, en (iv) de effectiviteit van crisispreventie en –beheersing vergroten. De EU wil ook de wereldwijde organisatie van voedselzekerheid verbeteren. De Commissie stelt daarom het volgende voor:

  • Concentratie op steun voor ecologisch verantwoorde intensivering van kleinschalige landbouw, in het bijzonder voor vrouwen;

  • Een aanzienlijke groei van de steun voor vraaggestuurd landbouwonderzoek, en voor vraaggestuurde uitbreiding van en innovatie in de landbouw. Doelstelling is 50 procent meer steun tegen 2015;

  • Samen met de Afrikaanse Unie de richtlijnen voor Afrikaans landbeheer versneld invoeren;

  • Steun voor de oprichting of de uitbreiding van doelgerichte en flexibele sociale vangnetten, aangepast aan de plaatselijke context;

  • De integratie van voeding in het ontwikkelingsbeleid bevorderen, inclusief onderwijs en gezondheid en capaciteitsopbouw op dat gebied;

  • Steun voor de hervorming van het Comité voor Wereldvoedselzekerheid, zodat dit wereldwijd de spil voor voedselzekerheid wordt.

In geval van noodhulp wil de EU ook de capaciteit van het internationaal humanitair systeem uitbreiden, om tijdig en op een rendabele manier doeltreffende en aangepaste hulp te kunnen leveren.

De Europese Commissie draagt in de periode 2010-2012 drie miljard euro bij voor het initiatief voor wereldwijde voedselzekerheid, waarover een overeenkomst werd bereikt op de G8-top van de wereldleiders in 2009.

Deze mededeling van de Commissie zal worden besproken door de Raad van ministers en het Europees Parlement.

Meer informatie:

An EU policy framework to assist developing countries in addressing food security challenges:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Mededeling van de Commissie over humanitaire voedselhulp:

Algemene pagina over humanitaire voedselhulp:

http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_en.htm

Directe links naar de documenten:

- Mededeling over humanitaire voedselhulp:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf

- Werkdocument van de diensten van de Commissie over humanitaire voedelhulp:

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_SWD_220310.pdf


Side Bar