Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/404

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2010

Νέα ώθηση για την επισιτιστική ασφάλεια: η ΕΕ αντιμετωπίζει την πείνα στις αναπτυσσόμενες χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δύο νέα πλαίσια πολιτικής ΕΕ για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας, είτε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είτε σε μακροχρόνια βάση. Οι στόχοι είναι να διασφαλιστεί η πρόοδος προς την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου της Χιλιετίας που συνδέεται με την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας (MDG 1), καθώς και η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας σε καταστάσεις κρίσης, όπου η έλλειψη επισιτιστικής ασφάλειας απειλεί ζωές. Η επισιτιστική ασφάλεια συνεπάγεται διαθέσιμα τρόφιμα, πρόσβαση σε τρόφιμα και ποιότητα των τροφίμων. Η Επιτροπή προωθεί την προοπτική ενός περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου γεωργικού προτύπου, προσαρμοσμένου στην πραγματικότητα των αναπτυσσόμενων χωρών και αγορών και ικανού να καταστήσει την τροφή διαθέσιμη, προσβάσιμη και με κατάλληλη θρεπτική ποιότητα. Κατά συνέπεια, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας των μικροκτηματιών αγροτών και την προσαρμοστικότητα των αγροτικών κοινοτήτων, υποστηρίζοντας βελτιώσεις διακυβέρνησης για την επισιτιστική ασφάλεια και ενισχύοντας τους μηχανισμούς συνδρομής για τις ακραία ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Ο κ. Andris Piebalgs, ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την Ανάπτυξη, δήλωσε: "Η βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας παραμένει ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την ΕΕ. Τοποθετήσαμε την επισιτιστική ασφάλεια, την αειφόρο γεωργία και τη γεωργική ανάπτυξη στο επίκεντρο της πολιτικής μας έναντι των αναπτυσσόμενων εταίρων. Είναι απαράδεκτο, το 2010, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι να εξακολουθούν να υποφέρουν από πείνα και υποσιτισμό. Γι΄αυτό σήμερα παρουσιάζω την άποψή μας για το πώς η ΕΕ μπορεί να προσφέρει περισσότερες δομές για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν τη διπλή μάστιγα της πείνας και της φτώχειας, κατά τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας".

Το νέο πλαίσιο επισιτιστικής ανθρωπιστικής βοήθειας, που συμπληρώνει το πλαίσιο για την επισιτιστική ασφάλεια, θεσπίζει στόχους, αρχές και προσεγγίσεις που στηρίζουν τις προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει την αυξημένη έλλειψη επισιτιστικής ασφάλειας και τον υποσιτισμό σε καταστάσεις κρίσης. Ο στόχος είναι η προσέγγιση των ανθρώπων που είναι περισσότερο ευάλωτοι όσον αφορά τη διατροφή σε περιόδους καταστροφών, ιδίως των γυναικών και των παιδιών και η προστασία της διαβίωσης, διατηρώντας την ικανότητα των κοινωνιών που αντιμετωπίζουν κρίση να εξασφαλίζουν τη διατροφή τους συγχρόνως σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια βάση.

Η Kristalina Georgieva, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για την ανθρωπιστική βοήθεια, εξήγησε: "Ακόμη και σε καταστάσεις κρίσης, μπορούν να υπάρχουν περισσότερο αποτελεσματικοί τρόποι για βοήθεια από την απλή διανομή τροφίμων. Για παράδειγμα, μπορούμε να προσφέρουμε σπόρους προς σπορά και εργαλεία για να βοηθήσουμε τους πληγέντες γεωργούς να ανακάμψουν. Μπορούμε να προσφέρουμε επείγουσα ενίσχυση σε μετρητά, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αγοράσουν τα τρόφιμα που χρειάζονται –ενισχύοντας τους τοπικούς παραγωγούς στη διαδικασία αυτή. Ο στόχος μας είναι να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας στις συγκεκριμένες ανάγκες, μέσω μιας ευρύτερης σειράς μέσων για την αντιμετώπιση της πείνας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης."

Σε πρόγευμα με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στη Νέα Υόρκη που προηγήθηκε της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών για την Αïτή, οι Επίτροποι Piebalgs και Georgieva είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν την πρακτική εφαρμογή των ιδεών αυτών των ανακοινώσεων για την επισιτιστική βοήθεια και ασφάλεια στον τόπο που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη –στην Αïτή.

Συνολικά η πείνα και ο υποσιτισμός αυξήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας την ανάπτυξη του ανθρώπου, την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα και την πρόοδο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (προκαλώντας επίσης μεγάλα δεινά και απώλειες ζωής). Επίσης, οι αυξήσεις των τιμών των τροφίμων κατά την περίοδο 2007-2008 και η χρηματοοικονομική κρίση, είχαν σοβαρή επίπτωση στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η νέα πολιτική της ΕΕ θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχύσουν τους τέσσερις πυλώνες επισιτιστικής ασφάλειας, σε πλαίσιο είτε ανάπτυξης είτε έκτακτης ανάγκης: (i) αυξημένη διαθεσιμότητα τροφίμων, (ii) βελτίωση της πρόσβασης στα τρόφιμα, (iii) βελτίωση της ποιότητας και διασφάλιση της εισαγωγής κατάλληλα θρεπτικών τροφίμων και (iv) ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πρόληψης των κρίσεων και της διαχείρισης κρίσεων. Η ΕΕ θα επιδιώξει επίσης να καταστήσει αποτελεσματικότερη τη συνολική οργάνωση της επισιτιστικής ασφάλειας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει :

  • Στόχευση στη στήριξη της οικολογικά αποτελεσματικής εντατικοποίησης της γεωργίας για μικροκτηματίες αγρότες, και ιδίως για γυναίκες·

  • Ουσιαστική αύξηση της στήριξης της έρευνας, της επέκτασης και της καινοτομίας, με γνώμονα τη ζήτηση, με στόχο να επιτευχθεί αύξηση σε ποσοστό 50% έως το 2015·

  • Κοινή πρωτοβουλία με την αφρικανική ένωση για την επιτάχυνση της εφαρμογής των γενικών κατευθύνσεων πολιτικής για την αφρικανική γη·

  • Στήριξη για τη δημιουργία ή επέκταση στοχοθετημένων και ευέλικτων δικτύων κοινωνικής ασφάλειας προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες·

  • Προώθηση μιας καλύτερης ένταξης της διατροφής στις αναπτυξιακές πολιτικές, περιλαμβανομένης της παιδείας και της υγείας και της συναφούς ανάπτυξης ικανοτήτων·

  • Στήριξη της μεταρρύθμισης της επιτροπής για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια ώστε να καταστεί ο κύριος παγκόσμιος θεσμός όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια.

Για άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η ΕΕ θα επιδιώξει επίσης να ενισχύσει την ικανότητα του διεθνούς ανθρωπιστικού συστήματος να παρέχει αποτελεσματικές και κατάλληλες απαντήσεις έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεισφέρει επίσης σχεδόν 3 δισεκατομμύρια € κατά την περίοδο 2010-2012, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια που συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής G8 των παγκόσμιων ηγετών το 2009.

Οι σημερινές ανακοινώσεις θα συζητηθούν από το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ένα πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για τη συνδρομή στις αναπτυσσόμενες χώρες στο να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας:

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική επισιτιστικής ανθρωπιστικής βοήθειας:

Σελίδα γενικού χαρακτήρα για την επισιτιστική ανθρωπιστική βοήθεια:

http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_en.htm

Απευθείας σύνδεσμοι για τα έγγραφα:

- Ανακοίνωση επισιτιστικής ανθρωπιστικής βοήθειας :

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_Communication_220310.pdf

- Έγγραφο εργασίας επισιτιστικής ανθρωπιστικής βοήθειας :

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/foodaid/HFA_SWD_220310.pdf


Side Bar