Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/403

Bruselj, 31. marca 2010

Komisija poziva EU, naj okrepi ukrepe na področju svetovnega zdravja

Evropska komisija je danes sprejela predloge za krepitev vloge EU na področju svetovnega zdravja. Ti predlogi so namenjeni učinkovitejšemu prispevku Evrope, ki bi bolje podpiral države v razvoju pri doseganju ciljev novega tisočletja v zvezi z zdravjem. Komisija je predstavila štiri pristope za izboljšanje svetovnega zdravja: bolj demokratično in usklajeno globalno upravljanje, kolektivna prizadevanja za spodbujanje univerzalnega zdravstvenega varstva in dostopa do zdravstvenih storitev za vsakogar, skladnejše zdravstvene politike EU ter boljša koordinacija evropskih raziskav na področju svetovnega zdravja in učinkovitejši dostop držav v razvoju do novega znanja ter novih možnosti zdravljenja.

„Zdravje je pravica vseh, v Evropi in zunaj nje. Pa vendar vse preveč ljudi te pravice danes še vedno ne more uživati. Najbolj zaostajamo za razvojnimi cilji tisočletja na področju zdravja, ki se navezujejo na umrljivost otrok, umrljivost mater in virus HIV/AIDS. To za nas ne more biti sprejemljivo. Kot glavna partnerica držav v razvoju mora EU prevzeti vodilno vlogo pri reševanju izzivov na področju svetovnega zdravja. Moralna obveza EU je, da najrevnejšim državam na svetu omogoči boljši dostop do novega znanja in možnosti zdravljenja, od katerih so odvisna življenja, na primer z raziskovalnimi partnerstvi. Prav tako je to v našem interesu – nalezljive bolezni namreč ne poznajo mej. Današnji predlog je del naših priprav na vrh ZN o razvojnih ciljih tisočletja, ki bo potekal septembra. EU mora na tem vrhu govoriti z enim samim in verodostojnim glasom,“ so dejali evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs, evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli ter evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn.

Štiri glavna področja ukrepanja

V zadnjem desetletju je politika na področju zdravja pridobila pomembno mesto na mednarodnem prizorišču in zdravstvena pomoč se je štirikratno povečala na več kot 16 milijard evrov. Pridobili smo dobre izkušnje in gradimo lahko na konkretnih dosežkih. Vendar pa pomanjkanje napredka v najrevnejših državah pri razvojnih ciljih tisočletja v zvezi z zdravjem ter naraščajoči izzivi globalizacije zahtevajo odločno vizijo, glas in ukrepanje EU pri vprašanjih svetovnega zdravja. Komisija danes predlaga glavna področja ukrepanja za pravičen in univerzalen dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, pri čemer se opira na načelo solidarnosti Evropske unije. Komisija poudarja glavne izzive, s katerimi se mora spoprijeti EU: vodilna vloga, univerzalno zdravstveno varstvo, skladnost politike EU in znanje. Ta nov okvir politike bi moral biti odločilen pri spodbujanju pravice do zdravja in boljšem reševanju izzivov na področju svetovnega zdravja.

Predlogi za odziv EU na štiri izzive so:

  • krepitev svetovnega upravljanja na področju zdravja: EU mora zagovarjati enotno stališče znotraj agencij ZN in si prizadevati za zmanjšanje številčnosti projektov na področju zdravja;

  • napredek pri doseganju univerzalnega zdravstvenega varstva: EU mora zagotoviti, da razvojna pomoč podpira države v razvoju pri oblikovanju vzdržnih zdravstvenih sistemov. Spodbujati mora delitev nalog med vsemi akterji, tako javnimi kot zasebnimi, ter usmerjati znanje in sredstva v zdravstveni sektor. Komisija bo predlagala prednostni seznam držav, na katere naj bo osredotočena pomoč EU. Ta seznam bo vključeval predvsem tiste države, ki so najbolj oddaljene od ciljev novega tisočletja v zvezi z zdravjem;

  • večja skladnost med notranjo in zunanjo politiko EU glede zdravja: EU bo vodilni vpliv, ki ga ima v trgovini in razvoju, izkoristila za oblikovanje enotnega pristopa k vprašanju svetovnega zdravja, ki med drugim vključuje tudi vidike migracije, zanesljive preskrbe s hrano in podnebnih sprememb;

  • povečanje obsega znanja na področju svetovnega zdravja: EU mora poskrbeti, da bodo raziskave in inovacije omogočile dostopne in cenovno sprejemljive proizvode in storitve ter da bo pozornost namenjena vsem boleznim. Sedmi okvirni program za raziskave (7. OP) predvideva mednarodno sodelovanje za doseganje razvojnih ciljev tisočletja na področju zdravja, pa tudi obširne raziskave o boleznih, ki imajo lahko uničevalen učinek na države v razvoju. Tako je na primer EU v samo prvih treh letih izvajanja 7. OP (2007-2009) v raziskovalne projekte za nadziranje in zdravljenje virusa HIV/AIDS, malarije in tuberkuloze vložila več kakor 200 milijonov evrov.

O tem sporočilu bodo potekale razprave na zasedanju Sveta za zunanje zadeve 11. maja 2010. Junija bodo ministri za zdravstvo in razvoj, ki se bodo udeležili srečanja na visoki ravni na temo svetovnega zdravja, obravnavali možnosti za nadaljnje ukrepe.

Več o tem:

Sporočilo Komisije o vlogi EU na področju zdravja v svetu.

Skupaj s tem sporočilom so objavljeni 3 delovni dokumenti služb Komisije:: Prispevanje k univerzalnemu kritju kakovostnih zdravstvenih storitev prek razvojnega sodelovanja; Zdravje v svetu: spoprijemanje z izzivi globalizacije; Evropske raziskave in znanje za svetovno zdravje.

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Primeri projektov, ki jih financira EU:

Pobuda o reproduktivnem zdravju mladostnikov v AZIJI (RHIYA) – Šrilanka:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf

Celovit sistem zdravljenja in oskrbe obolelih z virusom HIV v Zimbabveju:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/zimbabwe_health_hiv_en.pdf

Cepljenje je najboljša zaščita za vašega otroka – Nigerija:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/nigeria_health_en.pdf

Izboljšanje zdravstvenih storitev za matere in otroke v Uzbekistanu:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/uzbekistan_health-care_en.pdf


Side Bar