Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/403

Bruxelles, 31 martie 2010

Sănătatea globală: Comisia invită UE să își intensifice acțiunile în domeniul sănătății

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat propuneri menite să consolideze rolul UE în domeniul sănătății globale. Obiectivul acestor propuneri este de a spori eficiența acțiunii Europei în acest domeniu pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să realizeze progrese în ceea ce privește atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) în materie de sănătate. Comisia propune patru căi de îmbunătățire a sănătății globale: instituirea unei guvernanțe globale mai democratice și mai coordonate; depunerea de eforturi colective în vederea promovării acoperirii universale prin regimurile de asigurări de sănătate și a accesului tuturor la serviciile de sănătate; asigurarea unei mai mari coerențe între politicile UE în materie de sănătate; asigurarea unei mai bune coordonări a cercetării UE în domeniul sănătății globale și asigurarea unui acces mai larg la noi cunoștințe și tratamente în țările în curs de dezvoltare.

Comisarul european pentru dezvoltare – Andris Piebalgs, comisarul european pentru sănătate și protecția consumatorului – John Dalli și comisarul european pentru cercetare, inovare și știință – Máire Geoghegan-Quinn au declarat: „Sănătatea este un drept al fiecăruia, atât în Europa, cât și în restul lumii. Este însă un drept de care prea mulți oameni nu pot încă să beneficieze. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului în materie de sănătate privind mortalitatea infantilă, privind mortalitatea maternă și privind HIV/SIDA sunt printre obiectivele în care se resimte cel mai mult necesitatea realizării de progrese. Această situație este inacceptabilă. În calitatea sa de partener principal al țărilor în curs de dezvoltare, UE are responsabilitatea de a juca un rol de prim-plan în formularea unui răspuns la provocările la adresa sănătății globale. Cooperarea cu țările cele mai sărace din lume de exemplu prin parteneriate în domeniul cercetării – pentru a îmbunătăți accesul acestora la noi cunoștințe și la tratamente care pot salva vieți constituie o obligație morală, însă este și în interesul nostru: bolile transmisibile, de exemplu, ignoră granițele. Propunerea de astăzi face parte din pregătirea pentru Summitul ONU privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului, în cadrul căruia UE ar trebui să aibă o poziție unitară și credibilă.”

Patru domenii de acțiune principale

În ultimul deceniu, politicii în domeniul sănătății i s-a acordat o atenție deosebită pe plan internațional, iar valoarea ajutoarelor pentru sănătate a crescut de patru ori, ajungând la peste 16 miliarde de euro. Pot fi evocate multe povești de succes și realizări concrete care pot sta la baza unor acțiuni viitoare în acest domeniu. Cu toate acestea, având în vedere lipsa progreselor în atingerea ODM în materie de sănătate în cele mai sărace țări ale lumii și provocările tot mai mari ale globalizării, este necesar ca UE să aibă o viziune mai clară, un rol mai important și o acțiune mai hotărâtă în domeniul sănătății globale. Comisia propune astăzi unele domenii de acțiune, bazate pe principiul UE al solidarității, în vederea unei acoperiri echitabile și universale a serviciilor de sănătate de calitate, prin regimurile de asigurări de sănătate. Comisia evidențiază principalele provocări cărora trebuie să le răspundă UE: asumarea unui rol de conducere, acoperirea universală prin regimurile de asigurări de sănătate, coerența politicilor UE și cunoașterea. Acest nou cadru de politică își propune să constituie un element decisiv în ceea ce privește promovarea dreptului la sănătate și o abordare mai eficientă a provocărilor în materie de sănătate globală.

UE propune următoarele răspunsuri la aceste patru provocări:

  • Consolidarea guvernanței globale în materie de sănătate: UE ar trebui să aibă o poziție unitară în cadrul agențiilor ONU și să depună eforturi în vederea reducerii numărului mare de proiecte din domeniul sănătății.

  • Realizarea de progrese spre o acoperire universală prin regimurile de asigurări de sănătate: UE ar trebui să se asigure că ajutorul pentru dezvoltare ajută țările în curs de dezvoltare să își construiască sisteme de sănătate viabile și ar trebui să promoveze diviziunea muncii între toți actorii, publici și privați, furnizând astfel sectorului sănătății cunoștințele și finanțarea de care are nevoie. Comisia va propune o listă de țări prioritare, incluzându-le în primul rând pe cele în care se resimte cel mai mult necesitatea realizării de progrese în vederea atingerii ODM în materie de sănătate, țări către care UE ar trebui să își concentreze ajutorul.

  • Asigurarea unei mai mari coerențe a politicilor UE interne și externe în ceea ce privește sănătatea globală: UE va face apel la rolul proeminent pe care îl are în materie de comerț și dezvoltare pentru a propune o abordare coerentă a sănătății globale, care să includă, de asemenea, chestiuni precum migrația, securitatea, securitatea alimentară și schimbările climatice.

  • Sporirea bazei de cunoștințe privind sănătatea globală: garantarea faptului că cercetarea și inovarea se concretizează în produse și servicii accesibile și convenabile ca preț și că nu este neglijată nicio boală. Al șaptelea Program-cadru al UE pentru cercetare (PC7) prevede cooperarea internațională în vederea atingerii ODM în materie de sănătate, precum și o cercetare aprofundată privind bolile care pot avea un efect devastator asupra țărilor în curs de dezvoltare. De exemplu, numai în primii trei ani ai PC7 (2007-2009), UE a investit peste 200 de milioane EUR în proiecte de cercetare privind ținerea sub control și tratarea unor boli precum HIV/SIDA, malaria și tuberculoza.

Această comunicare va fi discutată în data de 11 mai, în cadrul Consiliului Afaceri Externe. O reuniune la nivel înalt privind sănătatea globală, care va avea loc în luna iunie și la care vor fi prezenți miniștrii sănătății din UE, va analiza posibilitățile de acțiune viitoare în acest domeniu.

Informații suplimentare

Comunicarea Comisiei „Rolul UE în materie de sănătate globală”;

Comunicarea este publicată împreună cu 3 documente de lucru ale Comisiei: Contribuția la acoperirea universală a serviciilor de sănătate prin regimurile de asigurări de sănătate prin intermediul cooperării pentru dezvoltare; Sănătatea globală: formularea unui răspuns la provocările globalizării; Cercetarea europeană și transferul de cunoștințe în materie de sănătate globală.

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Exemple de proiecte finanțate de UE:

Inițiativa privind sănătatea reproductivă a tinerilor din Asia (RHIYA) – Sri Lanka

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf

Un pachet complet de tratament și îngrijire medicală pentru cazurile de HIV - Zimbabwe

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/zimbabwe_health_hiv_en.pdf

Vaccinarea este cea mai bună protecție pentru copilul dumneavoastră - Nigeria

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/nigeria_health_en.pdf

Îmbunătățirea serviciilor de sănătate destinate mamelor și copiilor - Uzbekistan

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/uzbekistan_health-care_en.pdf


Side Bar