Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/403

Brussel, 31 maart 2010

Gezondheid in de wereld: Commissie roept EU op om activiteit op te drijven

De Europese Commissie heeft vandaag voorstellen goedgekeurd die de rol van de EU op het vlak van wereldwijde gezondheid moeten versterken. De Europese bijdrage moet doeltreffender worden, zodat Europa de ontwikkelingslanden weer op koers kan helpen om de Millenniumdoelstellingen inzake gezondheid te bereiken. De Commissie stelt vier manieren van aanpak voor om de wereldgezondheid te verbeteren: een democratischer en beter gecoördineerd internationaal bestuur; een gezamenlijke inspanning om voor iedereen algemene dekking en toegang tot gezondheidsdiensten te verkrijgen; een samenhangender Europees gezondheidsbeleid; beter gecoördineerd EU-onderzoek naar wereldwijde gezondheid en een betere toegang voor ontwikkelingslanden tot nieuwe kennis en behandelingsmethoden.

"Iedereen heeft recht op gezondheid, zowel in Europa als daarbuiten. Nochtans genieten nog al te veel mensen dat recht niet. De Millenniumdoelstellingen voor gezondheid, kindersterfte, moedersterfte en hiv/aids zijn het meest achterop geraakt. Dat is onaanvaardbaar. Als belangrijkste partner van de ontwikkelingslanden moet de EU een vooraanstaande rol spelen in het aanpakken van wereldwijde gezondheidsproblemen. Het is de morele plicht van de EU om de armste landen een betere toegang te geven tot nieuwe kennis en levensreddende behandelingen, onder meer door onderzoekspartnerschappen. Het is bovendien een kwestie van eigenbelang: overdraagbare ziekten laten zich niet tegenhouden door grenzen. Het huidige voorstel maakt deel uit van de voorbereiding op de VN-top over de Millenniumdoelstellingen in september, waar de EU op een eenstemmige en geloofwaardige manier hoort te spreken," aldus Europees commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs, Europees commissaris voor Gezondheid en consumentenbescherming John Dalli en Europees commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap Máire Geoghegan-Quinn.

Vier belangrijke actieterreinen

De jongste tien jaar heeft het gezondheidsbeleid internationaal een vooraanstaande positie verworven en zijn de uitgaven voor gezondheidshulp verviervoudigd tot meer dan 16 miljard euro. Er zijn positieve verhalen en concrete successen waarop verder kan worden gebouwd. Anderzijds schiet het met de Millenniumdoelstellingen rond gezondheid in de armste landen niet op en zijn er de steeds grotere uitdagingen van de globalisering. De EU moet krachtig denken, spreken en handelen op het vlak van wereldwijde gezondheid. Gebaseerd op de EU-beginselen van solidariteit, stelt de Commissie actieterreinen voor die moeten leiden naar een rechtvaardige en algemene dekking door kwaliteitsvolle gezondheidszorg. De Commissie legt de nadruk op de belangrijkste uitdagingen voor de EU: leiderschap, algemene dekking, een samenhangend Europees beleid en kennis. Deze nieuwe beleidsstructuur moet een keerpunt worden in het bevorderen van het recht op gezondheid en het aanpakken van wereldwijde gezondheidsproblemen.

De voorstellen voor een Europees antwoord op die vier uitdagingen zijn:

  • Het wereldwijde bestuur inzake gezondheid versterken: de EU moet een eenduidig standpunt innemen binnen de VN-agentschappen en moet de veelheid aan gezondheidsprojecten proberen te verminderen.

  • Werken aan een algemene gezondheidsdekking: de EU moet ervoor instaan dat ontwikkelingssteun de ontwikkelingslanden helpt bij het uitbouwen van duurzame gezondheidssystemen. Ze moet de taakverdeling bevorderen tussen alle betrokkenen, publiek en privé, en kennis en middelen naar de gezondheidssector leiden. De Commissie stelt een lijst op met landen die voorrang krijgen bij het verlenen van EU-hulp, hoofdzakelijk landen die het verst achterop liggen bij de Millenniumdoelstellingen inzake gezondheid.

  • Een betere samenhang garanderen tussen het interne en externe EU-beleid inzake wereldwijde gezondheid: de EU zal haar leiderstaken op het vlak van handel en ontwikkeling verenigen om tot een samenhangende benadering van wereldwijde gezondheid te komen, inclusief kwesties als migratie, veiligheid, voedselzekerheid en klimaatverandering.

  • Kennis van wereldwijde gezondheid vergroten: de EU moet garanderen dat onderzoek en innovatie leiden tot toegankelijke en betaalbare producten en diensten, en dat geen ziekten veronachtzaamd worden. Het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek van de EU (FP7) omvat zowel internationale samenwerking om de Millenniumdoelstellingen rond gezondheid te bereiken als uitgebreid onderzoek naar ziekten die verwoestende gevolgen kunnen hebben in ontwikkelingslanden. Alleen al tijdens de eerste drie jaar van FP7 (2007-2009), bijvoorbeeld, heeft de EU meer dan 200 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoeksprojecten rond de controle en behandeling van hiv/aids, malaria en tuberculose.

Deze mededeling van de Commissie zal besproken worden op de Raad Buitenlandse Zaken van 11 mei. Tijdens een bijeenkomst op hoog niveau over wereldwijde gezondheid in juni zullen de Europese ministers van Gezondheid en Ontwikkeling verdere acties bespreken.

Meer informatie

Mededeling van de Commissie: 'The EU role in Global Health';

Samen met de mededeling werden drie werkdocumenten gepubliceerd: Contributing to universal coverage of health services through development cooperation; Global health: responding to the challenges of globalization; European research and knowledge for global health.

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Voorbeelden van projecten gefinancierd door de EU:

Reproductive Health Initiative for Youth in Asia (RHIYA) – Sri Lanka

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf

A comprehensive HIV treatment & care package in Zimbabwe

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/zimbabwe_health_hiv_en.pdf

Immunisation is your child's best body guard - Nigeria

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/nigeria_health_en.pdf

Improvement of mother and child care health services in Uzbekistan

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/uzbekistan_health-care_en.pdf


Side Bar