Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/403

Brüsszel, 2010. március 31.

Globális egészségügy: A Bizottság felkéri az Európai Uniót, hogy fokozza egészségügyi fellépéseit

A mai napon a Bizottság javaslatokat fogadott el az Unió globális egészségügyben való szerepvállalásának fokozása érdekében. A cél az európai hozzájárulás hatékonyságának javítása és a fejlődő országok segítése abban, hogy az egészségüggyel kapcsolatos millenniumi fejlesztési célok terén fennálló lemaradásaikat mielőbb ledolgozhassák. A Bizottság négy megközelítést terjeszt elő a globális egészségügy javítása érdekében: demokratikusabb és összehangoltabb globális irányítás kialakítása; közös erőfeszítések az egyetemes ellátás és a mindenki számára hozzáférhető egészségügyi szolgáltatások előmozdítására; az egészségüggyel kapcsolatos uniós szakpolitikák jobb összehangolása; a globális egészségüggyel kapcsolatos uniós kutatások összehangolásának javítása, valamint a fejlődő országok új ismeretekhez és kezelésekhez való hozzáférésének megkönnyítése.

Andris Piebalgs fejlesztési biztos, John Dalli, az egészségügyi és fogyasztóvédelmi politikáért felelős biztos, valamint Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos így nyilatkozott: „Az egészségügyi ellátás mindannyiunk joga, Európában és Európán kívül egyaránt. Még mindig túl sokan vannak azonban, akik e jogukat nem gyakorolhatják. Az egészségüggyel, a gyermekhalandósággal, az anyai halálozási aránnyal és a HIV/AIDS-szel kapcsolatos millenniumi fejlesztési célok azok közé tartoznak, ahol a legjelentősebb az elmaradás. Ez elfogadhatatlan. Az Európai Uniónak a fejlődő országok fő partnereként vezető szerepet kell vállalnia a világ egészségügyi kihívásainak megoldásában. Erkölcsi kötelességünk, hogy együttműködjünk a világ legszegényebb országaival – például kutatói partnerségek útján – az új ismeretekhez és az életmentő kezelésekhez való hozzáférés javítása érdekében. Ez egyben saját érdekünk is, hiszen például a fertőző betegségek terjedését nem állítják meg az országhatárok. A mai javaslat a millenniumi fejlesztési célokról szóló szeptemberi ENSZ-csúcstalálkozóra való felkészülésünk részét képezi, ahol az Uniónak egyhangúlag és hitelesen kell majd felszólalnia.”

Négy fő cselekvési terület

Az elmúlt évtizedben az egészségpolitika nemzetközileg kiemelt helyet vívott ki magának, és az egészségügyi célú támogatás a négyszeresére nőtt – immár meghaladja a 16 milliárd eurót. Beszámolhatunk sikertörténetekről, és konkrét eredmények állnak mögöttünk, amelyekre építkezni lehet. Ám tekintettel a legszegényebb országokban az egészségügyi millenniumi fejlesztési célok végrehajtását illetően tapasztalható megtorpanásra és a globalizáció növekvő kihívásaira, az Európai Uniónak határozott jövőképet és egységes véleményt kell kialakítania a globális egészségügyről, melyet hatékony fellépésekkel kell kísérni. A Bizottság a mai napon olyan cselekvési területeket javasol, amelyek a szolidaritás uniós elvén alapulnak és céljuk a méltányos és egyetemes, magas színvonalú egészségügyi ellátás megvalósítása. A Bizottság kiemeli az EU által megoldandó legfőbb kihívásokat: vezető szerep, egyetemes ellátás, az uniós szakpolitikák összehangolása és a tudásanyag terjesztése. Ez az új politikai keret a reményeink szerint fordulópontot jelent az egészségügyi ellátáshoz való jog előmozdításában, és a segítségével sikeresebben vehetjük fel a harcot a világ egészségügyi kihívásaival.

A Bizottság e négy kihívásra a következő uniós válaszokat javasolja:

  • A globális egészségügyi irányítás javítása: Az Európai Uniónak egységes álláspontot kell képviselnie az ENSZ szervezetein belül, és az egészségügyi projektek sokféleségének csökkentésén kell dolgoznia.

  • Előrelépés az egyetemes egészségügyi ellátás felé: Az EU-nak biztosítania kell, hogy a fejlesztési támogatás fenntartható egészségügyi rendszer kifejlesztéséhez segíti hozzá a fejlődő országokat, valamint ösztönöznie kell a munka megosztását az állami és a magánszférához tartozó összes olyan szereplő között, aki szaktudással és finanszírozással segítheti az egészségügyi ágazatot. A Bizottság javaslatot tesz majd az elsőbbséget élvező országok listájára, amelyen elsősorban azon országok kaphatnak helyet, amelyeket az egészségügyi millenniumi fejlesztési célok végrehajtásában mutatkozó jelentős lemaradásuk miatt az EU-nak különösen támogatnia kell.

  • Az EU globális egészségüggyel kapcsolatos belső és külső politikáinak jobb összehangolása: Az Európai Unió a kereskedelemben és a fejlesztésben betöltött vezető szerepét egyesítve összehangolt megközelítést igyekszik kialakítani a globális egészségügyről, ideértve a migráció, a biztonság, az élelmiszer-biztonság és az éghajlatváltozás kérdését is.

  • A globális egészségügyi szaktudás növelése: biztosítani kell, hogy a kutatás és az innováció révén hozzáférhető és megfizethető termékek és szolgáltatások jönnek létre, és egyetlen betegséget sem hanyagolunk el. Az EU hetedik kutatási keretprogramja (FP7) magában foglalja az egészségüggyel kapcsolatos millenniumi fejlesztési célok eléréséhez vezető nemzetközi együttműködést, valamint a fejlődő országokat sújtó betegségek kiterjedt kutatását. Az Európai Unió csak az FP7 első három évében (2007–2009) például több, mint 200 millió eurót fordított a HIV/AIDS, a malária és a tuberkulózis megfékezésére és kezelésére irányuló kutatási projektekre.

E közlemény a Külügyek Tanácsa május 11-i ülésén kerül megvitatásra. A június folyamán az EU egészségügyi és fejlesztési minisztereinek részvételével megrendezendő, a globális egészségügyről szóló magas szintű találkozón a közlemény tartalmát részletesebben is áttekintik majd.

További információk

Az EU globális egészségügyben betöltött szerepéről szóló bizottsági közlemény;

A Bizottság a közleménnyel együtt 3 belső munkadokumentumot is közzétesz: Hozzájárulás az egyetemes egészségügyi ellátáshoz a fejlesztési együttműködés által; Globális egészségügy: válasz a globalizáció kihívásaira; Az európai kutatás és szaktudás a globális egészségügy szolgálatában.

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Példák az EU által finanszírozott projektekre:

Ázsiai reproduktív egészségügyi kezdeményezés a fiatalok számára (RHIYA) – Srí Lanka

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf

Átfogó kezelési és gondozási csomag HIV-fertőzötteknek Zimbabwében

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/zimbabwe_health_hiv_en.pdf

Az immunizáció a kisgyermekek legmegbízhatóbb testőre – Nigéria

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/nigeria_health_en.pdf

Az anya- és gyermekgondozó egészségügyi szolgálatok fejlesztése Üzbegisztánban

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/uzbekistan_health-care_en.pdf


Side Bar