Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/403

V Bruselu dne 31. března 2010

Globální zdraví: Komise vyzývá EU k přípravě opatření v oblasti zdraví

Dnes přijala Evropská komise několik návrhů k posílení úlohy EU v oblasti globálního zdraví. Cílem je dosáhnout toho, aby Evropa účinněji pomáhala rozvojovým zemím při plnění rozvojových cílů tisíciletí v oblasti zdraví. Komise představuje čtyři přístupy ke zlepšení globálního zdraví: zavést demokratičtější a koordinovanější globální řízení, prosazovat kolektivní úsilí k podpoře univerzálního pokrytí a přístupu ke zdravotní péči pro všechny, zajistit lepší soudržnost politik EU týkajících se zdraví a zlepšit koordinaci výzkumu EU týkajícího se globálního zdraví a umožnit lepší přístup rozvojových zemí k novým poznatkům a terapiím.

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs, evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli a evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn uvedli: „Na zdraví mají právo všichni, občané Evropy i ostatní. Mnoho lidí však stále ještě nemůže tohoto práva využívat. Rozvojové cíle tisíciletí v oblasti zdraví, dětské úmrtnosti, úmrtnosti v důsledku porodu a HIV/AIDS patří mezi ty, k jejichž dosažení nás čeká ještě dlouhá cesta. S tím se nesmíme smířit. EU je hlavním partnerem rozvojových zemí, a musí proto sehrát vedoucí úlohu při řešení problémů spojených s globálním zdravím. Spolupracovat s nejchudšími zeměmi světa – například prostřednictvím výzkumného partnerství – na zlepšení přístupu k novým poznatkům a život zachraňujícím terapiím je nejen naší mravní povinností, ale je to i v našem vlastním zájmu: například přenosné nemoci se na hranicích nezastaví. Dnešní návrh je součástí naší přípravy na summit OSN o rozvojových cílech tisíciletí, který se bude konat letos v září a kde by měla EU vystoupit jednotně a důvěryhodně.“

Čtyři hlavní oblasti činností

V posledních deseti letech získala zdravotní politika v mezinárodním kontextu výsadní postavení a pomoc určená na oblast zdraví se zvýšila čtyřnásobně (činí více než 16 miliard EUR). Dosáhli jsme mnoha úspěchů, na nichž můžeme dále stavět. Nedostatečný pokrok při plnění rozvojových cílů tisíciletí v oblasti zdraví v nejchudších zemích a rostoucí úskalí globalizace však vyžadují, aby EU připravila jasnou vizi globálního zdraví a v tomto zájmu vystupovala a jednala. Komise dnes na základě zásady solidarity, na níž EU stojí, navrhuje oblasti, v nichž je třeba přijmout opatření v zájmu spravedlivého a univerzálního pokrytí kvalitních zdravotních služeb. Zdůrazňuje hlavní změny, jimiž se EU musí zabývat: vedoucí postavení, univerzální pokrytí, soudržnost politik EU a znalostí. Cílem tohoto nového politického rámce je změnit dosavadní přístup, více prosazovat právo na zdraví a lépe řešit problémy související s globálním zdravím.

Toto jsou návrhy, jak by měla EU reagovat na čtyři konkrétní problémy:

  • Posílit globální řízení v oblasti zdraví: EU by měla v rámci agentur OSN zaujmout jednotný postoj a snažit se zredukovat množství překrývajících se zdravotních projektů.

  • Pokrok směrem k univerzálnímu pokrytí zdravotní péče: EU by měla zajistit, aby rozvojová pomoc pomáhala rozvojovým zemím vybudovat udržitelné zdravotní systémy, a měla by podporovat rozdělení práce mezi všechny veřejné i soukromé aktéry, kteří do zdravotnictví vkládají své znalosti a finanční prostředky. Komise navrhne seznam prioritních zemí, zejména těch, které mají k dosažení rozvojových cílů tisíciletí v oblasti zdraví nejdál, na něž by měla EU soustředit svou pomoc.

  • Zajistit lepší soudržnost vnitřních a vnějších politik EU týkajících se globálního zdraví: EU sloučí svou vedoucí úlohu v obchodní a rozvojové sféře a zaujme jednotný přístup ke globálnímu zdraví, přičemž se zaměří rovněž na problematické aspekty, jako je migrace, bezpečnost, zajišťování potravin a klimatická změna.

  • Zvýšit povědomí o globálním zdraví: zajistit, aby výzkum a inovace vytvářely dostupné produkty a služby a aby se nezanedbávaly žádné nemoci. Sedmý rámcový program EU pro výzkum (RP7) zahrnuje mezinárodní spolupráci v zájmu dosažení rozvojových cílů tisíciletí v oblasti zdraví a také rozsáhlý výzkum nemocí, které mohou rozvojové země pustošit. Například pouze v průběhu prvních tří let RP7 (2007–2009) investovala EU více než 200 milionů EUR do výzkumných projektů na kontrolu a léčbu HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy.

O tomto sdělení se bude 11. května diskutovat na zasedání Rady pro zahraniční věci. V červnu se pak následnými kroky budou zabývat evropští ministři zdravotnictví a ministři pro rozvoj na schůzce na vysoké úrovni týkající se globálního zdraví.

Další informace

Sdělení Komise o úloze EU, pokud jde o celosvětového zdraví.

Společně se sdělením jsou zveřejněny tři pracovní dokumenty útvarů Komise: Přínos k univerzálnímu pokrytí zdravotních služeb prostřednictvím rozvojové spolupráce; Globální zdraví: reagovat na výzvy globalizace; Evropský výzkum globálního zdraví a poznatky o něm.

http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm

Příklady projektů financovaných Evropskou unií:

Iniciativa reprodukčního zdraví určená mládeži v Asii - Srí Lanka

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf

Komplexní balíček léčby a péče o pacienty s HIV v Zimbabwe

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/zimbabwe_health_hiv_en.pdf

Imunizace je nejlepší ochranou vašeho dítěte - Nigérie

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/nigeria_health_en.pdf

Lepší zdravotní péče o matku a dítě v Uzbekistánu

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/uzbekistan_health-care_en.pdf


Side Bar