Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/402

Bruxelles, 31 martie 2010

Comisia adoptă prioritățile sale strategice pentru 2010

Comisia Europeană a adoptat astăzi programul său de lucru pentru anul 2010. Acesta reflectă hotărârea Comisiei de a sprijini Europa în vederea ieșirii din criza economică și de a elabora politici care să aducă beneficii directe cetățenilor. Comisia a aprobat o listă de 34 priorități strategice care vor fi puse în aplicare înainte de sfârșitul anului. De asemenea, a aprobat alte 280 propuneri majore care să fie analizate pe parcursul anului 2010 și ulterior. Programul de lucru al Comisiei stabilește cadrul angajamentelor politice majore pe care Comisia și le va asuma în următorii ani.

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Noua Comisie și-a început mandatul acum șase săptămâni. Am ajuns la un acord cu privire la prioritățile noastre și am stabilit o listă indicativă de inițiative pentru următorii ani. Este momentul să acționăm. Menținerea situației actuale nu este o opțiune. Programul de lucru adoptat astăzi are ca scop obținerea unor rezultate ambițioase dar, în același timp, realiste. Sper că statele membre și celelalte instituții ale UE vor avea ambiții pe măsură”.

Noua Comisie își va concentra activitatea pe patru mari domenii de acțiune:

  • combaterea crizei și susținerea economiei sociale de piață a Europei (exemplele includ consolidarea supravegherii fiscale, propuneri pentru îmbunătățirea piețelor financiare, cele cinci inițiative-pilot din cadrul strategiei „Europa 2020” și abordarea blocajelor și disfuncțiilor la nivel european);

  • elaborarea unei agende pentru cetățeni care pune oamenii în centrul acțiunii europene (exemplele includ Planul de acțiune de la Stockholm, drepturile procedurale pentru cetățeni, executarea hotărârilor în materie civilă și penală, revizuirea directivei privind timpul de lucru, o carte verde privind viitorul pensiilor, o nouă strategie privind biodiversitatea și capacitatea de reacție a UE în cazul unor catastrofe);

  • dezvoltarea unei agende externe ambițioase și coerente cu o dimensiune globală (exemplele includ instituirea Serviciului european pentru acțiune externă, o strategie privind schimburile comerciale în Europa anului 2020, direcționarea procesului de extindere, un plan de acțiune în perioada premergătoare summitului privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului, care va avea loc în 2015, și continuarea consolidării relațiilor bilaterale de importanță majoră);

  • modernizarea instrumentelor și a modalităților de lucru ale UE (exemplele includ o concentrare mai puternică asupra reglementării inteligente și adaptarea cadrului financiar al UE pentru a răspunde priorităților de politică prin intermediul revizuirii bugetului).

Acest prim program de lucru pune accentul pe elaborarea inițiativelor strategice în 2010. De asemenea, programul subliniază unele dintre inițiativele avute în vedere pentru următorii ani, combinând, prin urmare, previzibilitatea pentru Parlamentul European și Consiliu - precum și pentru părțile interesate - cu flexibilitatea necesară pentru a se adapta circumstanțelor aflate în schimbare.

Aceste inițiative sunt concepute atât pentru a răspunde provocărilor imediate și a produce rezultate rapide, cât și pentru a modela viitorul Europei în beneficiul pe termen lung al cetățenilor săi. Prin promovarea inițiativelor menționate, Comisia va stabili o direcție pe care UE să o urmeze în următorul deceniu, astfel cum este subliniat în cadrul strategiei „Europa 2020” și al activităților în desfășurare pentru pregătirea viitorului buget al UE.

Context

Programul de lucru al Comisiei se bazează pe orientările politice prezentate de președintele Barroso în septembrie 2009.

Primul program de lucru al noii Comisii prezintă ambițiile și angajamentele acesteia pentru anul 2010 și anii următori. El abordează probleme de interes imediat și stabilește direcția pe care o vor urma politicile pentru a răspunde provocărilor viitoare, pregătind terenul pentru acțiunile întreprinse pe durata mandatului.

Programul de lucru al Comisiei are mai multe caracteristici noi care îl diferențiază de cele anterioare. Este multianual, ceea ce va îmbunătăți previzibilitatea acțiunilor Comisiei și va facilita cooperarea cu celelalte instituții. Programului de lucru prezintă, de asemenea, o mai mare flexibilitate. În vederea facilitării dialogului și a asigurării previzibilității și transparenței, următoarele documente sunt anexate la prezentul program de lucru:

  • o listă de 34 inițiative strategice pe care Comisia se angajează să le prezinte în 2010 (anexa I);

  • propuneri majore care să fie analizate pe parcursul anului 2010 și ulterior, care reprezintă perspective provizorii pentru restul mandatului (anexa II);

  • o listă cu propuneri de simplificare și retrageri (anexele III și IV).

Comisia își va revizui programul de lucru în fiecare an, stabilind noi inițiative strategice anuale și adaptând programul multianual, după caz, în funcție de noile circumstanțe, inclusiv rezultatele activității de pregătire și revizuirea punerii în aplicare.

Comisia va colabora strâns cu Parlamentul European și cu Consiliului, precum și cu părțile interesate, pentru a asigura o largă adeziune privind abordarea generală și inițiativele individuale. Prezenta Comisie ar dori ca programul său de lucru să constituie o piatră de temelie pentru programarea interinstituțională comună propusă în temeiul articolului 17 alineatul (1) din Tratatul de la Lisabona.

Programul de lucru este disponibil la

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm


Side Bar