Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/402

Brüsszel, 2010. március 31.

A Bizottság elfogadta a 2010-re szóló stratégiai prioritásokat

Az Európai Bizottság ma fogadta el 2010. évi munkaprogramját. A munkaprogramból kitűnik, hogy a Bizottság eltökélt szándéka, hogy kivezesse Európát a gazdasági válságból, és az uniós polgárok számára közvetlen haszonnal járó szakpolitikai döntéseket hozzon. A Bizottság 34 stratégiai prioritás ez évben történő megvalósítását határozta el. További 280 megfontolásra váró fontos javaslatot is rögzített 2010-re és azon túlra. A Bizottság munkaprogramja felvázolja az elkövetkező évek fő politikai kötelezettségvállalásait.

José Manuel Barroso bizottsági elnök a következőket nyilatkozta: „Hat hete hivatalba lépett az új Bizottság. Mostanra megállapodtunk az elkövetkező évek prioritásairól, és összeállítottuk az előttünk álló években megvalósítandó kezdeményezések indikatív listáját. Itt az ideje tehát a cselekvésnek, új utakat kell azonban keresnünk. A ma elfogadott munkaprogram nagyratörő, de megvalósítható és eredményközpontú ütemtervet tartalmaz. Remélem, hogy a tagállamok és a többi uniós intézmény hasonlóan ambiciózusnak bizonyul.

Az új Bizottság négy területre koncentrál majd:

  • A válság kezelése és Európa szociális piacgazdaságának fenntartása (pl. megerősített költségvetési felügyelet, a pénzügyi piacok helyreállítására tett javaslatok, az Európa 2020 stratégia öt kiemelt kezdeményezése, az európai szűk keresztmetszetek és hiányzó kapcsolatok megszüntetése).

  • Polgárközpontú program kialakítása, amely az európai intézkedések középpontjába az embereket állítja (pl. stockholmi cselekvési terv, a polgárok eljárási jogai, a polgári és büntetőügyekben hozott ítéletek végrehajtása, a munkaidő-irányelv felülvizsgálata, a nyugdíjak jövőjéről szóló zöld könyv, az új biodiverzitási stratégia és az uniós katasztrófareagálási képesség).

  • Ambiciózus, koherens és globális külpolitikai ütemterv kialakítása (pl. Európai Külügyi Szolgálat létrehozása, az Európa 2020-on belüli kereskedelmi stratégia, a bővítési folyamat irányítása, a millenniumi fejlesztési célokkal kapcsolatban 2015-ben megrendezendő csúcstalálkozót megelőző időszakra szóló cselekvési terv, a kulcsfontosságú bilaterális kapcsolatok kialakításának folytatása).

  • Az uniós eszközök és munkamódszerek modernizálása (pl. az intelligens szabályozás középpontba helyezése, a költségvetés felülvizsgálata révén az uniós pénzügyi keret politikai prioritásokhoz való igazítása).

Az új Bizottság első munkaprogramjának középpontjában a 2010-re szóló stratégiai kezdeményezések végrehajtása áll. Nem kimerítő jelleggel felsorolja az elkövetkező évekre szóló, megfontolásra váró kezdeményezéseket is, ezáltal növeli a kiszámíthatóságot az Európai Parlament és a Tanács, valamint az érdekelt felek számára, illetve fokozza a változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz szükséges rugalmasságot. A szóban forgó kezdeményezéseket úgy alakították ki, hogy segítségükkel megoldják az azonnali kihívásokat és gyors eredményeket érjenek el, valamint az uniós polgárok számára hosszú távon haszonnal járó európai jövőt alakítsanak ki.

A kezdeményezések megvalósítása során a Bizottság – az Európa 2020 stratégiában megjelölttel összhangban és a jövőbeli uniós költségvetés megalkotásával kapcsolatos munka alapján – kijelöli az EU következő évtizedbeli haladásának irányát.

Előzmények

A Bizottság munkaprogramja a Barroso elnök által 2009 szeptemberében előterjesztett politikai iránymutatásokra épül.

Az új Bizottság első munkaprogramja a 2010-re és azon túlra vonatkozó törekvéseket és kötelezettségvállalásokat tartalmazza. A munkaprogram kitér az azonnali cselekvést igénylő kérdésekre, és az előttünk álló kihívások megoldását helyezi a politika középpontjába, előkészítve ezáltal a mandátum alatt végzendő munkát.

A Bizottság munkaprogramja számos pontban különbözik a korábbi munkaprogramoktól. Többéves jellege kiszámíthatóbbá teszi a Bizottság munkáját, és megkönnyíti a többi intézménnyel való együttműködést. A rugalmasságra is nagyobb hangsúly helyeződik. A párbeszéd elősegítése, a kiszámíthatóság növelése és az átláthatóság biztosítása érdekében a munkaprogram a következő mellékleteket tartalmazza:

  • A Bizottság által 2010-ben kötelezően végrehajtandó 34 stratégiai kezdeményezés felsorolása (I. melléklet).

  • A 2010 folyamán és azután végrehajtandó, megfontolásra váró fontos javaslatok, amelyek a mandátum fennmaradó részére szólnak (II. melléklet).

  • Egyszerűsítési javaslatok és visszavonandó javaslatok listája (III. és IV. melléklet).

A Bizottság minden évben felülvizsgálja munkaprogramját, új éves stratégiai kezdeményezéseket határoz meg, valamint adott esetben, új körülményekre – az előkészítő munka eredményei, a végrehajtás felülvizsgálata – való tekintettel módosítja a többéves irányvonalat.

A Bizottság szorosan együttműködik az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és az érdekelt felekkel, biztosítva ezáltal, hogy az átfogó megközelítéseket és az egyedi kezdeményezéseket egyaránt szem előtt tartsák. A Bizottság szeretné, ha munkaprogramja a Lisszaboni Szerződés 17. cikkének (1) bekezdésében javasolt intézményközi tervezés kiindulópontjává válna.

A munkaprogram a http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm címen érhető el.


Side Bar