Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/397

Bruselj, 31. marca 2010

Z evropsko državljansko pobudo do novih možnosti vplivanja na politiko EU

Evropska komisija je danes predstavila podroben predlog o evropski državljanski pobudi, s katero bodo imeli državljani Unije prvič doslej možnost neposredno predlagati novo zakonodajo EU. Ta novost iz Lizbonske pogodbe bo najmanj milijonu prebivalcev iz vsaj tretjine držav članic Evropske unije omogočila, da Komisijo pozovejo k pripravi zakonodajnih predlogov na področjih, za katera je pristojna. Predlog določa, koliko podpisov mora biti zbranih iz posamezne države, in vsebuje priporočilo, naj Komisija prouči dopustnost pobude po 300 000 podpisih, zbranih v treh državah članicah. V skladu s predlogom je rok za zbiranje podpisov izjav o podpori pobude eno leto, Komisija pa mora v štirih mesecih pobudo proučiti in se odločiti, kako bo ukrepala. Komisija upa, da bosta Svet EU in Evropski parlament dosegla dokončen dogovor o evropski državljanski pobudi še pred koncem leta, tako da bi bile prve pobude lahko predlagane že leta 2011.

„Zelo sem navdušen nad državljansko pobudo, ki bo v EU uvedla popolnoma novo obliko participativne demokracije," je dejal Maroš Šefčovič, podpredsednik Komisije in evropski komisar za medinstitucionalne odnose in administrativne zadeve. „To je resnično korak naprej v demokratičnemu življenju Unije in je konkreten primer približevanja Evrope njenim državljanom. Pobude bi morale spodbuditi živahno razpravo glede dogajanja v Bruslju. Komisija bo morala resno obravnavati zahteve, izražene v obliki državljanskih pobud,“ je še dodal.

Podpredsednica in evropska komisarka za državljanstvo Viviane Reding je dejala: „Državljanska pobuda je zelo pomembno orodje, s katerim bodo državljani lahko izrazili svoje mnenje. Vesela sem, da bomo dobili instrument, ki bo pokazal, da EU resnično zanimajo težave njenih državljanov. Istočasno imamo varovala, s katerimi se bo zagotovilo, da vsaka predlagana pobuda spoštuje naše vrednote in je skladna z našimi temeljnimi pravicami.“

Kakšni bodo postopki za vložitev državljanske pobude?

Pobudo mora podpreti najmanj milijon prebivalcev iz vsaj tretjine držav članic. Najmanjše število podpisov iz vsake države članice se izračuna tako, da se število njenih poslancev v Evropskem parlamentu pomnoži s 750. Najnižja starost podpisnikov je starost, pri kateri lahko državljani volijo na volitvah v Evropski parlament. Predlagane pobude morajo biti prijavljene v spletnem registru Komisije, prijava pa se lahko zavrne, če je pobuda očitno v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU. Glede načina zbiranja izjav o podpori pobude ni omejitev, vendar bodo morali nacionalni organi v treh mesecih preveriti, ali spletni sistemi zbiranja izpolnjujejo nekatere varnostne in tehnične zahteve. Organizatorji bodo morali potrebne podpise zbrati v enem letu.

Kako bo Komisija obravnavala pobudo?

Ko bo zbranih 300 000 podpisov iz treh držav članic, bo moral organizator zaprositi Komisijo, naj preveri dopustnost pobude. Ta bo imela na voljo dva meseca, da odloči, ali se pobuda nanaša na področje, za katerega je pristojna in na katerem je mogoče sprejeti zakonodajo EU. To preverjanje dopustnosti ne bo vplivalo na odločitev Komisije o vsebini pobude. Če bo pobuda ocenjena kot dopustna in bodo preverjeni vsi podpisi, bo imela Komisija na voljo štiri mesece za proučitev same pobude. V tem času se bo morala odločiti, ali bo pripravila zakonodajni predlog, dodatno proučila vprašanje na podlagi študije ali pa ne bo nadalje ukrepala. Nato bo morala razloge za svojo odločitev pojasniti v sporočilu, ki bo dostopno javnosti.

Varovala

S predlogom naj bi se zagotovilo, da je uporaba državljanske pobude preprosta, uporabniku prijazna in vsakomur dostopna, prav tako pa nacionalnim organom ne bi smela nalagati nepotrebnih administrativnih bremen. Ta nova pridobitev demokratičnega procesa mora biti verodostojna, zagotavljati mora varstvo osebnih podatkov in ne sme dopuščati zlorabe ali goljufije. Čeprav državljanska pobuda ne vpliva na pravico Komisije do zakonodajne pobude, bo Komisijo obvezala, da resno obravnava prošnje, ki jih bodo v okviru pobud izrazili državljani.

Glede na pomen državljanske pobude in zapletenost nekaterih njenih vidikov je Komisija s sprejetjem zelene knjige 11. novembra 2009 začela širše javno posvetovanje. Prejetih je bilo 330 odzivov, ki so bili upoštevani pri pripravi predloga. Komisija je februarja organizirala javno razpravo, pri pripravi predloga pa je upoštevala tudi resolucijo Evropskega parlamenta o tem vprašanju.

Za dodatne informacije glej MEMO/10/116.


Side Bar