Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/397

Brüsszel, 2010. március 31.

Európai polgári kezdeményezés: a polgárok új lehetőséget kapnak az uniós politika befolyásolására

Az európai polgári kezdeményezésről szóló, az Európai Bizottság által ma előterjesztett részletes javaslat első alkalommal teszi lehetővé az uniós polgárok számára, hogy közvetlenül kezdeményezzék uniós jogszabályok megalkotását. Az európai polgári kezdeményezés a Lisszaboni Szerződés újításaként módot ad arra, hogy legalább egymillió polgár, akik egyben a tagállamok legalább egyharmadának állampolgárai, kezdeményezze, hogy az Európai Bizottság a jogkörébe tartozó területeken jogalkotási javaslatokat terjesszen elő. A javaslat rögzíti az országonként szükséges aláírások számát, valamint előirányozza, hogy a Bizottság három tagállamban 300 000 aláírás összegyűjtését követően vizsgálja meg a kezdeményezés elfogadhatóságát. A javaslat az aláírások összegyűjtésére egyéves időkorlátot ír elő, továbbá négy hónapot biztosít a Bizottságnak a kezdeményezés vizsgálatára és a további eljárás megállapítására. A Bizottság reményét fejezi ki, hogy a Tanács és a Parlament az év vége előtt végleges megállapodásra jut az európai polgári kezdeményezés ügyében, lehetővé téve ezzel, hogy az első kezdeményezéseket már 2011-ben előterjeszthessék.

„Lelkesedéssel tölt el az európai polgári kezdeményezés, hiszen a részvételi demokrácia teljesen új formáját vezeti be az Európai Unióban” – nyilatkozta Maroš Šefčovič, a Bizottság intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős alelnöke. „Nyilvánvaló előrelépés ez az uniós demokrácia életében. Kézzelfogható példája annak, hogy közelebb hozzuk az Uniót polgáraihoz. A kezdeményezések emellett elősegítik majd, hogy élénk vita alakuljon ki mindarról, ami Brüsszelben történik. A Bizottságnak komoly megfontolás tárgyává kell tennie a polgári kezdeményezésben felvetett kérdéseket.”

Viviane Reding alelnök és uniós polgárságért felelős biztos elmondta: „A polgári kezdeményezés nagyon lényeges elem a polgárok véleményének kifejezésre juttatásában. Örvendetes egy olyan eszköz létrehozása, amely tanúbizonyságot tesz arról, hogy az EU komolyan odafigyel polgárainak aggályaira. Védintézkedések biztosítják majd, hogy a javasolt kezdeményezések tiszteletben tartsák értékeinket, és összhangban álljanak az alapvető jogokkal.”

Milyen formát ölt majd az európai polgári kezdeményezés?

A kezdeményezéseket legalább egymillió olyan polgárnak kell támogatnia, akik a tagállamok legalább egyharmadának állampolgárai egyben. A minimálisan összegyűjtendő aláírások számát e tagállamok mindegyikében az adott ország európai parlamenti képviselőinek számát 750-nel megszorozva határozzák meg. Az aláírókra vonatkozó életkori minimumkorlát az európai parlamenti választásokon való részvételi jogosultság korhatárához kötődik. A javasolt kezdeményezések a Bizottság által rendelkezésre bocsátott online nyilvántartásban kerülnek bejegyzésre. Amennyiben a kezdeményezés nyilvánvalóan ellentétes az Európai Unió alapvető értékeivel, a nyilvántartásba vétel elutasítható. A támogatási nyilatkozatok összegyűjtésének módját illetően nincsenek korlátozások, a nemzeti hatóságoknak azonban három hónapon belül ellenőrizniük kell, hogy az online gyűjtési rendszerek megfelelnek-e bizonyos technikai és biztonsági követelményeknek. A szükséges aláírások összegyűjtéséhez a szervezőknek egy év áll rendelkezésükre.

Hogyan kezeli a Bizottság a kezdeményezéseket?

A szervező, amint három tagállamban összegyűjtött 300 000 aláírást, felkéri a Bizottságot a kezdeményezés elfogadhatóságának vizsgálatára. A Bizottság két hónappal rendelkezik annak eldöntéséhez, hogy a kezdeményezés a hatáskörébe tartozik-e, és hogy azon a területen van-e lehetőség jogi szabályozásra. Az elfogadhatósági vizsgálat a kezdeményezés tartalmát illetően nem minősül előzetes bizottsági döntésnek. A Bizottságnak, miután a kezdeményezést elfogadhatónak ítélte, és az aláírásokat ellenőrizték, négy hónapja van arra, hogy megvizsgálja a kezdeményezést. Csak ezt követően dönti el, hogy jogalkotási javaslatot tesz, nyomon követi a kérdést (pl. tanulmány révén), vagy nem tesz további lépéseket. Bármilyen döntés szülessen, a Bizottság nyilvános dokumentumban fejti ki indokolását.

Védintézkedések

A javaslat biztosítani kívánja, hogy a polgári kezdeményezés elindításának eljárásai egyszerűek, felhasználóbarátok és mindenki számára hozzáférhetőek legyenek, szem előtt tartva, hogy nem róhatnak túlságosan nagy terheket a nemzeti hatóságokra. Fontos az is, hogy a demokratikus folyamat ezen új eleme hiteles legyen, teljes adatvédelmet biztosítson és kizárja a csalás vagy a visszaélés lehetőségét. Bár a polgári kezdeményezés nem befolyásolja a Bizottság kezdeményezési jogkörét, a Bizottságnak kötelessége, hogy komoly megfontolás tárgyává tegye a polgárok által felvetett kérdéseket.

Tekintettel a polgári kezdeményezés jelentőségére és egyes kérdések összetett mivoltára, a Bizottság 2009. november 11-én zöld könyvet fogadott el, és ezzel széles körű nyilvános konzultációt kezdeményezett a kérdésről. A konzultáció során 330 válasz érkezett, amelyeket a Bizottság szem előtt tartott a javaslat kidolgozása során. A Bizottság februárban nyilvános meghallgatást tartott, és figyelembe vette az Európai Parlament e témában megfogalmazott állásfoglalását.

További információ: lásd MEMO/10/116.


Side Bar