Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/396

Bruxelles, 31 martie 2010

Un nou raport al Comisiei prezintă prima evaluare a dezvoltării politicii de coeziune europene

Conform unui raport adoptat astăzi, privind programele de coeziune pentru perioada 2007-2013, în ultimii trei ani s-au alocat 93 de miliarde EUR sau 27 % din finanțarea UE pentru proiecte de investiții în locuri de muncă și creștere economică în Europa. Prezentat de comisarii Johannes Hahn (Politica regională) și László Andor (Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune), raportul evaluează, pentru prima dată, rata progreselor înregistrate de fiecare țară în îndeplinirea obiectivelor UE aprobate. Raportul arată cât de bine și-au aliniat statele membre programele la obiectivele UE de creare de locuri de muncă și de creștere economică și contribuie la o dezbatere deschisă privind realizările și problemele programelor politicii de coeziune. În continuare, raportul cere statelor membre să îmbunătățească punerea în aplicare a programelor, să utilizeze în mod optim banii acordați prin politica de coeziune, de exemplu în sectorul căilor ferate, pentru proiecte-cheie în sectoarele energiei și mediului, precum și în domeniul incluziunii sociale.

Johannes Hahn, comisarul pentru politica regională, a declarat: „Acest raport reprezintă o noutate pentru politica de coeziune. El dă o formă practică ambiției noastre de a stabili un sistem robust de realizare a investițiilor din fonduri structurale pe parcursul perioadei de programare. Criza economică mondială influențează, desigur, punerea în aplicare. Cu toate acestea, situația globală este pozitivă. Se vede că politica de succesiune are succes în investițiile în regiuni. Realizarea strategiilor aprobate se desfășoară într-un ritm bun, cu progrese deosebit de încurajatoare în sectoare-cheie cum ar fi cercetarea și dezvoltarea, precum și inovarea. Statele membre trebuie să meargă mai departe și să îmbunătățească punerea în aplicare a programelor.”

László Andor, comisar pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a declarat: „Formarea și îmbunătățirea competențelor oferite de Fondul Social European celor care caută un loc de muncă progresează și dau roade. Dar se poate face mai mult pentru ajutorarea celor mai greu loviți de declinul economic. Statele membre trebuie să mărească ritmul investițiilor, în special în domeniul incluziunii sociale și în dezvoltarea de capacități instituționale pentru a putea derula programe în mod eficient”. El a adăugat: Criza a demonstrat relevanța și valoarea Fondului Social European, dovedită de faptul că măsurile cel mai intens folosite au fost politicile active ale pieței forței de muncă pentru a-i aduce pe oameni în câmpul muncii.”.

Milioane de europeni și sute de mii de întreprinderi beneficiază de pe urma programelor politicii de coeziune. Pe baza rapoartelor naționale din cele 27 de state membre, raportul Comisiei subliniază mesaje importante și oportune privind potențialul fondurilor structurale de a accelera ieșirea din criza economică. Raportul folosește drept instrument de monitorizare, identificând domeniile de investiții în care trebuie să se ia măsuri de accelerare a selecției și executării proiectelor cofinanțate în cadrul perioadei de programare 2007-2013.

Cea mai mare parte a resurselor politicii de coeziune (aproximativ 230 de miliarde EUR) au fost identificate pentru investiții în domenii-cheie ale agendei pentru creștere economică și locuri de muncă. Deși sugerează că s-au înregistrat progrese pozitive în domenii importante precum cercetarea și dezvoltarea (R&D), inovarea, învățarea de-a lungul vieții și politicile active ale pieței forței de muncă, raportul indică și faptul că mai sunt multe de făcut pentru accelerarea punerii în aplicare a proiectelor în sectorul feroviar, în investiții-cheie din sectorul energetic și de mediu, în economia digitală și în sprijinul incluziunii sociale. Comisia cere statelor membre să se concentreze asupra acestor domenii prioritare aplicând, dacă este cazul, planuri de acțiune pentru recuperarea întârzierilor.

Cu toate că peisajul social-economic s-a deteriorat rapid în perioada 2007-2009, raportul indică un angajament puternic față de punerea în aplicare a obiectivelor programelor stabilite inițial. În medie, la nivel UE, peste 27 % din fondurile pentru perioada 2007-2013 s-au alocat deja pentru proiecte specifice - cu un total al investițiilor de peste 93 de miliarde EUR (a se vedea MEMO/10/115 pentru ratele de selecție a proiectelor pentru fiecare stat membru).

Raportul conține, de asemenea, o selecție indicativă de 40 de exemple de proiecte (a se vedea MEMO/10/115) pentru a arăta gama largă de priorități de investiții. Se stabilește o legătură clară între punerea în aplicare a programelor și realizarea obiectivelor Europa 2020 de îmbunătățire a performanței în ceea ce privește inovarea și de creare a unei economii mai inteligente, mai ecologice, mai incluzive social.

Cu toate acestea, criza economică mondială influențează, desigur, punerea în aplicare a programelor. Numeroase rapoarte naționale prezintă aceasta ca pe un factor major care complică realizarea proiectelor. Drept răspuns, s-au făcut mai multe schimbări pentru ca programele să răspundă mai bine provocărilor lansate de criză (IP/09/1175). Numeroase state membre au optat, de asemenea, pentru folosirea flexibilității în programele lor, pentru a reechilibra, la nevoie, prioritățile, răspunzând unor noi necesități ale întreprinderilor, precum și ale șomerilor pe termen lung și ale celor recenți. Drept rezultat, fluxul resurselor din politica de coeziune a rămas în general constant, având în vedere că statele membre folosesc stabilitatea resurselor UE pentru a menține și pentru a planifica investiții-cheie, chiar în timpul crizei economice.

Notă pentru editori

Prin cele trei fonduri ale sale - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) și Fondul de coeziune, UE va investi, în perioada 2007-2013, 347 de miliarde EUR în cele 27 de state membre. Aceasta reprezintă 35 % din totalul bugetului UE pentru aceeași perioadă (975 de miliarde EUR).

Informații suplimentare privind raportarea strategică și linkuri către cele 27 de rapoarte strategice naționale:

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/index_en.htm

Informații suplimentare privind politica de coeziune europeană:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm (Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de coeziune)

http://ec.europa.eu/esf (Fondul Social European)

Materiale audiovizuale privind proiecte și persoane sprijinite prin Fondul Social European

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm


Side Bar