Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/396

Brüsszel, 2010. március 31.

A Bizottság új jelentésben mutatja be az európai kohéziós politika kibontakozását

Az elmúlt három évben 93 milliárd eurót, vagyis az EU-finanszírozás 27%-át ítélték oda különféle foglalkoztatást és növekedést serkentő projektek keretében, áll az EU 2007–2013-as kohéziós programjairól ma elfogadott jelentésben. A Johannes Hahn és Andor László biztosok által bemutatott jelentés első ízben értékeli, milyen haladást értek el az egyes országok a közösen elfogadott EU-célkitűzések teljesítésében. Bemutatja, hogy a tagállamok mennyiben igazították programjaikat az EU munkahely-teremtési és növekedési céljaihoz, illetve hozzájárul a kohéziós politikai programok eredményeiről és kihívásairól szóló nyílt vitához. Ezenkívül a jelentés felhívja a tagállamokat, hogy a kohéziós pénzek optimális felhasználásával javítsanak a programok megvalósításán, például a vasúti ágazatban, a kulcsfontosságú környezeti és energiaprojekteknél és a társadalmi összetartozás területén.

Johannes Hahn, a regionális politikáért felelős biztos a következőket mondta: „Ez a jelentés újdonság a kohéziós politikában: annak a törekvésünknek a megvalósulása, hogy a programozási időszak során a strukturális beruházások megvalósulása érdekében egy szilárd rendszert hozzunk létre. A világgazdasági válság természetesen a végrehajtásra is hatással volt, az összkép azonban pozitív. Azt mutatja, hogy a régiókban megvalósuló beruházások terén a kohéziós politika sikeres. A közösen elfogadott stratégiák végrehajtása jó ütemben zajlik, és különösen biztató a haladás az olyan kulcsfontosságú területeken, mint például a K+F és az innováció. A tagállamoknak tovább kell lépniük, és javítaniuk kell a programok végrehajtásán.”

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős biztos így fogalmazott: „Már láthatók az Európai Szociális Alap által a munkakeresőknek kínált (át)képzések első gyümölcsei, azonban a recesszió által leginkább sújtottak megsegítéséért többet is tehetünk. A tagállamoknak – elsősorban a társadalmi összetartozás és az intézményi kapacitásépítés terén – fokozniuk kell beruházásaikat, hogy a programokat eredményesen tudják működtetni.” Andor László hozzátette: „Akkor mondhatjuk el, hogy a válság bebizonyította az Európai Szociális Alap értékét, ha azt látjuk, hogy a leggyakrabban alkalmazott intézkedések olyan aktív munkaerő-piaci eszközökké váltak, amelyekkel sikerül munkához segíteni az embereket.”

Európaiak milliói és vállalkozások ezrei részesülnek a kohéziós politikai programok jótékony hatásaiból. A 27 tagállam nemzeti jelentései alapján a Bizottság jelentése fontos és időszerű üzenetekkel mutat rá arra, hogy a strukturális alapokban megvan a potenciál a gazdasági válságból való kilábalás meggyorsítására. A jelentés egyben monitoringeszköz is: meghatározza azokat a területeket, ahol lépéseket kell tenni a 2007–2013-as programozási időszakban társfinanszírozott projektek kiválasztásának és végrehajtásának felgyorsítására.

A kohéziós politikai források zöme (mintegy 230 milliárd euró) a legfontosabb növekedési és foglalkoztatási területekre van elkülönítve. A jelentés egyrészt érzékelteti a kutatás-fejlesztés (K+F), az innováció, az egész életen át tartó tanulás és az aktív munkaerő-piaci politikák terén elért haladást, ugyanakkor rámutat, hogy többet kellene tenni a projektvégrehajtás felgyorsításáért a vasúti ágazatban, a legfontosabb környezeti és energiaberuházásoknál, a digitális gazdaságban és a társadalmi összetartozás támogatásánál. A Bizottság felhívja a tagállamokat, hogy – szükség esetén a késedelmek behozására irányuló cselekvési tervek összeállításával – célzottan foglalkozzanak ezekkel a prioritást élvező területekkel.

Jóllehet 2007 és 2009 között jelentősen romlott a társadalmi-gazdasági helyzet, a jelentés szerint erős az elkötelezettség a kezdetben megállapított programcélok megvalósítása iránt. EU-szerte átlagosan a 2007–2013-as időszak forrásainak több mint 27%-át már hozzárendelték valamilyen konkrét projekthez, ami több mint 93 milliárd eurónyi beruházást jelent (részletesen lásd a MEMO/10/115 dokumentumot a projektek kiválasztásának tagállamonkénti állásáról).

A beruházási prioritások széles skáláját bemutatandó jelentés egy 40 projektpéldából álló felsorolást is tartalmaz (lásd MEMO/10/115). Egyértelművé teszi, hogyan kapcsolódik a programok végrehajtása az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek – vagyis az innovációs teljesítmény javításának és egy okosabb, környezetbarátabb és társadalmilag összetartóbb gazdaság létrehozásának – megvalósításához.

Mindazonáltal a világgazdasági válság természetesen a programok végrehajtására is hatással volt, amit számos nemzeti jelentés a megvalósítást jelentősen nehezítő tényezőként említ. Erre válaszként számos változásra sor került annak érdekében, hogy a programok jobban reagáljanak a válság teremtette kihívásokra (lásd IP/09/1175). Több tagállam úgy döntött, hogy a prioritások újbóli kiegyensúlyozására kihasználja programjai rugalmasságát, és így ad választ a vállalkozások, illetve az újonnan munkanélkülivé válók és a tartós munkanélküliek által támasztott igényekre. Ennek eredményeként a kohéziós politikai források áramlása nagyjából állandó marad, hiszen a tagállamok a legfontosabb beruházások fenntartásánál és tervezésénél az EU-források stabilitására a válságban is támaszkodhatnak.

Megjegyzés szerkesztőknek

Három alapján – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA) és Kohéziós Alap (KA) – keresztül az EU a 2007–2013-as időszakban 347 milliárd eurót fektet be a 27 tagállamban. Ez az összeg az adott időszakban 35%-a az EU teljes költségvetésének (975 milliárd euró).

További információ a stratégiai jelentéstételről és link a 27 nemzeti stratégiai jelentéshez:

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/reporting/

További információ az európai kohéziós politikáról:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

(Európai Regionális Fejlesztési Alap és Kohéziós Alap)

http://ec.europa.eu/esf (Európai Szociális Alap)

Audiovizuális anyagok az Európai Szociális Alap révén támogatott személyekről és prjektekről:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_hu.htm


Side Bar